enarfrdehiitjaptestr

Cyfnod Gwanwyn Ffair Treganna 2 2024

Treganna Ffair Gwanwyn Cam 2
From April 23, 2024 until April 27, 2024 - (Check Flight)
Guangzhou - Cymhleth Ffair Treganna, Tsieina
(8620) 28-888-999
(Gwiriwch ddwywaith y dyddiadau a'r lleoliad ar y safle swyddogol isod cyn mynychu.)

Bydd y 133ain Ffair Treganna yn agor yng ngwanwyn 2023 yn y Cymhleth Ffair Guangzhou Treganna. Bydd yr arddangosfa all-lein yn cael ei arddangos yn tri cham yn ôl gwahanol gynhyrchion, a bydd pob cam yn cael ei arddangos am 5 diwrnod. Mae trefniadau penodol yr arddangosfa fel a ganlyn:

 • Phase 1 From April 15-19, bydd yr eitemau canlynol yn cael eu harddangos: Electroneg a chyfarpar cartref, goleuadau, cerbydau ac ategolion, peiriannau, offer caledwedd, deunyddiau adeiladu, cynhyrchion cemegol, ynni ...
 • Phase 2 From April 23-27. Bydd yn cynnwys arddangosion o nwyddau defnyddwyr dyddiol, anrhegion, ac addurniadau cartref ...
 • Phase 3 From May 1-5. Yn cael eu harddangos bydd tecstilau a dillad, esgidiau, swyddfa, bagiau a chynhyrchion hamdden, meddygaeth a gofal iechyd, bwyd...

Lleoliad: Cymhleth Ffair Treganna Guangzhou, Tsieina

Mae'r cofrestru a dilysu ar gyfer prynwyr tramor ar gael nawr. I gofrestru neu wirio, ewch i https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index a chliciwch "Prynwr Tramor." 

Gellir cymhwyso gwahoddiad a bathodyn prynwr yn https://invitation.cantonfair.org.cn/Home/Index 

 

Cynhyrchion Cam 2

Cynllun llawr diweddaraf yma: https://www.cantonfair.org.cn/en-US/customPages/tradeAssistant#/hallMap/first

Nwyddau Defnyddwyr

Llestri Cegin a Llestri Bwrdd
 • Cynhwysyddion dur gwrthstaen, cynwysyddion enamel, cynwysyddion deunyddiau eraill
 • Eitemau Bwrdd Bwyd ac Addurniadau: Dysglau, Cyllyll a Fforc, Tabl Canhwyllau, Addurniadau Tabl
 • Cegin: Agorwyr Potel, Corkscrews, All Openers, Offer Poeth Poeth, Tegell, Cyllyll ar gyfer Cegin a Phroffesiynol, Papur Cegin, Peeler, Ffoil Alwminiwm, Graddfeydd, Minwyr Cyllell, Glanhawyr Cyllyll, Potiau, Rhawiau, Llwyau Cnau Cnau
Cerameg Gyffredinol
 • Llestri bwrdd, cegin a serameg defnydd dyddiol ar gyfer defnydd teuluol
 • Llestri bwrdd, cegin a serameg defnydd dyddiol ar gyfer defnydd gwesty
 • Llestri bwrdd, ceginau a serameg defnydd dyddiol eraill
Eitemau Cartrefi
 • Cynhyrchion Glanhau: Cynhyrchion Golchi a Chyfarpar Golchi Dillad; Glanedyddion, Cynhyrchion Glanhau Potiau, Diaroglyddion Oergelloedd, Golchi Ffenestri, Brooms, Brwsys, Cewynnau, Mopiau, Offer Pwylaidd, Bwcedi Sothach, Rhawiau Garbage
 • Houseware Cyffredinol: Umbrellas, Sun Umbrellas, Menig ar gyfer Defnydd Sifil, Menig ar gyfer Diogelu Llafur, Basnau, Bwcedi, Pinnau Clothe, Haenau Cotiau a Raciau Clothe, Basgedi Clothe, Fforciau Clothe, Bachau, Bwrdd smwddio, Rasys Esgidiau, Bocsys Esgidiau, Cypyrddau Esgidiau , Gears Ysmygu, Tanwyr, Thermomedrau, Rasiau CD, Biniau Papur, Cypyrddau ar gyfer Storio, Rasys Gwin, Trolïau, Cynhyrchion Gwallt Arall
Cynhyrchion Gofal Personol
 • Cosmetics and Accessories: Cosmetics, Lipsticks, Bagiau Coluro, Brwsys Coluro, Drychau Coluro
 • Cynhyrchion Croen-Gofal: Hufen Harddwch, Hufen Croen-Croen, Hufen Llaw, Hufen Haul, Cyflenwyr Tylino, Perfumes
 • Cynhyrchion a Affeithwyr Gofal Gwallt: Siampŵ a Chyflyryddion, Cribau, Sisyrnau, Trimwyr a Chlipwyr, Penwisgoedd
 • Cyflenwadau Harddwch Ewinedd, Cyflenwadau Gofal Traed, Cyflenwadau Eillio
 • Cynhyrchion Gofal Tooth: Brws dannedd / brwsh dannedd
Pethau ymolchi
 • Cynhyrchion ystafell ymolchi: sebonau, geliau cawod, golchfeydd ceg, halen Caerfaddon / olew Caerfaddon, past dannedd / brwsys dannedd
 • Offer Bath: Sbyngau Bath, Bath Mats, Drychau Ystafell Ymolchi, Cynhwysyddion Sebon Hylifol, Hambyrddau Sebon, Stopper, Tywelion Gwlyb, Capiau Cawod, Llenni Cawod, Tywelion, Tywelion Racks, Papur Toiled a Phapur Wyneb
Cynhyrchion Anifeiliaid Anwes a Bwyd
 • Bwyd Anifeiliaid anwes
 • Cynhyrchion Anifeiliaid Anwes: Teganau Anifeiliaid Anwes, Cynnyrch Hyfforddi Anifeiliaid Anwes, Bowls / Bwydwyr Anifeiliaid Anwes, Gwelyau Anifeiliaid Anwes a Rhannau Amnewid, Câtiau Anifeiliaid Anwes, Coleri Anifeiliaid Anwes a Laserau, Dillad ac Affeithwyr Anifeiliaid Anwes, Cynhyrchion ac Affeithwyr Aquarium, Cynhyrchion Golchi Anifeiliaid Anwes a Chynhyrchion Glanhau, Cynhyrchion Anifeiliaid Anwes Eraill 

