enarfrdehiitjaptestr

Cyfnod Gwanwyn Ffair Treganna 1 2024

Treganna Ffair Gwanwyn Cam 1
From April 15, 2024 until April 19, 2024 - (Check Flight)
Guangzhou - Ffair Mewnforio ac Allforio Tsieina (Canton Fair Complex), Guangdong, China
(8620) 28-888-999
(Gwiriwch ddwywaith y dyddiadau a'r lleoliad ar y safle swyddogol isod cyn mynychu.)

Bydd y 133ain Ffair Treganna yn agor yng ngwanwyn 2023 yn y Cymhleth Ffair Guangzhou Treganna. Bydd yr arddangosfa all-lein yn cael ei arddangos yn tri cham yn ôl gwahanol gynhyrchion, a bydd pob cam yn cael ei arddangos am 5 diwrnod. Mae trefniadau penodol yr arddangosfa fel a ganlyn:

 • Phase 1 From April 15-19bydd yr eitemau canlynol yn cael eu harddangos: Electroneg a chyfarpar cartref, goleuadau, cerbydau ac ategolion, peiriannau, offer caledwedd, deunyddiau adeiladu, cynhyrchion cemegol, ynni ...
 • Phase 2 From April 23-27. Bydd yn cynnwys arddangosion o nwyddau defnyddwyr dyddiol, anrhegion, ac addurniadau cartref ...
 • Phase 3 From May 1-5Yn cael eu harddangos bydd tecstilau a dillad, esgidiau, swyddfa, bagiau a chynhyrchion hamdden, meddygaeth a gofal iechyd, bwyd...

LleoliadCymhleth Ffair Treganna - Guangzhou, Tsieina

Mae'r cofrestru a dilysu ar gyfer prynwyr tramor ar gael nawr. I gofrestru neu wirio, ewch i https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index a chliciwch "Prynwr Tramor." Gellir cymhwyso gwahoddiad a bathodyn prynwr yn https://invitation.cantonfair.org.cn/Home/Index I gael gwybodaeth gywir a chyflawn, ewch i wefan swyddogol Ffair Treganna https://www.cantonfair.org.cn

 

 

