enarfrdehiitjakoptes

Dyddiad rhifyn nesaf Frontend wedi'i ddiweddaru

Diwrnod Cenedlaethol Peirianneg

Diwrnod Cenedlaethol Peirianneg. Arbedwch y dyddiad! Bydd Diwrnod Cenedlaethol Peirianneg yn dychwelyd ddydd Mercher, 1 Tachwedd 2023. Gwyliwch am ddiweddariadau. Diwrnod Cenedlaethol Peirianneg: Gwella bywydau trwy beirianneg. Dyma Ddiwrnod Peirianneg 2021. Dyma Ddiwrnod Peirianneg 2021. Mae Diwrnod Peirianneg 2019 yma.

Ers mis Tachwedd 2018, mae'r Academi wedi trefnu Diwrnod Ymwybyddiaeth Cenedlaethol i gynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o sut y gall peirianwyr gael effaith gadarnhaol ar y byd.

Byddwch chi'n beiriannydd da os ydych chi'n dda mewn pobi.

Mae Rahul Mandal, arbenigwr ar bobi a pheiriannydd, yn dweud hyn.

Ers 2010, mae wyth peiriannydd gan gynnwys Rahul wedi mynd i mewn i babell The Great British Bake Off. Pam mae peirianwyr yn gwneud pobyddion da, felly? Sut gall y sgiliau y mae peirianwyr yn eu defnyddio yn y gegin eu helpu yn eu swydd peirianneg?

Gofynnom y cwestiynau hyn i beirianwyr Bake Off Andrew Smyth, Giuseppe Dell'Anno a Rahul Mandal.

Sut wnaethon nhw? Byddwch yn rhyfeddu at y canlyniadau.

2 Tachwedd 2022 fydd y Diwrnod Peirianneg Cenedlaethol, gyda phwyslais ar ddangos sut y gall peirianneg wella bywydau.

Fe wnaethon ni greu fideo gyda sêr Great British Bake Off Andrew Smyth a Rahul Mandal i ddangos sut mae peirianneg a phobi yn mynd law yn llaw. Lansiwyd her #PeiriannegCacen ar gyfryngau cymdeithasol, a heriodd y cyhoedd i greu cacen siocled fegan gydag addurn wedi’i ysbrydoli gan beirianneg.

Datganiad i'r wasg: Three Bake Off seren yn ymuno i wneud cloc gweithio bwytadwy i anrhydeddu Diwrnod Cenedlaethol Peirianneg.