enarfrdehiitjakoptes

Dyddiad rhifyn nesaf Frontend wedi'i ddiweddaru

Arddangosfa Dylunio ac Adeiladu Ysbyty Saudi | 24 – 27 Chwefror 2025 l Riyadh

PORTFFOLIO ADEILADU DIGWYDDIADAU. Mae gan Saudi Arabia gynllun gofal iechyd $65bn a fydd yn eich helpu i dyfu eich busnes. Mae Marchnad Adeiladu Ysbytai KSA ar fin ffrwydro gyda chyfleoedd twf a phroffidiol! Archwiliwch y cyfleoedd twf ym marchnad adeiladu ysbytai KSA. Arddangos y cynhyrchion arbenigol y mae ein prynwyr am eu gweld. Dylunio a Chynllunio Gofal Iechyd. Ymgynghoriaeth Pensaernïol a Pheirianneg Gofal Iechyd.

Mae Canolfan Arddangos a Chynadledda Front Riyadh wedi'i lleoli yn ROSHN Front.

Mae Canolfan Arddangos a Chynadledda Front Riyadh wedi'i lleoli yn ROSHN Front.

Saudi Arabia yw'r arweinydd ym maes gwariant gofal iechyd, gan gyfrif am 59% o gyfanswm $100b GCC. Mae'r galw am gyfleusterau gofal iechyd modern ar gynnydd oherwydd cynlluniau datblygu uchelgeisiol y wlad, cynnydd cyflym yn y boblogaeth, a'r sector twristiaeth ffyniannus.

Y digwyddiad hwn yw'r cyntaf o'i fath ac mae'n cynnig cyfle gwych i chwaraewyr allweddol y diwydiant fanteisio ar y diwydiant ffyniannus.

Mae diwydiant adeiladu gofal iechyd Saudi Arabia yn ffynnu.

Eich cyrhaeddiad a thargedu cynulleidfaoedd newydd ar gyfer cyfleoedd twf.

Arhoswch ar y blaen i'r gystadleuaeth a sefydlwch eich brand fel arweinydd diwydiant.

Darganfyddwch y cyhoeddiadau prosiect diweddaraf ym maes adeiladu gofal iechyd Saudi Arabia. Cael y wybodaeth ddiweddaraf am bob diweddariad.

Mae naid feiddgar Riyadh yn cipio'r sylw yn Expo. Gweledigaeth uchelgeisiol y Deyrnas ar gyfer 2030 - Stadiwm o safon fyd-eang ar gyfer Cwpan y Byd yn 2034.