Electroneg a Chyfarpar Trydanol Aelwyd

Electroneg Defnyddwyr a Chynhyrchion Gwybodaeth
 • Cynhyrchion Sain-fideo: Theatrau Cartref, VCD, DVD, CD, Meicroffonau, Offer Karaoke, Teledu, Blychau Pen Set, Recordwyr Fideo, Recordwyr Tâp, Ail-ddarllenwyr, Radios, Megaffonau, Uchelseinyddion, System Sain Car, Stondin Teledu
 • Cynhyrchion Adloniant Digidol: MP3, MP4, MD, Chwaraewyr Cerddoriaeth Symudol, Camerâu Digidol, Tabledi, Cynnyrch Gêm Electronig
 • Cyfathrebu: Ffonau Symudol, Galwriau, Rhyngffonau, PDA, Ffonau, Peiriannau Ffacs, Ceblau Cyfathrebu, Antena a Derbynyddion, Setiau Radio, Offer Llywio Rader, Offer Cyfathrebu Lloeren, Derbynwyr Lloeren, a Chyfleusterau Cyfathrebu eraill
 • Cynhyrchion Cyflenwad Pŵer: Batri Sych, Batri Lithiwm, Ffynhonnell Pŵer Cludadwy, Addasydd Pŵer, Gwefrydd USB.
 • Cynhyrchion Cyfrifiadurol:
  • Cyfrifiadur a Rhannau: Cyfrifiaduron Mawr a Chanolig, Cyfrifiaduron Mini, Cyfrifiaduron Micro, Penbwrdd, Gliniaduron, Gyriant CD, Gyriant Hylif, Cof, Disgiau Caled, CPU, Cardiau Sain, Cardiau Fideo, Prif Fyrddau, Bysellfyrddau, Llygoden, Monitorau, Disgiau Caled Symudol, Disgiau U, Rhannau Sbâr Cyfrifiaduron, Proseswyr Geiriau, a Chyfrifiaduron eraill.
  • Peripherals Cyfrifiadurol: Argraffwyr, Disgiau, CDs, Tapiau, Sganwyr, Gwe-gamera, CD-awduron, UPS, a Pherifferolion eraill
  • Offer Rhwydwaith Cyfrifiadurol: Gweinyddwyr, Modemau, Llwybryddion, Canolfannau, Cardiau Rhwydwaith, Gorsafoedd Gwaith, Switsys
  • Meddalwedd Cyfrifiadurol: Meddalwedd Gweithredu, Meddalwedd Swyddfa, Meddalwedd Cyfrifo, Meddalwedd Rheoli, Meddalwedd Dylunio Delwedd, Meddalwedd Diogelwch Cyfrifiadurol, Meddalwedd Offer Rhwydwaith, Meddalwedd Gêm, Meddalwedd Addysg, Meddalwedd Aml-gyfrwng, Meddalwedd Datblygu a Rhaglennu, Meddalwedd Cyfieithu a Geiriadur, Cartref Clyfar Meddalwedd 
 • Cynhyrchion Electronig Eraill: Monitor Meteorolegol, Uned Dyfais Monitro Meteorolegol, Affeithwyr Monitro Meteorolegol.
Cynhyrchion Electronig a Thrydanol
 • Offer Diogelwch Electronig: Monitorau, Sirens, Cynhyrchion Diogelwch Auto, Synwyryddion, Synwyryddion, System Rheoli Sianeli, Cynhyrchion Diogelwch Cartref, Cynhyrchion Diogelwch Swyddfa, Cynhyrchion Diogelwch Awtomatig, Systemau Loc Electronig, Cardiau Smart.
 • Offer Awtomeiddio Busnes: Llungopiwyr, Byrddau Bwletin Electronig, Taflunwyr, Peiriannau Rhwyfo, Peiriannau Presenoldeb, Offer Cyfarfod Cynadledda Fideo, Cofrestrau Arian Electronig, ATM, Peiriannau Cardiau, Cownteri Bill, Argraffwyr Cod Bar, Sganwyr Cod Bar, Casglwyr Data, Cardiau IC
 • Cynhyrchion Electronig a Thrydanwr : Dyfeisiau Optoelectroneg , Rectifiers, Gwrthdroyddion, Chwyddseinyddion, Transducers, Rhanwyr Amledd, Cyfnewidiadau Pwer, Addasyddion, Batris, Trawsnewidyddion Foltedd, Sefydlwyr Foltedd, Sefydlwyr Pwer, Adweithyddion, Torwyr Cylchdaith, Multimetrau, Cysylltwyr, Offer Mesuryddion, Offer Offer Profi, Cydrannau Electronig (Cynhwysedd, Gwrthiant, Transistorau, Deuod, Dynatron, Piezoelectric, Cydrannau Sefydlu, Dolenni, Socedi, Switsys, Gwifrau, Ceblau, Byrddau Cylchdaith)
 • Offer Trydan: Ffwrneisi Trydan, Caledwedd Llinell Drawsyrru, Cynhyrchion Carbon Trydanol, Gwifrau, Ceblau, Porslen Trydan, Deunyddiau Inswleiddio, Offer Trydanol, Batris, ac ati
Offer Trydanol y Cartref
 • Offer Cegin: Ffyrnau microdon, potiau gwres trydan, poptai reis trydan, ffyrnau trydan, poptai nwy, peiriannau anadlu cegin, peiriannau tanio, peiriannau golchi llestri, cypyrddau diheintio, proseswyr bwyd, echdynyddion sudd, cymysgwyr cegin, hidlwyr glanhau.
 • Oergelloedd ac Offer Rheweiddio: Oergelloedd, Rhewgelloedd
 • Cyflyrwyr Aer ac Offer Awyru: Cyflyrwyr Aer, Cefnogwyr, Lleithyddion Aer, Sychwyr Aer, Purwyr Aer.
 • Peiriannau Golchi a Sychu: Peiriannau Golchi, Peiriannau Sychu, Ironau Trydan.
 • Offer Trydanol Bach Arall: Cyfrifianellau, Gwresogyddion Dwr, Sychwr Gwallt, Peiriannau Ocsigen, Sifwyr Trydan, Offer Pŵer Trydan, Ffaglau, Gwactod, Stofiau, Lladd Mosgito

