enarfrdehiitjakoptes

Arddangosfa a Chynhadledd Ynni Asia yn y Dyfodol 2025

Arddangosfa a Chynhadledd Future Energy Asia Bangkok 2025
From May 07, 2025 until May 09, 2025
Bangkok - Canolfan Gynadledda Genedlaethol y Frenhines Sirikit, Bangkok, Gwlad Thai
(Gwiriwch ddwywaith y dyddiadau a'r lleoliad ar y safle swyddogol isod cyn mynychu.)

Ynni Asia yn y Dyfodol

DEWIS GORFFENNOL NODDWYR AC ARDDANGOSWYR YN ASIA YNNI YN Y DYFODOL. GALLUOGI ELW ECONOMAIDD GRWP, CYFLEOEDD BUSNES, AC YNNI FFORDDIADWY HYGYRCH. CYNNWYSIR DETHOLIAD O'R GORFFENNOL SIARADWYR. Sompop Pattanaryyankool. Gwir Anrhydeddus Datuk Patinggi Tan Sri (dr) Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bin Tun Datuk Abang Haji Openg. Tawatchai Sumranwanich. Ml Peekthong Thongyai. Nopasit Chaiwanakupt.

CANOLFAN CONFENSIWN GENEDLAETHOL Y FRENHINES SIRIKIT, BANGKOK (TAILAND).

Mae Future Energy Asia wedi'i gydleoli yn Bangkok gyda Future Mobility Asia o 7-9 Mai, 2025. Mae'n cynrychioli ffagl newid a llwyfan ar gyfer arloesi yng nghanol De-ddwyrain Asia.

Bydd y gynhadledd aml-ffrwd, a gefnogir gan yr arddangosfeydd, yn dod â llunwyr polisi ac arweinwyr diwydiant o bob rhan o'r byd ynghyd ac yn eu hysbrydoli i greu llwybr tuag at ddyfodol ynni integredig, gwydn.

Ymunwch â ni ar ein taith i arwain Asia trwy'r trawsnewid ynni hwn - gan yrru ffyniant a diogelwch ynni i Asia, yn ogystal â sicrhau datblygu cynaliadwy.

Gyda'n gilydd, gallwn drawsnewid y system ynni, creu cyfleoedd busnes newydd a darparu mynediad ynni am brisiau fforddiadwy i filiynau o bobl, gan osod meincnod ar gyfer arloesi ynni byd-eang.

YNNI7-9 Mai 2025 | BangkokASIA YNNI DYFODOL - ASIAMOBILITY YNNI YN Y DYFODOL7-9 Mai 2025 | SYMUDEDD BangkokASIA YN Y DYFODOL - MAE DEWIS RHAGOLYGON O AREITHWYR Y GORFFENNOL WEDI'I GYNNWYS sompop Pattanariyankool Is-Ysgrifennydd Parhaol y Weinyddiaeth Ynni (Gwlad Thai) Y Gwir Anrhydeddus Datuk Patinggi Tan Sri (dr) Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bin Tun Open DatukPresimak W Grŵp Busnes Petrolewm a NwyPTT Cwmni Cyhoeddus CyfyngedigTawatchai Sumranwanich.

Hits: 7454

Cofrestrwch am docynnau neu fythau

Cofrestrwch ar wefan swyddogol Arddangosfa a Chynhadledd Future Energy Asia

Map Lleoliad a Gwestai o Gwmpas

Bangkok - Canolfan Gynadledda Genedlaethol y Frenhines Sirikit, Bangkok, Gwlad Thai Bangkok - Canolfan Gynadledda Genedlaethol y Frenhines Sirikit, Bangkok, Gwlad Thai


sylwadau

วัระชัย ปัญญากลาง
สมัครเข้าดูงาน

800 Cymeriadau ar ôl