enarfrdehiitjaptestr

Mae'r cofrestru a dilysu ar gyfer prynwyr tramor ar gael nawr. I gofrestru neu wirio, ewch i https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index a chliciwch "Prynwr Tramor."

Ar gyfer dinasyddion tir mawr Tsieineaidd, ewch i https://www.cantonfair.org.cn/en-US/posts/602072867751886848

Yr unig ffordd i gael bathodyn y prynwr yw mynd i Swyddfeydd Cofrestru Ffair Treganna yn bersonol. Er mwyn arbed amser i bawb, gall mynychwyr sydd wedi cofrestru ymlaen llaw godi eu bathodynnau yn Express Channels y swyddfa gofrestru.  

Y cerdyn Prynwr (bathodyn) yw'r unig fynediad swyddogol i Ffair Treganna. Mae'r bathodyn yn ddilys ar gyfer sesiynau lluosog o'r ffair, dros nifer o flynyddoedd. 

 1. Swyddfeydd Cofrestru
 2. Mae Bathodyn yn cael Channel Express ar gyfer Prynwyr Cyn-ymgeisio Ar-lein mewn Swyddfeydd Cofrestru
 3. Dogfennau Cofrestru Gofynnol Tabl
 4. Nodiadau Dogfen
 5. Amser Cofrestru
 6. Siart Proses Gofrestru
 7. Awgrymiadau ar gyfer y Bathodyn Mynediad

Swyddfeydd Cofrestru

 

Gallwch gofrestru pan fyddwch yn cyrraedd y Swyddfeydd Cofrestru Prynwyr 3 isod. 

1. Swyddfeydd Cofrestru a sefydlwyd mewn cydweithrediad â gwestai

2. Sefydliadau Cofrestru a sefydlwyd yn Tsieina Ffair Mewnforio ac Allforio Teg

Swydd Cofrestru Prynwyr Tramor:

 • Ffordd gyferbyn ag Ardal A ochr orllewinol
 • Ffordd gyferbyn ag Ardal B Eastside 
 • Neuadd 16.1 Ardal C.  

3. Swyddfeydd Cofrestru a sefydlwyd yn Ffair Treganna Teg Hong Kong

Cyfeiriad: Ystafell 3106 - 3107, Tower Tower, Confensiwn Plaza, No.1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
Llinell Gymorth Gwasanaeth Cwsmeriaid: (852) 2877 1318
Ffacs: (852) 2838 3169
E-bost:Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.
Oriau Agor: Dydd Llun i Ddydd Gwener 10 am i 12:30 pm a 2 pm i 5pm; Ar gau ddydd Sadwrn, dydd Sul ac yn ystod gwyliau cyhoeddus Hong Kong
gwefan: http://hk.cantonfair.org.cn/en/commondetail.aspx?oid=18807

 


Mae Bathodyn yn cael Channel Express ar gyfer Prynwyr Cyn-ymgeisio Ar-lein mewn Swyddfeydd Cofrestru

 

Dogfennau y gofynnwyd amdanynt: 
 1. Derbynneb ymlaen llaw ar-lein.
 2. Dogfennau personol (Pasbort Tramor, Trwydded Adferiad Cartref HK / Macau, Tystysgrif Teithio Compatriot Taiwan, Syniad Dilys fel Pasbortau Tseiniaidd Tramor, neu Tseiniaidd gyda fisa gwaith tramor uwch-flwyddyn);

 

Nodiadau: 
 • Nid oes angen i brynwyr sydd wedi eu cymhwyso ymlaen llaw roi lluniau.
 • Gellir defnyddio'r bathodyn yn effeithiol ar gyfer sesiynau lluosog, ail-wneud cais oherwydd colli neu anghofio cymryd y codir tâl arno am 200RMB, a'i gadw'n garedig.
 • Byddai'r hen fathodyn yn mynd yn annilys iawn ar ôl ail-wneud cais, sicrhewch mai'r bathodyn rydych chi'n ei wisgo yw'r mwyaf newydd.

 


Dogfennau Cofrestru Gofynnol Tabl

 

prynwyr

Dogfennau a geisir

Lleoliadau Cofrestru

Deiliaid Gwahoddiad Papur / E-wahoddiad

a. Cyhoeddwyd Cerdyn Gwahoddiad Papur neu E-wahoddiad gan Ffair Treganna
b. Dogfennau personol (Mwy o fanylion, gweler y nodiadau)
c. Llun diweddar gyda maint 5cm X 4cm
d. Cerdyn Enw

Cymhleth Mewnforio ac Allforio Tsieina neu yn y gwestai penodedig
Cyn-Ymgeisio Ar-lein am Bathodyn

a. Hysbysiad am Gaffael Cardiau
b. Dogfennau personol (Mwy o fanylion, gweler y nodiadau)
c. Cerdyn Enw

