enarfrdehiitjaptestr

GWYRDD EXPO BWYD 2024

GWYRDD EXPO BWYD
From March 09, 2024 until March 11, 2024 - (Check Flight)
Athen - Athens Metropolitan Expo SA, rhanbarth Attica, Gwlad Groeg
210 5242100
(Gwiriwch ddwywaith y dyddiadau a'r lleoliad ar y safle swyddogol isod cyn mynychu.)

EXPO BWYD | Arddangosfa Ryngwladol Bwyd a Diod

Connect with Food Expo Digital. Connect with Food Expo Digital. FOOD EXPO 2023: 31,369 visitors & substantial deals. Olive Oil & Olives. Canned Food & Ready Meals. Highlights of FOOD EXPO. The success of FOOD EXPO was sealed by the 31,369 visitors from around the world and great deals.

31 369 o ymwelwyr o bob rhan o'r byd, 900 o brynwyr wedi'u cynnal, 1,300 o arddangoswyr blaenllaw o Wlad Groeg a thramor... Bargeinion gwych, yr holl dueddiadau a heriau yn y sector bwyd a brecwast... Roedd FOOD EXPO unwaith eto yn fan cyfarfod pwysig i'r diwydiant ar a raddfa fyd-eang. Roedd gweithwyr proffesiynol Adwerthu, Cyfanwerthu a Gwesty ac Arlwyo Trefnus, o Wlad Groeg a thramor, a fynychodd y sioe fasnach, yn gallu darganfod yn agos iawn dros 50,000 o gynhyrchion uwchraddol gyda gwerth maethol uwch ac ansawdd. Buont hefyd yn cynnal cyfarfodydd ystyrlon a chau bargeinion proffidiol.

31 369 o ymwelwyr o bob rhan o'r byd, 900 o brynwyr wedi'u cynnal, 1 050 o arddangoswyr blaenllaw o Wlad Groeg, 250 o arddangoswyr rhyngwladol, bargeinion gwych, tueddiadau, heriau ...

Gwnaeth safon uchel a lefel trefniadaeth y digwyddiad argraff ar y Prynwyr Lletyol, a gymerodd ran mewn dros 100 o arddangosfeydd i gyd.

According to a survey conducted by the...

31 369 o ymwelwyr o bob rhan o'r byd, 900 o brynwyr wedi'u cynnal, 1 050 o arddangoswyr blaenllaw o Wlad Groeg, 250 o arddangoswyr rhyngwladol, bargeinion gwych, tueddiadau, heriau ...

Hosted buyers who took part in the event in more than 50 countries were impressed by the high quality and level of organization of the show.

 
GWYRDD EXPO BWYD
Y sioe fasnach Fwyd a Diod fwyaf yn Ne-ddwyrain Ewrop!

Yn cynnwys 1,350 o arddangoswyr Groegaidd a rhyngwladol, 50,000 m2 o ofod arddangos ac oddeutu 5,000 o fasnachwyr bwyd rhyngwladol allweddol, bydd FOOD EXPO unwaith eto yn cydgrynhoi ei enw da fel y brif sioe fasnach Bwyd a Diod yn Ne-ddwyrain Ewrop ac un o'r rhai mwyaf arwyddocaol o'i fath yn y byd! Bydd BWYD EXPO yn dod yn fan cyfarfod i fwy na 75,000 o weithwyr proffesiynol o'r sector manwerthu trefnus, cyfanwerthol yn ogystal â'r sector gwasanaeth bwyd.

Gyda nifer yr arddangoswyr (tua 290% ers ei iteriad cyntaf yn 2014) ac ymwelwyr masnach (tua 300%) yn hedfan gyda phob blwyddyn sy'n mynd heibio, bydd FOOD EXPO unwaith eto yn llawn egni gwych, prynwyr gorau, ac, wrth gwrs, gwych. bwyd. Bydd y sioe yn cael ei chynnal, yn yr Expo Metropolitan yn Athen, Gwlad Groeg. Bydd tua 1,350 o gwmnïau yn cyflwyno'r sbectrwm eang o gynhyrchion, meysydd cymhwyso a gwasanaethau ar ofod arddangos sy'n rhychwantu 50,000 m2, tra bydd prynwyr o'r enwau gorau ym maes manwerthu a gwasanaethau bwyd allan mewn grym i chwilio am gynhyrchion newydd, tueddiadau newydd, gwerthwyr newydd, a chysylltiadau newydd i helpu i ateb y galw mwyaf erioed gan ddefnyddwyr am fwydydd Groegaidd, Môr y Canoldir, a bwydydd arbenigol, yn gyffredinol.

Bydd BWYD EXPO yn denu mwy na 5,000 o brynwyr rhyngwladol, gan gadarnhau unwaith eto ei broffil rhyngwladol. Yn ogystal, bydd oddeutu 950 o’r masnachwyr bwyd hynny yn rhan o Raglen Prynwr Lletyol y sioe sy’n dod â phrynwyr a gwerthwyr allweddol cymwys ynghyd â thebygolrwydd uchel i archebu busnes go iawn gyda’i gilydd trwy gyfarfodydd wyneb yn wyneb B2B a drefnwyd ymlaen llaw yn ystod y cwrs y sioe.