 

Offer Goleuo

Offer Goleuo
 • Cymhwyso System Goleuo: Goleuadau Diwydiant, Goleuadau Addurnol, Goleuadau Argyfwng a Diogelwch, Goleuadau Adloniant a Llwyfan, Swyddfa, Hysbysebu a Goleuo Arddangosfeydd, Goleuadau Awyr Agored.
 • Ffynhonnell Golau Trydan: Lampau Fflwroleuol, Lampau Arbed Ynni, Lampau Gwynias, Lampau Neon, Goleuadau Neon, Lampau Tungsten ineodin, Lampau Magnesaidd, Lampau Twngsten Bromin
 • Ffitiadau Ysgafn: Lampau Lamp, Swyddi Lamp, Ffibr Optegol, Platiau Lamp, Deiliaid Lamp, Capiau Lamp, Baledi, Sefydlogwyr Foltedd, Trawsnewidyddion Foltedd, Dechreuwyr, Addasyddion, Converters, Synwyryddion.

 

Cerbydau a Rhannau Sbâr

 Beiciau
 • Beiciau: Beiciau, Beiciau Trydan, Sgwteri Trydan
 • Rhannau beic
Beiciau modur
 • Beiciau modur, Beach Cars
 • Rhannau Beiciau Modur
Rhannau sbâr cerbydau
 • Rhannau sbâr cerbydau: peiriannau a rhannau sbâr, oeri, ireidiau a rhannau sbâr cyflenwi tanwydd, rhannau trosglwyddo, rhannau llywio a brêc, dangosfwrdd a rhannau cerbydau, offer a rhannau trydan trydan
 • Tires
 • Rhannau sbâr cerbydau ac offer optimeiddio
 • Cynnal a Chadw a Chynhyrchion Cysylltiedig
 • Addurniadau Cerbydau
Cerbydau
 • Cerbydau nad ydynt yn rhai adeiladu: Ceir, Hyfforddwyr, Cerbydau Oddi ar y Ffordd, Siasi, Trelars, Faniau wedi'u hinswleiddio, Ceir Rhewgell, Tanceri Tanwydd, Bysiau, Ambiwlansys, Peiriannau Tân, Cartiau Dŵr, Cartiau Offer, Tractorau Awyrennau, Cerbydau Arbennig Maes Awyr, Bysiau Troli Ac Offer, Trolïau Golff, Cerbydau Pob Tir, Cludwyr Arian Parod, Faniau, Ceir Cludo Nwyddau, Dumpcarts.

 