Swyddfa Gofrestru yn Tsieina Ffair Mewnforio ac Allforio Ffair neu yn y gwestai penodedig
Prynwyr Di-wahoddiad sydd wedi bod i Ffair Treganna

Cerdyn Prynwr ar gyfer Ffair Treganna yn y gorffennol

Swyddfa Gofrestru yn Tsieina Ffair Mewnforio ac Allforio Ffair neu yn y gwestai penodedig
Prynwyr Di-wahoddiad

a. Dogfennau personol (Mwy o fanylion, gweler y nodiadau).
b. Llun diweddar gyda maint 5cm X 4cm
c. Cerdyn Enw
ch. Tâl Gwasanaeth

Swyddfa Gofrestru yn Tsieina Ffair Mewnforio ac Allforio Ffair neu yn y gwestai penodedig
Cynrychiolwyr Swyddfa Gynrychioliadol y Cwmni Tramor yn Tsieina

a. Copi o Swyddfa Gynrychiolwyr Tystysgrif Cofrestru Cwmni Tramor Busnes yn Tsieina
b. Cerdyn Adnabod a Chopi y Gweithiwr
c. Ffotograff personol diweddaraf
d. Cerdyn Enw
(Dim ond un cynrychiolydd lleol a ganiateir ar gyfer pob cwmni tramor a rhaid i brynwyr y cwmni tramor cymharol ddod gyda nhw a'u cadarnhau)

Swyddfa Gofrestru yn Tsieina Ffair Gyfnewid Mewnforio ac Allforio

 


Nodiadau Dogfen

 

 • Dogfen bersonol. Cynhwyswch Basbort Tramor (nid Pasbort Tsieina), Trwydded neu Gerdyn Adnabod Cartref Hong Kong / Macao, Tystysgrif Teithio Compatriot Taiwan, dogfennau dilys ar gyfer Tsieineaidd tramor, neu basbort Tsieineaidd gyda fisa cyflogaeth dramor dilys sy'n ddilys am dros flwyddyn.
 • Y llun personol 5cm X 4cm (Efallai y bydd y ffair yn tynnu llun pan fyddwch chi'n cofrestru).
 • Cerdyn Enw

 


Amser Cofrestru

 

Swyddfa Gofrestru Prynwyr Tramor yn Tsieina Ffair Gyfnewid Mewnforio ac Allforio:
 

Cam 1
Apr./Oct.14, 10:30-18:00
Apr./Oct. 15-18, 8:30-18:00
Apr. /Oct.19, 8:30-16:00

Cam II
Apr./Oct. 23-26, 8:30-18:00
Apr. /Oct.27, 8:30-16:00

Cam III
Yn y gwanwyn: Mai 1-4, 8: 30-18: 00, Mai 5, 8: 30-14: 00
Yn yr hydref: Hydref 31-Nov.3, 8: 30-18: 00, Tachwedd. 4, 8: 30-14: 00: XNUMXSwyddfa Gofrestru Prynwyr Tramor mewn gwestai penodedig:

Cam 1
Apr. /Oct.14, 8:30-18:00
Apr. /Oct.15-17, 8:30-18:00
Cam II
Apr. /Oct.22-24, 8:30-18:00
Cam III
Yn y gwanwyn: Ebrill 30-Mai 1, 8: 30-18: 00; Mai 2, 8: 30-14: 00
Yn yr hydref: Hydref 30-31, 8: 30-18: 00; Nov.1, 8: 30-14: 00

 


Siart Proses Gofrestru

 

Siart Proses Cofrestru Teg Treganna

 


Awgrymiadau ar gyfer y Bathodyn Mynediad

 

Os oes gennych Gerdyn IC Prynwr, dywedwch wrthych: Mae'r Bathodyn Mynediad (Cerdyn IC) yn ddilys ar gyfer sesiynau'r Ffair sydd ar ddod, sy'n sicr yn arbed eich amser gyda mynediad hawdd. Os byddwch chi'n anghofio dod â'r Cerdyn neu ei golli, bydd ail-ymgeisio yn costio 200RMB / cerdyn i chi fel ffi gwasanaeth.

Cerdyn Prynwr yw'r unig fynediad swyddogol i'r Ffair ac mae ar gael yn China Import and Export Fair Complex. Fodd bynnag, er mwyn arbed eich amser a gwneud y cofrestriad yn haws ei reoli, rydym bellach yn gosod 31 Swyddfa Gofrestru Prynwyr Tramor mewn gwestai penodedig. Ac rydym yn awgrymu'n gryf eich bod chi'n cael bathodyn mynediad Ffair Treganna yn y 31 o westai hyn, gan ystyried yr awr frig cofrestru sy'n digwydd rhwng 9:30 am a hanner dydd yng Nghymhleth Ffair Mewnforio ac Allforio Tsieina. Dyma'r ffordd orau i chi hefyd, ar gyfer y prynwyr sy'n aros yn agos at yr ardaloedd hyn, cofrestrwch mewn gwestai hefyd.