enarfrdehiitjakoptes

Gweithgynhyrchu Bwyd Affrica 2023

Gweithgynhyrchu Bwyd Affrica
From May 28, 2023 until May 30, 2023
Cairo - Canolfan Arddangos Ryngwladol yr Aifft, Llywodraethiaeth Cairo, yr Aifft
+20 (0) 102 8888671; +20 (0) 10 93677771
(Gwiriwch ddwywaith y dyddiadau a'r lleoliad ar y safle swyddogol isod cyn mynychu.)

Gweithgynhyrchu Bwyd Affrica | tudalen

Dim ond ychydig ddyddiau eraill sydd ar ôl tan Arddangosfa Diwydiant Bwyd Affrica. Mae Arddangosfa Prosesu Bwyd Affrica yn dychwelyd atoch yn ei fformat newydd, gydag arddangosfa Bropac MENA ac Affrica Food Processing Components. Mae hyn yn ei gwneud y llwyfan mwyaf cynhwysfawr yn Affrica a'r Dwyrain Canol ar gyfer y diwydiannau prosesu bwyd, pecynnu a phecynnu. Mae rhifyn 2023 yn cynnig nifer o gyfleoedd i gwrdd â phobl â diddordebau tebyg o dan yr un to. Mae hyn oherwydd y bydd arddangosion Propac MENA ac Affrica Food Processing Components yn cynnwys pafiliynau rhyngwladol, gan gynnwys India, Tsieina, a Thwrci. Nod y gwledydd hyn yw cynyddu masnach rhwng yr Aifft a'r cenhedloedd hyn, cynyddu allforion, a thyfu ar draws y gadwyn werth gyfan.

Mae is-adran Marchnadoedd Informa PLC yn cynnwys Informa PLC.

Informa PLC sy'n berchen ar y wefan hon ac yn ei gweithredu. Mae pob hawlfraint yn eiddo iddynt. Mae swyddfa gofrestredig Informa PLC wedi'i lleoli yn 5 Howick Place yn Llundain SW1P 1. Wedi'i chofrestru yng Nghymru a Lloegr. Rhif Cofrestru 8860726.

Hawlfraint (c). 2023. Cedwir pob hawl. Mae Informa Markets yn adran fasnachu o fewn Informa PLC.

Gweithgynhyrchu Bwyd Affrica 

Mae Manucaturing Bwyd Affrica yn gyrchfan cyrchu un stop ar gyfer gweithwyr proffesiynol bwyd a diod yn Affrica. Am yr wyth mlynedd diwethaf, mae'r sioe wedi darparu digwyddiad pwrpasol i farchnad fwyaf a thwf cyflymaf y rhanbarth ar gyfer dosbarthwyr a gweithgynhyrchwyr lleol a rhyngwladol sy'n gwasanaethu'r gadwyn gyflenwi gweithgynhyrchu Bwyd a Diod gyfan.

Eleni, bydd dau frand byd-eang blaenllaw, 'Fi Global' ar gyfer cynhwysion bwyd a 'ProPak Asia' ar gyfer prosesu a phecynnu bwyd, yn cael sylw yn 9fed rhifyn y sioe ac yn cydleoli o dan yr enwau ProPak MENA a Fi Africa, gan arddangos arloesiadau o'r technolegau diweddaraf yn y platfform b2b unigryw i'r diwydiant bwyd a diod sy'n meithrin rhyngweithiadau busnes newydd a phresennol i yrru gwerthiannau, adeiladu ymwybyddiaeth brand a gwella perthnasoedd cwsmeriaid dros 3 diwrnod deinamig yn yr Aifft, canolbwynt masnachu'r rhanbarth.

 

Categorïau Cynnyrch:
Cynhwysion bwyd
 • Bakery
 • Diodydd
 • Melysion
 • Llaeth
 • Pwdinau / Hufen Iâ
 • Ychwanegion bwyd
 • Bwyd wedi'i Rewi
 • Ffrwythau a Llysiau
 • Diodydd swyddogaethol
 • Bwyd gweithredol
 • Bwyd Bwyd
 • Maeth Babanod / Bwydydd Babanod a Fformiwla Babanod
 • Cynhyrchion Cig a Chig
 • Olewau a Brasterau
 • Gofal personol
 • Bwyd Anifeiliaid Anwes / Maethiad Anifeiliaid
 • Proteinau
 • Prydau Barod
 • Sawsiau a sesnin
 • Hadau a Chnau
 • Byrbrydau
 • Gwin a Gwirodydd
   
Prosesu a Phecynnu
 • Awtomeiddio / Gyrru a Rheoli
 • Codio Bar / RFID / Inkjet
 • Technoleg Canning
 • Technoleg Diod / Bragu
 • Trosi
 • Technoleg a Rheolaeth Effeithlonrwydd Ynni
 • Llenwi
 • Systemau Trin / Cludwyr
 • Technoleg Bwyd
 • Offeryniaeth / Profi / QC / Offer Labordy
 • Mesur a Phwyso
 • Peiriannau Pecynnu
 • Prosesu PET / Plastigau
 • Technoleg Fferyllol
 • Deunyddiau Pecynnu / Pecynnu gorffenedig
 • Argraffu a Labelu
 • Technoleg Rheoli Prosesau
 • Peiriannau Prosesu
 • Systemau Storio
 • Rheweiddio / Rhewi / Tymheru Aer
 • Cludiant
 • Peiriannau Lapio
Hits: 30171

Cofrestrwch am docynnau neu fythau

Cofrestrwch ar wefan swyddogol Affrica Food Manufacturing

Map Lleoliad a Gwestai o Gwmpas

Cairo - Canolfan Arddangos Ryngwladol yr Aifft, Llywodraethiaeth Cairo, yr Aifft Cairo - Canolfan Arddangos Ryngwladol yr Aifft, Llywodraethiaeth Cairo, yr Aifft


sylwadau

Gravatar
محمد
صنيع غذاء
Mai Mahmoud Mohammed Dywedodd :
أو disgicl الإشrydراك كزائرة للمعرض من جانب شركة Gulf Freight International (الخليج للشحن الalon fergloer والنقل الثقيل) كرة cyfnewidglö م’s datweinglwein

Gravatar
Mai Mahmoud Mohammed
زائرة من جانب شركة الخليج للشحن الدولي والنقل الثقيل
أو disgicl الإشrydراك كزائرة للمعرض من جانب شركة Gulf Freight International (الخليج للشحن الalon fergloer والنقل الثقيل) كرة cyfnewidglö م’s datweinglwein

800 Cymeriadau ar ôl