Peiriannau

Peiriannau Pŵer a Phŵer Trydan
 • Peiriannau Power: Peiriannau Trydan, Setiau Pŵer-gynhyrchu, Peiriannau Diesel ac ati
 • Pŵer Trydan: Cynhyrchwyr Pŵer, Setiau Cynhyrchu, Cyfleusterau Darlledu, Cyddwysyddion Cydamserol, ac ati
Peiriannau Cyffredinol, Peiriannau Prosesu Bach ac Affeithwyr Diwydiannol
 • Peiriannau Cyffredinol: Pympiau, Falfiau, Fans Drafft, Cywasgwyr
 • Peiriannau Prosesu Bach: Peiriannau Weldio Trydan, Peiriannau Torri Nwy, Peiriannau Torri, Affeithwyr Offer Peiriannau, Driliau Mainc, llifanu, Deunyddiau Malu, Cynhyrchion Diemwnt a Diemwnt, Peiriannau Bach Eraill
 • Ategolion Diwydiannol: Bearings, Corff Caled, Cadwyni, Gwanwyn, Falfiau Cyffredinol, Cynhyrchion Castio, Cynhyrchion Gofannu, Mowldiau, Gears, Meteleg Powdwr, Cydrannau Niwmatig, Cydrannau Sêl, Cydrannau a Rhannau Hydrolig, Rhannau Sbâr eraill.
 • Offerynnau: Offerynnau Electronig, Offerynnau Trydan, Microsgopau, Offerynnau Arolygu a Mapio, Offerynnau Arsylwi, Offerynnau Optegol Ffisegol, Offerynnau Optegol Eraill, Peiriannau Profi Deunydd, Offer Archwilio Daearegol ac Offerynnau, Offerynnau Thermodynamig, Offerynnau Awtomeiddio, Offerynnau Prawf Adeiladu, Offerynnau Hydrolegol Offerynnau Peirianneg, Offerynnau Labordy, Offerynnau Arbennig, Offerynnau Ffisegol a Chemegol Eraill
 • Offerynnau Camera: Offerynnau Sinematograffig, Offerynnau Ffotograffig, Offerynnau Ffotomecanyddol a Sinematograffig Eraill
 • Offer Argraffu
 • Peiriannau Gwnïo Cartref a Rhannau Sbâr, Cyflenwadau Gwehyddu
 • Offer Cludiant: Offer Llongau a Rhannau Sba, Offer Arbennig Tanddwr, Offer Awyrennol a Rhannau Sych, Cerbydau Rheilffordd ac Offer Cysylltiedig
 • Cynnal a Chadw Offer Cerbydau: Peiriannau Golchi a Sterileiddio Olew Olew, Lifftiau Cerbydau, Peiriannau Echdynnu Olew a Ddefnyddir, Cyfnewid Teiars, Peiriannau Cydbwyso, Offer Alinio Pedwar Olwyn, a Pheiriant Golchi Car
Peiriannau Adeiladu ac Amaethyddiaeth
 • Peiriannau Adeiladu ac Amaeth (Ardal Dan Do)
  • Cerbydau Adeiladu Bach: Rammer Dirgryniad, Llwyfannau Bach Ataliedig, Torwyr Brics ac ati.
  • Peiriannau Amaethyddiaeth a Choedwigaeth: Offer Ffermio, Peiriannau Trawsblannu Reis Pŵer, Peiriannau Trawsblannu Reis Llaw, Peiriannau Draenio a Dyfrhau, Peiriannau Cynaeafu, Peiriannau Gwella Tir Fferm, Peiriannau Hwsmonaeth Anifeiliaid, Rhannau sbâr Peiriannau Amaethyddol, Peiriannau Coedwigaeth ac ati
  • Peiriannau Garddio: Peiriannau Torri Gwair, Chwistrellwyr, Amaethyddiaeth Arall a Pheiriannau Coedwigaeth
  • Peiriannau Prosesu Cynhyrchion Amaethyddol a Sideline: Peiriannau Reis, Peiriannau Saim, Peiriannau Prosesu Grawn ac Olew, Peiriannau Pecynnu, offeryn Arolygu
 • Peiriannau Adeiladu ac Amaethyddiaeth (Ardal Agored Awyr Agored) 
  • Peiriannau Adeiladu: Fforch godi, Cloddwyr, Tipcarts, Craeniau Tryc, Craeniau Ymlusgo, Tryc Cymysgydd Concrit, Plât Compactors, Llwyfannau Ataliedig, Torwyr Brics
  • Peiriannau Peirianneg Adeiladu Sifil: Peiriannau Mwyngloddio, Peiriannau Gosod, Peiriannau Glo, Peiriannau Daearegol, Peiriannau Ymladd Tân, Peiriannau Petrolewm
  • Peiriannau Amaethyddiaeth a Choedwigaeth: Cerbydau Trafnidiaeth Amaethyddol, Tractorau, Tractorau Cychod, Offer Ffermio, Peiriannau Trawsblannu Reis a Yrrir gan Bŵer, Peiriannau Trawsblannu Reis â Llaw, Peiriannau Draenio a Dyfrhau, Peiriannau Cynaeafu, Peiriannau Gwella Tir Fferm, Peiriannau Hwsmonaeth Anifeiliaid, Rhannau Sbâr o Beiriannau Amaethyddol , Peiriannau Coedwigaeth ac ati 
Peiriannau ac Offer Mawr
 • Peiriannau Mawr: Offer Peiriant Torri Metel, Peiriannau Gwaith Coed Mawr, Peiriannau Tecstilau, Peiriannau Fferyllol, Peiriannau Plastics, Peiriannau Pecynnu, Peiriannau Tybaco, Peiriannau Argraffu, Peiriannau Prosesu Bwyd, Peiriannau Prosesu Rwber, Peiriannau Cemegol, Peiriannau Bwrw, Peiriannau Ffowndri.
 • Setiau Cyflawn o Offer: Llinellau Cynhyrchu Cynhyrchion Diwydiant Ysgafn Amrywiol