 

Anrhegion

Clociau, Gwylfeydd ac Offerynnau Optegol
 • Clociau: Clociau Chwarts, Clociau Mecanyddol, Clociau Ffigur Neidio, Clociau Radio, Clociau Cabinet, Clociau Waliau, Clociau Tabl
 • Gwylfeydd: Gwylfeydd Chwarts, Gwylfeydd Mecanyddol, Gwylio Ffigur Neidio, Gwylfeydd LCD, Amseryddion, Gwyliau Chwaraeon, Gwyliau Ffasiwn, Gwyliau Poced, Gwyliau Pendant
 • Rhannau Cloc a Gwylio: Deialau, Symudiadau, Achosion, Deialau, Dolenni, Cadwyni, Strapiau, Gwydr Gwylio, Modrwyau sy'n Gwrthsefyll Dŵr
 • Sbectol: Gwydrau ar gyfer golwg byr, sbectol presbyopig, lensys cyswllt, sbectol haul
 • Affeithwyr Spectacle: Fframiau, Lens, Blychau Gwydrau
Gemau a Theganau
 • Teganau Baby
 • Teganau electromotif, rheoli o bell a gwaith cloc
 • Teganau Gweithredu
 • Gemau a Theganau Addysgol
 • Teganau Plush a Brethyn
 • Dolls
 • Teithiau Marchogaeth: Teithio i Blant, Cerbydau Babe, Beiciau Bach
 • Teganau Cerddorol
 • Teganau Theganau
 • Ategolion Teganau a Theganau Eraill
Rhoddion a Premiymau
 • Crefftau Polyresen 
 • Crefftau Celf Tsieineaidd Traddodiadol: Cloisonne, Engrafiad Lacquer & Lacquer, Cefnogwyr Crefft, Goleuadau Crefft, Pedair Trysor Astudio (Brwsys Ysgrifennu, Inksticks, Inkslabs a Phapur), Cynhyrchion Gwallt a Gwallt, Brodwaith, Fâs, Setiau Te, Setiau Gwin, Gwaith Cerfio , Cerfluniau Clai, Gwaith Llaw Ethnig, Crefftau Naturiol, Crefftau Celf Eraill  
 • Gemwaith, Cerfiadau Esgyrn a Cherfluniau Jade: Emwaith: Cerrig Gem, Perlau, Deunyddiau Crai Gemwaith, Aur ac Arian; Cerfiadau Esgyrn a Cherfluniau Jade; Esgyrn Yak a Byfflo, Esgyrn Ceffylau, Esgyrn Camel, Cregyn Crwbanod Hawksbill, Cyrn Ceirw, Coralau, Mamau Perlau a Cherfiadau Eraill a Chynhyrchion Cerfluniau o Darddiad Anifeiliaid, Cerfiadau Jade
 • Marchnata Rhoddion a Phremiymau: Marchnata Premiymau, Medalau a Bathodynnau, Cofroddion, Cylchoedd Allweddol, Achosion Allweddol, Llyfrau nodiadau
 • Papur a Lapio: Calendrau, Calendrau Wal, Calendrau Pen-desg, Cardiau, Bocsys Rhoddion, Pecynnau Rhodd, Papur Gwaith Llaw, Bagiau Papur, Rhubanau, Papurau Lapio Rhoddion
Products Products
 •  Cyflenwadau ac Addurniadau Parti: Balŵns, Cyflenwadau Parti, Addurniadau Parti
 •  Cyflenwadau ac Addurniadau Gwyliau: Nadolig, Pasg, Calan Gaeaf a Chyflenwadau ac Addurniadau Arbenigol Eraill, Tân Gwyllt a Chracwyr Tân

 

