enarfrdehiitjaptestr

ITEX - Arddangosfa Dyfeisiau Rhyngwladol, Arloesi a Thechnoleg, Malaysia 2023

ITEX - Arddangosfa Dyfeisiau Rhyngwladol, Arloesi a Thechnoleg, Malaysia
From May 11, 2023 until May 12, 2023
Kuala Lumpur - Canolfan Gynadledda Kuala Lumpur, Malaysia
(Gwiriwch ddwywaith y dyddiadau a'r lleoliad ar y safle swyddogol isod cyn mynychu.)

ITEX 2023 | Y Farchnad ar gyfer Dyfeisio ac Arloesi!

ITEX 23 ARDDANGOSFEYDD GYDOL. ARDDANGOSFA GYDOL. ARDDANGOSFA GYDOL. YB Datuk Seri Dr Noraini Ahmad. Sefydliad Ymchwil Biotechnoleg Grape King, Taiwan. YSTADEGAU AR GYFER ITEX 2022. CYNHADLEDD GYDOL:. SEFYDLIADAU CEFNOGOL. PARTNER FIDEO SWYDDOGOL. WEDI'I DREFNU AR Y CYD:. PARTNER FIDEO SWYDDOGOL.

Baner Gwe Prif Dudalen_Penbwrdd


Byddwch yn ARDDANGOSWYR i ni
Ymweld â Ni a Byddwch yn Ymwelwyr
Ymunwch â Ni fel Ein Partneriaid
MAE ARDDANGOSFEYDD CYFREDOL AR GAEL YN ITEX 23

CYHOEDDIAD YR ARDDANGOSIAD

ymgorfforiCYHOEDDIAD YR ARDDANGOSIADymgorffori
Cliciwch Yma i Ddysgu mwy


Pam Ymuno?

ITEX 2020?Y gynulleidfa darged gywir yn y diwydiant gwyddoniaeth a thechnoleg. Mae buddsoddwyr, entrepreneuriaid, dosbarthwyr, a sectorau corfforaethol i gyd yn tyrru i ITEX i archwilio cyfleoedd busnes newydd. Mae ITEX yn cynnig y llwyfan perffaith i arddangos cynnyrch neu ddyfais newydd.
Yma, cesglir rhai mwyaf angerddol y diwydiant i ddadlau a thrafod gwaith ymchwil. Bydd lefel y ddadl academaidd yma yn plesio cyd-ddyfeiswyr ac ymchwilwyr.
ITEX yw'r man lle mae dyfeisiadau a chynhyrchion newydd yn cael eu masnacheiddio. Yma, gall dyfeiswyr ddod o hyd i fuddsoddwyr posibl ac esbonio iddynt sut y bydd eu dyfais o fudd i gymdeithas.
ITEX yw'r llwyfan delfrydol ar gyfer prototeipiau, dyfeisiadau a chynhyrchion.

ITEX - Mae'r Arddangosfa Dyfeisiau, Arloesi a Thechnoleg Ryngwladol yn farchnad broffesiynol ar gyfer syniadau a dyfeisiadau. Yn ôl am ei 32nd blwyddyn gosod, mae ITEX ar fin dwyn ynghyd rai o'r syniadau gorau o bob cwr o'r byd, gyda'r thema AIL GYCHWYN. REINVENT. REIMAGINE.

Wedi'i drefnu ar y cyd gan Gymdeithas Dyfeisiau a Dylunio Malaysia (MINDS) a CIS, mae'r arddangosfa bellach wedi dod yn blatfform rhyngwladol mwyaf gweladwy'r rhanbarth ar gyfer dyfeisiadau ac arloesiadau, gydag ystod eang o ddosbarthiadau sy'n cynnwys mwy na 1,000 o ddyfeisiau ac yn denu o leiaf 13,100 o ymwelwyr o 56 gwledydd.

Yn cynnwys cystadleuaeth dylunio dyfeisiadau, seminarau diwydiant, sesiynau pitsio a gweithgareddau eraill, mae ITEX yn gosod y llwyfan fel platfform lle mae dyfeiswyr a buddsoddwyr yn cwrdd i gataleiddio syniadau yn realiti sy'n fasnachol ddichonadwy.

Bydd Arddangosfa Dyfeiswyr Ifanc y Byd (WYIE) hefyd yn cael ei chynnal ar yr un pryd i gynnwys Arddangosfa Dyfeiswyr Ifanc Asiaidd (AYIE) ac Arddangosfa Dyfeiswyr Ifanc Malaysia (MYIE). Mae croeso i ddyfeiswyr ifanc ledled y byd gymryd rhan ac arddangos eu dyfeisiadau gorau ac i olrhain eu llwybr i fod yn ddyfeiswyr y dyfodol.

Ewch i'n gwefan a'n tudalen Facebook i gael mwy o ddiweddariadau!

 

Hits: 7487

Cofrestrwch am docynnau neu fythau

Cofrestrwch ar wefan swyddogol ITEX - Arddangosfa Dyfeisio, Arloesi a Thechnoleg Ryngwladol, Malaysia

Map Lleoliad a Gwestai o Gwmpas

Kuala Lumpur - Canolfan Gynadledda Kuala Lumpur, Malaysia Kuala Lumpur - Canolfan Gynadledda Kuala Lumpur, Malaysia


sylwadau

Gravatar
mohammad fawaz abrash
goleuadau priffyrdd
Mae gen i syniad newydd i oleuo'r ffyrdd uchel ac mae gen i sawl appiication am batent mewn sawl gwlad.
Rwyf am rannu yn eich arddangosfa
anfonwch ataf y ffordd a'r gost i'w rhannu
gyda diolch

800 Cymeriadau ar ôl