 

Caledwedd ac Offer

caledwedd
 • Caledwedd: Caledwedd Dodrefn, Caledwedd Adeiladu, Caledwedd Addurnol, Caledwedd Drysau a Ffenestri, Caledwedd a Ffitiadau Ystafell Ymolchi, Cynhyrchion Crefft Haearn, Cloeon a Ffitiadau, Rhwyllau Gwifren, Deunyddiau Weldio, Falfiau Pwysedd Isel, Offer gwresogi dŵr, Cynhyrchion Haearn Bwrw, Castings a Gofaniadau, Caewyr, Troli / Troli Llwyfan a Ffitiadau, Raciau Storio / Cromfachau a Ffitiadau, Offer Ymladd Tân, a chynhyrchion caledwedd eraill
offer
 • Offer: Mesur Offer, Offer malu, cyllyll a ffyrc, offer llaw, offer trydanol, offer niwmatig, offer hydrolig, offer weldio, offer mecanyddol, offer torri, offer ffermio

 

Deunyddiau Adeiladu

Deunyddiau Adeiladu ac Addurniadol
 • Deunyddiau Adeiladu:
  • Deunyddiau Adeiladu Cyffredinol, Deunyddiau Adeiladu Metel, Deunyddiau Adeiladu Cemegol, Deunyddiau Adeiladu Gwydr, Cynhyrchion Sment, Deunyddiau Atal Tân, Deunyddiau Cadw Gwres, Deunyddiau Inswleiddio Thermol, Offer HVAC / Oeri ac Ategolion
  • Haenau / Cemeg: Arwyneb Wal / Gorchudd Diddos / Llawr, Ategol Gorchuddio, Deunyddiau Pecynnu Gorchuddio, Morter Cymysg Sych, Gludyddion, Cymysgedd, Ategol, Glud Adeiladu, Tapiau Gludiog, Cymysgedd ar y Cyd, Deunyddiau sy'n Gwrth-rhwd, Deunyddiau Adeiladu Diddos, Ychwanegion Dal dŵr , Deunyddiau atal tryddiferiadau, Technolegau Diddos ac Offer Cysylltiedig
  • Ffitiadau Pipe
 • Deunyddiau Addurno
  • Teils: Teils Furring, Teils Daear, a theils at ddibenion addurno eraill
  • Lloriau Pren: Lloriau Pren Solet, Lloriau Pren Peirianyddol, Lloriau wedi'u Lamineiddio, Lloriau Corc, Lloriau Bambŵ
  • Nenfwd / Llenfur / Papur Wal ac Addurniadau Mewnol: Nenfwd, Nenfwd Gollwng, Papur Wal, Taflenni Alwminiwm / Taflenni Plwm / Wal Llen Metel a Gefnogir / Uned / Wal Llen, Ffitiadau Llenfur ac Offer Prosesu, Bwrdd Heulwen, Cynhyrchion Gypswm, Strwythurau Dur
  • Drysau a Ffenestri: Drysau Pren, Dur Plastig / Aloi Alwminiwm / Drysau Dur a Ffenestri; Amrywiol Drysau Auto, Systemau a Ffitiadau Caledwedd Gatio, Systemau Electronig Gard Mynediad
