enarfrdehiitjakoptes

Dyddiad rhifyn nesaf Frontend wedi'i ddiweddaru

From October 10, 2024 until October 13, 2024
At Siop Crysau Pêl-droed Clasurol categorïau: Cyflenwadau Celf a Chrefft Tags: Celfyddydau

Llundain | Y Ffair Gelf Arall | 12–15 Hydref

CYFARFOD Y PWYLLGOR DETHOL. Dewis Pwyllgorau Dethol. Eclectig London Living. Pam fod yr artistiaid hyn yn dinistrio eu gwaith eu hunain? Wrth ddod o hyd i gelf, mae'r dylunydd hwn yn ffefryn gan enwogion. Ond Dim ond Menyw yw Hi. Ymunwch â'n Cymuned Artistiaid. DWEUD EICH Stori EICH HUN. Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr Ymwelwyr Llundain.

Aethom i'r cyfeiriad arall pan newidiodd y byd celf, fel y gwyddoch. Ni ddylai'r ffordd rydych chi'n mwynhau celf gael ei chyfyngu gan gonfensiynau neu reolau.

Mae celf yma i bawb. Rydyn ni wedi creu rhywbeth newydd ac eisiau i chi ei weld. Rydym yn cyfuno gweithiau gwreiddiol fforddiadwy gan artistiaid annibynnol gyda gosodiadau trochi, perfformiadau, DJs, a bar llawn stoc.

Beth am fod yn ddigymell, mwynhau'r cyffro, a gadael i'ch creadigrwydd lifo? Rwyt ti yma.

Weithiau mae'n rhaid i ni symud yn ôl er mwyn symud ymlaen. Mae'r grŵp hwn o artistiaid sy'n arddangos yn The Other Art Fair London yn cofleidio'r athroniaeth hon ag angerdd. Mae'r artistiaid yn gweld eu gweithiau fel rhyfeddodau pensaernïol. Maent yn adeiladu eu gwaith yn ofalus iawn, dim ond i'w rwygo'n ddarnau, ail-bwrpasu ac ailadeiladu rhywbeth cwbl newydd. Gallwn ei alw'n "gelfyddyd dadadeiladu adeiladol".

Mae Nicole Gordon, dylunydd mewnol enwog a grym creadigol y tu ôl i Stiwdio Nicole Gordon, yn datgelu ei chyfrinachau ar gyfer dod o hyd i gelf fforddiadwy sy'n gweithio gyda'ch cartref.

Dychmygwch sgriblo'n wyllt yr holl sylwadau (a chyngor digroeso) rydych chi neu'ch ffrindiau wedi'u derbyn dros y blynyddoedd gan gyn-gydweithwyr, aelodau o'ch teulu, athrawon, a dieithriaid llwyr. 'Ydyn ni wedi eillio?'. 'Ti'n gyrru lot fel boi.'. 'Rydyn ni wedi magu rhywfaint o bwysau, onid ydych chi'n annwyl?'. Byddwn yn dweud nad oes digon o inc i fynd o gwmpas ar gyfer hyn i gyd. Mae digon o gynddaredd.