enarfrdehiitjaptestr

Busnes Pobi 2023

Busnes Pobi
From November 29, 2023 until December 01, 2023 - (Check Flight)
Mumbai - Canolfan Confensiwn y Byd Jio, Maharashtra, India
+ 91 98211 62231; + 91 98213 31426
(Gwiriwch ddwywaith y dyddiadau a'r lleoliad ar y safle swyddogol isod cyn mynychu.)
categorïau: Bwyd a Diod

Ffair Fasnach ar gyfer y Diwydiant Pobi - BakeryBusiness.in

FFAIR FASNACH GENEDLAETHOL 16eg
BECWS A PHOSTRY
Gweithwyr proffesiynol yn India.

TRAWSNEWID DIWYDIANT BECWS INDIAIDD
ttttt2006 - 2023.

MAE BUSNES BECWS YN ÔL AC MAE'N MYND I FOD YN FAWR A DOSBARTHOL!

Cynhelir yr 16eg rhifyn yng Nghanolfan Confensiwn y Byd Jio, sy'n garreg filltir o statws rhyngwladol, yn BKC ym Mumbai. Canolfan Confensiwn y Byd Jio yw tirnod newydd Mumbai a'r ganolfan gonfensiwn fwyaf, mwyaf mawreddog ac amlochrog yn India. Cynhelir y sioe rhwng 29-30 Tachwedd a 01 Rhagfyr 2023.

Nid oes angen sôn bod absenoldeb platfform dwy flynedd i gwsmeriaid wedi arwain at alw posibl ac esbonyddol am arddangos technoleg a chynhwysion pobi newydd. Mae hwn yn mynd i fod yn gam pwysig i'r cwmni.

Mae'r rhifyn hwn, y diwydiant becws Indiaidd yn bwrw mewn marw newydd sbon. Rydym yn eich gwahodd i ail-ysgythru ôl troed eich busnes ar loriau BUSNES BECWS.

Bydd y rhifyn hwn yn gallu ysbrydoli a syfrdanu dros 15000 o ymwelwyr ym myd busnes. Mae yna dros 160 o arddangoswyr, o India a thramor.

Mae Bakery Business yn caniatáu i ni gysylltu â chyfranogwyr perthnasol yn unig. Rydym wedi ennill mantais gystadleuol yn y diwydiant pobi. Mae'r cyfranogwyr a'r ymwelwyr yn gallu cymryd rhan lawn yn y digwyddiad diolch i'r sefydliad arloesol.

Dylunio Gwefan | Datblygu | Optimeiddio - Webworkz Rhyngweithiol.

02261.png - 231.42 kB
 
Busnes Pobi

Ar wahân i adlewyrchu fel bob amser, ar y galw ysgubol am le gan arddangoswyr cyfredol a'r diddordeb cynyddol yn y sioe a'r diwydiant. Busnes Pobi Gyda dros 175 o arddangoswyr o bob rhan o India a thramor mae'r rhifyn hwn yn addo syfrdanu dros 12000 o ymwelwyr busnes o bob rhan o'r diwydiant.

 

Pam Arddangos
  • Apêl sioe - Sioe â ffocws. Y Diwydiant ei hun. Ar gyfer gweithwyr proffesiynol y diwydiant, mae'n apelio fel dim arall.
  • Deniadol i ymwelwyr - Arddangosfa ar gyfer y datblygiadau mwyaf newydd yn y diwydiant. Rhagolwg y dechnoleg pobi ddiweddaraf ar gyfer pob math o fara ac eitem becws: rholiau, cwcis, nwyddau melys, tortillas, bwydydd byrbryd, bisgedi, craceri, a mwy.
  • Marchnata Uniongyrchol - Digon o gyfleoedd i gael cysylltiadau newydd ac i gwrdd â'ch cwsmeriaid cyfredol mewn digwyddiad arddangos. Mae Bakery Business yn cynnig amlygiad digyffelyb i chi i dros 12,000 o brynwyr gweithredol.
  • Arlwyo'n arbennig i'ch anghenion - Ni waeth pa ran o'r diwydiant rydych chi'n ei gynrychioli, Busnes Pobi yw eich sioe. Cynhyrchir y sioe ar gyfer y diwydiant.
  • Mae prynwyr difrifol yn archebu archebion - Mae hanes yn dangos bod 90% o ymwelwyr yn brynwyr difrifol. Roedd 100% o ymwelwyr wedi'u cysylltu â'r fasnach. Sicrhewch eich bod yn cael eich cyfran.
  • Marchnadoedd Newydd / Prynwyr Newydd - Marchnadoedd na chawsoch fynediad atynt erioed, mae Busnes Pobi yn dod â chi, brynwyr, oddi yno. Bydd Bakery Business 2017 yn cyflwyno cylch daearyddol newydd o brynwyr nad ydyn nhw'n teithio i sioeau eraill.
  • Cyflenwi Cynulleidfaoedd Cymwys - Mae digwyddiad pwysicaf y diwydiant pobi yn addo darparu prynwyr gweithredol, cymwys iawn o bob segment o'r farchnad. Datgelodd ymchwil ymwelwyr y byddai 95% o ymwelwyr yn mynychu eto gan ei fod yn bwysig i'w busnes.
  • Cyflwyno nodweddion newydd - Datgelodd arolwg ymwelwyr ddiddordeb mewn dysgu technegau pobi trwy fforymau fel Gweithdai a Seminarau byw. Bydd Busnes Pobi yn darparu ar gyfer yr holl anghenion o'r fath.
Hits: 28948

Cofrestrwch am docynnau neu fythau

Cofrestrwch ar wefan swyddogol Bakery Business

Map Lleoliad a Gwestai o Gwmpas

Mumbai - Canolfan Confensiwn y Byd Jio, Maharashtra, India Mumbai - Canolfan Confensiwn y Byd Jio, Maharashtra, India


sylwadau

800 Cymeriadau ar ôl