Addurniadau Cartref

Celf Cerameg
 • Serameg Artistig
 • Cerameg Crefft
 • Cerameg Garddwriaethol a Garddio
Gwydr Artware
 • Llestri gwydr
 • Addurniadau Gwydr
 • Artware Gwydr Arall
Cynhyrchion Gwehyddu, Rattan a Haearn
 • Crefftau Bambŵ, Crefftau Pren, Crefftau Glaswellt, Gwaith Gwiail
 • Rattan a Iron Artworks
Addurniadau Cartref
 • Canhwyllau Addurnol, Deiliaid Canhwyllau a Chynhyrchion Cysylltiedig
 • Paentiadau, Fframiau Paentio, Fframiau Lluniau, Drychau: Calligraphies a Phaentiadau Tsieineaidd, Paentiadau Olew, Paentiadau Cerfio, Albymau, Fframiau, Fframiau Drych Artistig, Fframiau Lluniau, Cymorth Plygadwy, Drychau Addurno
 • Cyflenwadau Bwrdd Gwaith
 • Addurniadau Drws a Ffenestr, Addurniadau Wal
 • Blodau Artiffisial
Cynhyrchion Garddio
 • Blodau a Stociau Meithrinfa
 • Blodau Sych / Artiffisial
 • Tirweddau Crochan
 • Offer Garddwriaethol
 • Cyflenwadau Awyr Agored
 • Cyflenwadau Garddwriaethol: Ategolion Planhigion, Cyflenwadau Angenrheidiol (potiau blodau neu blanwyr, plaladdwyr), Addurniadau Garddwriaethol
 • Pysgod, Adar ac Anifeiliaid ar gyfer Arddangos ac Addurno
 • Cyflenwadau Garddwriaethol Eraill
 Addurno Cerrig / Haearn ac Offer Sba Awyr Agored
 • Addurniadau Cerrig, Cerrig, Crefft Haearn, ac Addurniadau Awyr Agored eraill
 • Sba a Ffitiadau Awyr Agored, Cyfleusterau Pwll Nofio
dodrefn
 • Dodrefn o Arddull Tsieineaidd Traddodiadol
 • Dodrefn ar gyfer Dan Do Domestig: Dodrefn ar gyfer Ystafell eistedd, Bwyty, Ystafell Wely, Astudiaeth, Cegin ac Ystafell Ymolchi
 • Dodrefn Gwesty
 • Dodrefn Swyddfa
 • Dodrefn Ysgol
 • Dodrefn Ysbyty
 • Dodrefn Awyr Agored: Dodrefn Gardd, Patio, Traeth a Gwersylla
 • Dodrefn ar gyfer Mannau Cyhoeddus
 • Dodrefn arall
 • Rhannau lled-orffenedig a sbâr
Hits: 386758

Trefnydd


Cofrestrwch am docynnau neu fythau

Cofrestrwch ar wefan swyddogol Cyfnod 2 Gwanwyn Ffair Treganna

Map Lleoliad a Gwestai o Gwmpas

Guangzhou - Cymhleth Ffair Treganna, Tsieina Guangzhou - Cymhleth Ffair Treganna, Tsieina


sylwadau

Gravatar
Vera
Golygwyd ddiwethaf ar 26.04.2023 18: 34 gan Guest
Cael cysylltiadau gwneuthurwr
Prynhawn Da! Hoffwn gael cysylltiadau gwneuthurwr paentiadau mewnol-lampau, mae'r llun ar ffurf wyneb, mae'n tywynnu. Enw'r bwtîc yw Green Hill. Diolch! IMG_6291.png
Gravatar
Amer Zahra
Map llawr
Heia,
A oes map ar gyfer yr arddangoswyr yng ngham 2 ar-lein. Hoffwn gynllunio ymlaen llaw
Diolch yn fawr

Gravatar
Olga
Diapers
Prynhawn da.
Подскажите, на выставке кантон будут представлены товары подгузники, памперсы, пеленки ? Или к какой категории они относятся . ?

Gravatar
Vladimir Zelensky
Slava Ukrain
На выставке будут представлены головы убитых русских фашистов
Gravatar
rafiq ali
cyfanwerthwr yn Dallas Texas UDA
Rwy'n gyfanwerthwr yn Dallas TX eisiau mynychu'r sioe hon ar gyfer cynteddau
Gravatar
Mandy Deng
Pouches
Cysylltwch â mi yn fuan.
Gravatar
Kwadwo Afriyie Bawuah
Gwahoddiad
Wedi bod yn gwasanaethu Ffair Treganna ers peth amser a hoffwn ymweld â’m cydweithiwr ffrindiau busnes felly os gallwch chi ein helpu i gael gwahoddiad i’r ffair.
Gravatar
Spiro Baramilis
Ffair Treganna 2023
Annwyl Syr / Fadam

Rhowch wybod a fydd gan gam 2023 ffair Treganna Ebrill 2 y gweithgynhyrchwyr a chyfanwerthwyr gemwaith ac ategolion gwallt Merched?

Cofion cynnes

Spiro Baramilis

800 Cymeriadau ar ôl