enarfrdehiitjakoptes

Expo Technoleg Argraffu Digidol Tecstilau Rhyngwladol Tsieina 2023

Expo Technoleg Argraffu Digidol Tecstilau Rhyngwladol Tsieina
From May 20, 2023 until May 22, 2023
Guangzhou - Canolfan Masnach y Byd Poly, Guangdong, Tsieina
+ 86-020-83587112 6005-
(Gwiriwch ddwywaith y dyddiadau a'r lleoliad ar y safle swyddogol isod cyn mynychu.)

Arddangosfa Stamp Ryngwladol

Canolbwyntiwch ar y dyfodol a chyfleoedd busnes diwydiant argraffu tecstilau 2021.05.20-22 Guangzhou Pazhou Poly Canolfan Masnach y Byd Expo.

Arddangosfa Technoleg Ddiwydiannol Argraffu Tecstilau Rhyngwladol / Arddangosfa Technoleg Argraffu Digidol Tecstilau Rhyngwladol, (CITPE), yw'r arddangosfa gyntaf a'r unig arddangosfa berthnasol ar gyfer gweithwyr proffesiynol argraffu tecstilau yn Tsieina. Fe'i cynhaliwyd ers 14 mlynedd ac mae wedi canolbwyntio ar y farchnad ar gyfer offer argraffu tecstilau. Mae CITPE hefyd yn anelu at greu llwyfan cyfnewid a llwyfan ar gyfer y rhan fwyaf o weithgynhyrchwyr, domestig a thramor. Mae'r arddangosfa wedi'i chynnal yn Shanghai, Suzhou a Guangzhou ers 2006 ac mae wedi sefydlu enw da fel arddangosfa broffesiynol flaenllaw.

Mae'r trefnydd wedi honni bod ffocws yr arddangosfa wedi bod ar ymwelwyr proffesiynol, lledaenu gwybodaeth gyfredol gartref a thramor, a hyrwyddo masnach sylweddol, cydweithrediad, ers ei sefydlu. Mae hyn wedi caniatáu i'r arddangosfa dyfu'n gyflym ac wedi derbyn canmoliaeth unfrydol gan fewnfudwyr diwydiant, arddangoswyr, ac ymwelwyr fel ei gilydd. Mae CITPE wedi bod yn arf gwerthfawr i gwmnïau argraffu domestig a thramor dyfu'r farchnad. Mae ei 14 sesiwn wedi gweld bron i 100 o arddangoswyr yn cymryd rhan ym mhob sesiwn. Mae cadarnhad degau neu filoedd o ymwelwyr hefyd yn ganlyniad i'r ymgyrch hysbysebu lwyddiannus a gwmpasodd Tsieina. Mae cysylltiadau da hefyd rhwng y cyfryngau/cymdeithasau. Roedd CITPE2019 yn llwyddiant mawr. Denodd fwy na 10,000 o weithwyr proffesiynol o bob rhan o'r byd i ymweld a thrafod. Cyflawnodd y sesiynau hefyd ganlyniadau boddhaol o ran canlyniadau arddangosfa a rhyngweithio ar y safle rhwng prynwyr a mentrau. Mae CITPE2020 yn canolbwyntio ar yr heriau y mae'r diwydiant argraffu tecstilau yn eu hwynebu neu y bydd yn eu hwynebu. Mwy o fanylion...

 
Expo Technoleg Argraffu Digidol Tecstilau Rhyngwladol Tsieina

Fel y cyntaf yn ogystal â'r unig un expo argraffu tecstilau dylanwadol yn Tsieina - mae CITPE (Expo Technoleg Argraffu Digidol Tecstilau Rhyngwladol Tsieina) bob amser wedi bod yn anelu at yr egwyddor o Ddatblygu Arloesol a Chydweithrediad Win-Win yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae'n canolbwyntio ar ffair fasnach offer a deunyddiau argraffu tecstilau, gan ymroi i adeiladu'r platfform cyfathrebu ar gyfer mwyafrif y gweithgynhyrchwyr gartref a thramor. Mae CITPE wedi cael ei gynnal yn llwyddiannus ers sawl gwaith er 2006 yn Shanghai, Suzhou, Dongguan, a Guangzhou. Mae wedi adeiladu enw da a model brand yn y diwydiant ac mae'n cael ei gydnabod yn dda fel awdurdod arddangosfa broffesiynol.

