enarfrdehiitjaptestr

Procurex Iwerddon 2024

Procurex Iwerddon
From April 10, 2024 until April 10, 2024
Dulyn - Cymdeithas Frenhinol Dulyn (RDS), Swydd Dulyn, Iwerddon
(Gwiriwch ddwywaith y dyddiadau a'r lleoliad ar y safle swyddogol isod cyn mynychu.)

- Procurex Ireland 2023

Prif ddigwyddiad caffael cyhoeddus Iwerddon. Rhwydwaith Cymdeithasol Gwyddelig Dŵr Gogledd Iwerddon. Cysylltu prynwyr â chyflenwyr yn y sector cyhoeddus Gwyddelig. Ymhlith y siaradwyr sydd wedi'u cadarnhau mae: Oriel Procurex Ireland Cyn i chi fynd ......

Mae Procurex Ireland yn ddigwyddiad caffael sy’n dod â phrynwyr a chyflenwyr yn sector cyhoeddus EUR20bn Iwerddon ynghyd. Mae’n cynnig cyfleoedd rhwydweithio, cydweithredu ac arddangos helaeth i sefydliadau sy’n gweithio neu’n archwilio ffyrdd o weithio o fewn y farchnad EUR20bn.

Gweinidog Gwladol dros Wariant Cyhoeddus a Diwygio.

Gweinidog Gwladol dros Wariant Cyhoeddus a Diwygio.

Gwleidydd o’r Blaid Werdd o Iwerddon yw Ossian sydd wedi bod yn Weinidog gwladol ers Gorffennaf 2020. Ers 2020, mae wedi gwasanaethu fel Teacha Dala ar gyfer Etholaeth Dun Laoghaire.

Etholwyd Smyth i Gyngor Sir Dun Laoghaire Rathdown am y tro cyntaf yn 2014 ar gyfer Ardal Etholiadol Leol Dun Laoghaire. Bu’n Gadeirydd y Cyngor Sir rhwng 2018 a 2019. Yn yr etholiadau lleol yn 2019, cafodd ei ail-ethol yn gynghorydd. Yn etholiad cyffredinol Chwefror 2020, daeth yn TD ar gyfer Dun Laoghaire.

Daeth Smyth yn Weinidog Gwladol ar ôl ffurfio llywodraeth newydd Fianna Fail, a oedd yn cynnwys Fine Gael, y Blaid Werdd a Fianna Fáil. Roedd hyn ar 1 Gorffennaf, 2020. Penodwyd Smyth yn Weinidog Gwladwriaethau yn yr Adran Gwariant Cyhoeddus a Diwygio, gyda chyfrifoldeb dros Gaffael Cyhoeddus ac eLywodraeth, ac yn Weinidog Gwladwriaethau yn Adran yr Amgylchedd, Hinsawdd a Chyfathrebu, gyda chyfrifoldeb dros Gyfathrebu a Chyfathrebu. Economi Gylchol.

Hits: 1314

Cofrestrwch am docynnau neu fythau

Cofrestrwch ar wefan swyddogol Procurex Ireland

Map Lleoliad a Gwestai o Gwmpas

Dulyn - Cymdeithas Frenhinol Dulyn (RDS), Swydd Dulyn, Iwerddon Dulyn - Cymdeithas Frenhinol Dulyn (RDS), Swydd Dulyn, Iwerddon


sylwadau

800 Cymeriadau ar ôl