 

Y sioe fasnach sy'n tyfu gyflymaf yn y byd!

Nid oes unrhyw arddangosfa arall yng Ngwlad Groeg na'r byd o ran hynny wedi cyrraedd y maint, yr enw da a'r effeithlonrwydd masnachol y mae FOOD EXPO wedi'i gyflawni mewn cyfnod mor fyr. Dim ond 7 mlynedd a gymerodd ers ei iteriad cyntaf un i gyfnerthu ei enw da fel y sioe fasnach Fwyd a Diod ryngwladol fwyaf a drefnwyd erioed yng Ngwlad Groeg a'r un fwyaf arwyddocaol o'i bath yn Ne-ddwyrain Ewrop. Fel bob amser, FOOD EXPO yw'r platfform canolog ar gyfer y diwydiant bwyd rhyngwladol sydd â diddordeb mewn cynhyrchion Môr y Canoldir.

Mae'r llwyddiant digynsail a gyflawnwyd flwyddyn ar ôl blwyddyn gan FOOD EXPO, ei gynnydd parhaus ar i fyny, yn ogystal â'r cynnydd enfawr yn ei niferoedd, ond yn cryfhau ei enw da a'i apêl ryngwladol. O ganlyniad, mae BWYD EXPO yn ymdrin ag anghenion marchnad Gwlad Groeg, ac ar yr un pryd yn ymateb yn llawn i gyfeiriadedd allforio mentrau gweithgynhyrchu Gwlad Groeg yn y sector.

 

Categorïau Cynnyrch:
 • Cynhyrchion Llaeth a Chaws
 • Olew olewydd ? Olewydd a Chynhyrchion Olewydd
 • Cynhyrchion PDO a PGI
 • Bwyd a Diodydd Organig
 • Cig ? Cynhyrchion Cig ? Delicatessen
 • Bwyd a Llysiau wedi'u Rhewi
 • Bwyd môr ? Pysgod wedi'i halltu ? Bwyd Môr wedi'i Ffermio
 • Prydau a Delweddau Parod
 • Pasta ? Grawnfwyd ? codlysiau
 • Gwisgoedd, Sawsiau, dipiau
 • Deunyddiau Crai ? Cynhwysion ar gyfer Pobi
 • Hufen ia ? Melysion
 • Melysion ? Cnau
 • Cyffeithiau Melys ? Jamiau ? Mêl
 • Diodydd Meddwol ? Gwin ? Gwirodydd
 • Coffi ? Diodydd ? Cwrw
 • Dŵr ? Sudd ? Diodydd meddal
 • Ffrwythau a Llysiau Ffres
 • Bwyd tun
 • Cynhwysion ar gyfer Pobi - Melysion
 • Peiriannau Prosesu Bwyd a Phecynnu
 • Offer Siop Archfarchnad a Chyfleustra
 • Storio - Dulliau Trin
 • Glanedyddion Diwydiannol ? Nwyddau tafladwy
 • Siambrau ? Rhanbarthau Gweinyddol
 • Cyrff Ardystio a Gwasanaethau Achredu
 • Pafiliynau Cenedlaethol ? Llysgenadaethau
Hits: 34236

Cofrestrwch am docynnau neu fythau

Cofrestrwch ar wefan swyddogol FOOD EXPO GREECE

Map Lleoliad a Gwestai o Gwmpas

Athen - Athens Metropolitan Expo SA, rhanbarth Attica, Gwlad Groeg Athen - Athens Metropolitan Expo SA, rhanbarth Attica, Gwlad Groeg


sylwadau

Gravatar
Muhammad Derviş
Rhestr o gyfranogwyr
Katılmcı listesi iletebilir misiniz
Gravatar
Mahesh Kadam
eisiau cymryd rhan yn yr arddangosfa hon
eisiau cymryd rhan yn yr arddangosfa hon fel arddangoswr.
Gravatar
Mohamed Algendy
Dw i eisiau tocyn ar gyfer y digwyddiad
Mae gen i ddiddordeb mewn ymuno â'r digwyddiad i wella fy nghwmni
Gravatar
شركة العبود للحوم المجمده
تعاون مع شركات للحوم
شركان علي تعونكم معنها
Gravatar
الاهرام للاستيراد والتصدير
اريد التسجيل فى المعرض القادم لعمل بزنس مع الشركات المشاة
الاشتراك والتسجيل فى المعرض
Gravatar
KOSTANTINO KRITICOS
sefyll Pris dimensiwn
Helo hoffwn nawr yr holl derfynell a chyflwr i logi stondin ar gyfer ffair nesaf 2022
gorau o ran

Gravatar
ASLAM MOHAMMAD
Rwyf am ymweld i ddod o hyd i'r cyflenwyr ar gyfer fy nghwmni allforio Foods
Dyma fy nhro cyntaf yn ymweld ag expo bwyd Gwlad Groeg.
Wnat i brofi am fwyd a diod.
Bydd yn fy helpu i archwilio'r byd gyda diwydiannau bwyd.

800 Cymeriadau ar ôl