  • Deunyddiau Cerrig: Lloriau Cerrig, Cerrig ar gyfer Garddwriaeth, Cerrig Siâp Arbennig, Cerrig Adeiladu, Cerrig; Deunyddiau Addurno Cerrig o Waith Dyn
  • Gwydr: Gwydr Celf, Gwydr Adeiladu / Addurnol
 • Offer Cegin: Unedau Cegin, Cabinetau, Basnau Golchi, Ategolion Cegin
Offer Glanweithdra ac Ystafell Ymolchi
 • Serameg Glanweithdra, Tybiau Bath, Unedau Ystafell Ymolchi, Ystafelloedd Stêm, Cawodydd, Tapiau, Affeithwyr Crog Ystafell Ymolchi, Drychau Ystafell Ymolchi, Dodrefn Ystafell Ymolchi, Gwresogyddion Dŵr, Gwresogyddion Ystafell Ymolchi, Cabinetau Ystafell Ymolchi, Rhaniadau, Offer Pwll Nofio

 

Cynhyrchion Cemegol

Cynhyrchion Cemegol
 • Cemegau Anorganig: Elfennau Cemegol, Asidau Anorganig a Ocsigen Anorganig Cyfansoddion Di-fetelau, Halogen neu Gyfansoddion Sylffwr Di-fetelau, Asedau Anorganig ac Ocsidau, Hydroxides a Perocsidau Metelau, Amrywiol
 • Cemegau Organig: Hydrocarbonau a'u Deilliadau, Alcoholau Acyclic a'u Deilliadau, Ffenolau a Ffenolalcoholau a'u Deilliadau, Etherau a'u Deilliadau, Cyfansoddion swyddogaeth aldehyd, Cyfansoddion swyddogaeth ceton a Chyfansoddion ffwythiant Quinone, Asidau Carbocsilig a'u Deilliadau Derivig Asidau Anfetelau a'u Halwynau, Cyfansoddion Swyddogaeth Nitrogen, Cyfansoddion Organig Eraill
 • Cemegau Amaethyddol: Gwrteithiau, Plaleiddiaid a Chwynladdwyr
 • Lliwiau, Pigmentau a Phaent a'u Cynhyrchion Canolradd
 • Plastics ac Erthyglau o hynny
 • Rwber ac Erthyglau ohono

 

Adnoddau Ynni

Adnoddau Ynni Newydd
 • Cynhyrchion Ffotofoltäig Solar
  • Cell Solar a Modiwl
  • ategolion ffotofoltäig
  • Cynhyrchion Cais Ffotofoltaidd
  • Peirianneg a System Ffotofoltäig
  • Deunyddiau Crai Ffotofoltaidd
  • Offer Cynhyrchu Ffotofoltäig
 • Cynhyrchion solar-thermol:  
  • Gwresogydd Dŵr Solar, Pwmp Gwres â Chymorth Solar, Casglwr Thermol Solar, Cyflyrydd Aer Solar, Cynhyrchion Optothermol Eraill ac Ategolion
 • Cynhyrchion Pŵer Gwynt ac Ategolion
 • Cynhyrchion Ynni Newydd Eraill
Hits: 533056

