enarfrdehiitjakoptes

EXPO A-OSH 2024

EXPO A-OSH Johannesburg 2024
From June 11, 2024 until June 13, 2024
Johannesburg - Canolfan Gynadledda Gallagher, Gauteng, De Affrica
(Gwiriwch ddwywaith y dyddiadau a'r lleoliad ar y safle swyddogol isod cyn mynychu.)

EXPO A-OSH | Digwyddiad Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol Affrica - Os yw eich arbenigedd yn OSH a chynhyrchion a gwasanaethau cysylltiedig, gallai hyn fod yn gyfle i chi elwa o'r +10,000 o ymwelwyr sy'n cael eu tynnu i mewn gan y cyfuniad o Securex, A-OSH Expo, Expo Rheoli Cyfleusterau a Firexpo.

A-OSH 2024 Cyfri'r Dyddiau. Creu amgylchedd gwaith mwy diogel. Ymunwch â ni yn AOSH EXPO 2020. A-OSH 2023 - Uchafbwyntiau. Bydd A-OSH 2024 hefyd yn cynnig nifer o nodweddion gwerth ychwanegol. Cofrestrwch i dderbyn y newyddion diweddaraf, bargeinion a mewnwelediadau arddangoswyr. Mae Cofrestru Ar Agor.

Mae pob rhanddeiliad yn gyfrifol am greu gweithleoedd sy'n hyrwyddo diogelwch a lles gweithwyr. Dim ond trwy ddilyn rheoliadau a chydweithio ag eraill i gyflawni nodau diogelwch galwedigaethol ac iechyd realistig y gellir cyflawni gweithleoedd diogel.

Mae Boitumelo Mooli, y Dirprwy Weinidog Cyflogaeth a Llafur, wedi dweud bod hon yn elfen hollbwysig o Waith Gweddus. Rydym yn annhebygol o gyflawni Agenda 2030 y Cynllun Datblygu Cenedlaethol os na chaiff yr agenda Gwaith Gweddus ei rhoi ar waith. Mae hyn yn cynnwys cyflawni gweithle sy'n rhydd o beryglon iechyd a diogelwch galwedigaethol.

Nod A-OSH EXPO 2020 yw dod ag atebion i'r farchnad a fydd yn helpu i leihau'r peryglon OSH yn y gweithle. Gall ymwelwyr â'r digwyddiad tri diwrnod, a gynhelir rhwng 11eg a 13eg o Fehefin 2024, gael mynediad i arbenigwyr y diwydiant i ddod o hyd i'r offer a'r atebion sydd eu hangen arnynt i wella diogelwch gweithwyr a sicrhau cydymffurfiaeth â'r Ddeddf OSH.

A-OSH EXPO yw platfform rhyngweithiol mwyaf Affrica ar gyfer gweithgynhyrchwyr a chyflenwyr cynhyrchion a gwasanaethau OSH. Bydd yr expo yn cael ei gyd-leoli ochr yn ochr â Securex De Affrica ac Expo Rheoli Cyfleusterau. Mae hyn yn galluogi ymwelwyr i gael y gorau o'u hymweliad trwy gael mynediad at amrywiaeth o atebion OSH, yn ogystal â rheoli diogelwch a chyfleusterau.

Hits: 7860

Cofrestrwch am docynnau neu fythau

Cofrestrwch ar wefan swyddogol A-OSH EXPO

Map Lleoliad a Gwestai o Gwmpas

Johannesburg - Canolfan Gynadledda Gallagher, Gauteng, De Affrica Johannesburg - Canolfan Gynadledda Gallagher, Gauteng, De Affrica


sylwadau

800 Cymeriadau ar ôl