Ers ei sefydlu, mae'r Gwesteiwr bob amser wedi bod yn canolbwyntio ar drefnu'r gynulleidfa broffesiynol, cyfleu'r wybodaeth ffasiwn ddomestig a rhyngwladol ddiweddaraf, a hyrwyddo masnach a chydweithrediad hanfodol. O ganlyniad, mae'r Expo wedi'i ddatblygu'n gyflym gydag effaith amlwg ac mae wedi'i arddangos gan arddangoswyr, ymwelwyr a gweithwyr proffesiynol y diwydiant. Gyda phrofiad llwyddiannus ar ôl cynnal yr Expo am 12 gwaith, mae cannoedd o arddangoswyr yn cymryd rhan bob tro, gyda chadarnhad o ddegau o filoedd o gynulleidfa, yn ogystal â sylw hysbysebu ledled y wlad, a chysylltiadau da â'r cyfryngau a chymdeithasau, mae CITPE wedi dod yn ffordd bwysig i fentrau argraffu domestig a rhyngwladol archwilio'r farchnad. Yr un fath ag o'r blaen, cafodd CITPE lwyddiant aruthrol. Mynychodd dros 10,000 o ymwelwyr proffesiynol o bob cwr o'r byd. Gyda'u cefnogaeth lawn a'r cyfryngau diwydiannol, rydym wedi gweld rhyngweithio da ymhlith gweithgynhyrchwyr a phrynwyr, ac roedd effaith yr arddangosfa yn foddhaol. Mae CITPE yn canolbwyntio ar yr heriau y mae'r diwydiant argraffu tecstilau yn eu hwynebu neu'n mynd i'w hwynebu, yn cynnal gwledd diwydiant arall gydag arbenigwyr yn y diwydiant a gwesteion pwysau trwm o bob cwr o'r byd, yn dod ag amrywiaeth o bynciau llosg i'r chwyddwydr. Gydag amrywiaethau o weithgareddau gan gynnwys Fforymau diwydiant a thechnoleg, digwyddiadau rhwydweithio ac arddangos cynnyrch ac ati, bydd CITPE yn cyflwyno profiad gweledol a chlywedol i brynwyr ac ymwelwyr, ac yn dod â nhw i gyd at ei gilydd i gymryd rhan.

Wedi'i leoli yng nghylch diwydiannol tecstilau De Tsieina, Guangzhou yw'r ddinas feincnod yn y broses o ddiwygio ac agor Tsieina; dyma ganolfan economaidd Delta Pearl River, yn ogystal â maes pwysig o gydgrynhoad diwydiant argraffu tecstilau Tsieineaidd. Gyda thraffig cyfleus a gallu amsugno pwerus technoleg newydd, Guangzhou yw'r farchnad bwysicaf ar gyfer diwydiant argraffu tecstilau Tsieina. Gyda Ffair Treganna, y Gemau Asiaidd a digwyddiadau rhyngwladol eraill yn cael eu cynnal yn llwyddiannus, mae Guangzhou wedi dod yn un o'r dinasoedd arddangos rhyngwladol adnabyddus. Er mwyn hyrwyddo cyfnewidiadau a chydweithrediad agosach ymhlith y diwydiant argraffu tecstilau, helpu gweithgynhyrchwyr i archwilio'r farchnad argraffu tecstilau, deall statws y diwydiant a chreu cyfleoedd, bydd yr Expo hwn, Expo Technoleg Ddiwydiannol Argraffu Tecstilau Rhyngwladol China / Expo Technoleg Argraffu Digidol Tecstilau Rhyngwladol ChinaInternational yn parhau. gwireddu’r tri addewid o “ymwelwyr mwy proffesiynol, graddfa arddangos fwy ac effaith arddangos well”, trosoledd ei adnodd rhyngwladol rhagorol yn llawn a blynyddoedd o brofiad proffesiynol o gynnal arddangosfa tecstilau rhyngwladol, gan gydymffurfio â’r dosbarthiad canolog cyfredol o ddatblygiad argraffu tecstilau a dilledyn, gan fanteisio ar International Exhibition City, mae'n neilltuo i adeiladu'r platfform gorau i fentrau arddangos, cyfathrebu a chyfnewid syniadau yng Nghanolfan Masnach y Byd Poly.

 

Categori cynnyrch:
Peiriannau argraffu:

System Argraffu DigitalJet, Peiriant Argraffu Tecstilau Awtomatig / Lled-awtomatig / Llawlyfr, Peiriant Argraffu Sgrin Rotari, Peiriant Argraffu Sgrin Fflat, Peiriant Argraffu Sgrin Rotari, Offer Gorffen Peiriant fel Ffwrn, Steamer, SychuMachine, Peiriant Lluniadu, Llinell Plât Argraffu, Offer Cymysgu , Lliwio, a Gorffen Offer, ac ati.

Deunyddiau Argraffu:

Argraffu pigment, cotio cymysgedd, printio past, slyri dŵr, argraffu offer ategol ee setiau gwres, inc, gludo, asiant trwytho, papur trosglwyddo, papur fflocio, papur Goldfoil, powdr gliter, ac ati.

Eraill:

Uned Prosesu Plât, Net Silk, Emylsiwn Sensitif, Trosglwyddo Gwres a Throsglwyddo Dŵr PrintingEquipment, Deunydd a Pheiriannau; gwahanol fathau o dechnoleg patent a meddalwedd sy'n ymwneud ag argraffu tecstilau; Papurau Newydd a Chylchgronau Proffesiynol, a chyfryngau eraill.

Hits: 17669

Cofrestrwch am docynnau neu fythau

Cofrestrwch ar wefan swyddogol Expo Technoleg Argraffu Digidol Tecstilau Rhyngwladol Tsieina

Map Lleoliad a Gwestai o Gwmpas

Guangzhou - Canolfan Masnach y Byd Poly, Guangdong, Tsieina Guangzhou - Canolfan Masnach y Byd Poly, Guangdong, Tsieina


sylwadau

Gravatar
NAIF
المنسوجات والاقمشه
Jessica Ramos Dywedodd :
Hoffwn wybod pryd mae'r ffair tecstilau nesaf yn derbyn newyddion am werthiannau a thueddiadau newydd

Gravatar
Jessica Ramos
Textil, ffabrigau
Hoffwn wybod pryd mae'r ffair tecstilau nesaf yn derbyn newyddion am werthiannau a thueddiadau newydd

800 Cymeriadau ar ôl