Trefnydd


Cofrestrwch am docynnau neu fythau

Cofrestrwch ar wefan swyddogol Cyfnod 1 Gwanwyn Ffair Treganna

Map Lleoliad a Gwestai o Gwmpas

Guangzhou - Ffair Mewnforio ac Allforio Tsieina (Canton Fair Complex), Guangdong, China Guangzhou - Ffair Mewnforio ac Allforio Tsieina (Canton Fair Complex), Guangdong, China


sylwadau

Gravatar
Ibrahim
Cyflenwr anifeiliaid anwes
Helo
Rwy'n chwilio am gyflenwr sy'n cyflenwi fy musnes yn Saudi Arabia
Rwyf am agor siop anifeiliaid anwes egsotig
A golchi anifeiliaid hefyd

+545485003

Gravatar
Mathew Sutton
Parth Cyflenwadau Pecynnu
Hi All,
Rwy'n chwilio am gyflenwr i gyflenwi fy musnes yn Awstralia (Melbourne) gyda chynhyrchion Brand Cwmni WeldCo.
Ar gyfer Ee: Blychau cardbord o wahanol feintiau (550 L x 450 W x 500 H) a 400 L x 350 W x 400 H)
Tâp Pacio PVC du gyda Logo WeldCo arno (Rholiau 50mm x 30mtr)
Cysylltwch â mi os gallwch chi helpu a darparu prisiau a ddyfynnwyd

diolch

Gravatar
Lee
gareiau trimio cyfanwerthu
Webbings Custom, strapiau Bag, Leashes Cŵn, Careau Esgidiau, Gareiau Brodwaith, Trimiau Ymylol, Trimau Pom Pom, Trimau Sequin, Ric Rac, Rhubanau, ac ati.
Gravatar
Belhadj kacem
e veux acheter des machine pour fabrication de chaussures
e veux acheter des machine pour fabrication de chaussures
Rwyf am brynu peiriant gwneud esgidiau

Gravatar
Abduloh
helo, rydyn ni eisiau cynhyrchion ceir
helo, rydyn ni eisiau cynhyrchion ceir
Gravatar
Lyn Lin
Gwasanaeth Logisteg
Byddem wrth ein bodd yn symud un llwyth i chi fel y gallwch weld y gwahaniaeth Fector
Os nad ydych yn gyfarwydd â Vector, rydym yn darparu gwasanaethau logisteg o'r radd flaenaf i wneud ein
partneriaid a chleientiaid yn fwy llwyddiannus tra'n gwella bywydau pawb y byddwn yn dod i gysylltiad â nhw
gyda a chreu effaith gymdeithasol gadarnhaol. Rwy'n siŵr y gallwch weld pam y cefais fy nenu at hyn
genhadaeth!
Rydym yn cynnig llongau rhyngwladol a domestig trwy bedwar gwasanaeth allweddol:
● Logisteg prosiect - Wedi'i wneud i chi gynllunio a gweithredu i symleiddio eich cymhleth
anghenion cludiant
● Arbenigedd dielw - Helpu elusennau i gyrraedd mwy o bobl a gwella mwy o fywydau
● Rhanbarthau cymhleth - Mynd i mewn ac allan o ardaloedd na all cwmnïau eraill eu cyrraedd a
croesawu eich heriau
● Gwasanaethau cyflym - Cludo cynhyrchion i gyrchfannau yn gyflym i mi

Gravatar
Anhysbys
je veux acheter des machine pour fabrication de chaussures
Rwyf am brynu peiriant gwneud esgidiau

Gravatar
SAEED
Ffair Mewnforio ac Allforio Tsieina (Cam 1)
Annwyl Drefnwyr,

Mae ein cynnyrch yn rhannau Cyfathrebu a Chaledwedd ac Offer. Rydyn ni eisiau cymryd rhan. Rhowch wybod i ni am y weithdrefn a'r ffi arddangos / cost ect.

Regards,
SAEED IBRAHIM,,
IBN SAAD MASNACH EST.
Medina (KSA)

800 Cymeriadau ar ôl