enarfrdehiitjaptestr

Diweddarwyd dyddiad rhifyn nesaf Sioe Adeiladwyr Rhyngwladol NAHB

From February 27, 2024 until February 29, 2024
At 552-798 E Desert Inn Rd, Las Vegas, Nevada, 89109 categorïau: Cartref a Swyddfa, Adeiladu ac Adeiladu

Sioe Adeiladwyr Rhyngwladol NAHB | IBS 2023

Diolch am fynychu. Edrychwn ymlaen at eich gweld yn Vegas. Pum Rheswm dros Adeiladu Ystafelloedd Hyblyg. Dyma'r Gorau o Enillwyr Gwobr IBSTM. Mae IBS 2022 drosodd! Dewiswch Eich Iaith.

Mae prynwyr tai yn cofleidio ystafelloedd Flex, felly dylai adeiladwyr tai ystyried eu cynnig wrth adeiladu.

Taith Rithwir 3D o Gwmpas Cartref America Newydd 2022 (TNAH).

Bydd y cynhyrchion gorau ar gyfer y diwydiant adeiladu yn cael eu harddangos yn y sioe.

Daeth gweithwyr proffesiynol o bob rhan o'r diwydiant ynghyd i gwrdd yn bersonol.

01326.jpg - 170.85 kB

 
Am IBS

Sioe Adeiladwyr Rhyngwladol NAHB? (IBS) yw'r sioe adeiladu ysgafn flynyddol fwyaf yn y byd. 

Sioe Adeiladwyr Rhyngwladol NAHB? (IBS) yw prif ddigwyddiad y diwydiant adeiladu cartrefi. Dim ond yn IBS y gallwch chi gysylltu â miloedd o'ch cyfoedion adeiladu cartref, arbenigwyr diwydiant a chynhyrchwyr i gyfnewid syniadau, trafod heriau a chael mynediad at atebion busnes go iawn.

Peidiwch â cholli'ch cyfle i gael gwybodaeth arloesol, uniongyrchol ar bynciau, tueddiadau a thechnoleg boeth, darganfod cynhyrchion newydd a dod o hyd i ffyrdd effeithiol o wella a gwneud y gorau o'ch busnes.

 

Pob Cartref yn Cychwyn Yma: Arddangosion

Bydd Show FloorThe Builders 'Show yn dwyn ynghyd fwy na 1,400 o wneuthurwyr a chyflenwyr gorau o bob cwr o'r byd mewn 600,000 troedfedd sgwâr net o ofod arddangos, gan arddangos y cynhyrchion a'r gwasanaethau diweddaraf a mwyaf galw amdanynt.

Gall mynychwyr fynd ar daith o amgylch y ddau gartref arddangos swyddogol. Y Cartref Americanaidd Newydd? (TNAH), a leolir yn Henderson, Nevada, yn nodedig am ei fod yn ymgorffori amrywiaeth eang o ddyluniadau cyfoes-modern, a nodweddir gan ychydig o addurniadau, gwydr toreithiog a llinellau to gwastad. Yr Ailfodelu Americanaidd Newydd? (TNAR), yn arddangosfa wirioneddol o arloesi a dylunio yn y cartref heddiw, gan arddangos y tueddiadau diweddaraf yn y diwydiant tai a datblygiadau mewn technoleg ac effeithlonrwydd ynni. 

 

Mae Arbenigedd yn Cychwyn Yma: Addysg

Mae Sesiwn Addysg yn cynnig yr addysg fwyaf diweddar ac arloesol sydd gan y diwydiant i'w gynnig. Mae'n cynnwys sesiynau mewn saith trac, wedi'u haddysgu gan arbenigwyr enwog yn y diwydiant adeiladu o bob cwr o'r wlad. Gyda phynciau'n amrywio o werthu a marchnata i adeiladu a chodau, yn llythrennol mae rhywbeth at ddant pawb.

Bydd addysg cyn y sioe yn cael ei chynnal cyn dechrau IBS. Mae Gweithdai Meistr a chyrsiau Addysg NAHB yn rhoi cyfle i gyfranogwyr gynyddu eu setiau sgiliau trwy ymchwilio’n ddwfn i bynciau diwydiant wrth ennill CEUs NAHB. 
 

Perthynas yn Cychwyn Yma: Rhwydweithio

Mae digwyddiadau NetworkingIBS, fel The Official House Party IBS, y Young Pro Party a Chyngerdd Spike Cau IBS, yn rhoi cyfle i fynychwyr rwydweithio â manteision eraill y diwydiant a chael ychydig o hwyl hefyd.

Y Canolfannau IBS yw'r lle i gael syniadau a gwybodaeth newydd am eich arbenigol benodol. Yn agored i holl unigolion cofrestredig yr IBS, mae'r Centrals yn ganolbwynt ar gyfer rhaglenni bywiog, arddangosiadau a gweithdai ymarferol - wedi'u gosod mewn lleoliad anffurfiol, hamddenol. Bydd y Centrals yn cynnwys rhai o brif weithwyr proffesiynol y diwydiant sy'n angerddol am eu maes arbenigedd - felly roedd y trafodaethau bob amser yn frwdfrydig ac yn ddifyr!


Categori Cynnyrch
 • Gludyddion, Tapiau, Ewinedd a Caewyr
 • Offer
 • Brics a Gwaith Maen
 • Systemau Adeiladu
 • Cabinetau
 • Countertops
 • Deciau a Patios
 • dylunio
 • Ategolion Drws
 • Drysau
 • Drywall
 • offer
 • Gorffen Allanol
 • Ffensio a Gatiau
 • Diogelwch Tân a Diogelu Cartref
 • Llefydd tân
 • cyffredinol
 • Gwydr, Dur, ac Acrylig
 • Technoleg Cartref
 • Inswleiddio
 • Addurno Mewnol
 • Ategolion Cegin a Baddon
 • Gosodiadau Cegin a Baddon
 • Hamdden Dan Do / Awyr Agored
 • Goleuadau a Fans
 • Lumber
 • Systemau Mecanyddol / Cyfleustodau
 • Gwaith Melin
 • Technoleg Swyddfa
 • Nodweddion Awyr Agored
 • Strwythurau Awyr Agored
 • Paent a Chaenau
 • Gwasanaethau proffesiynol
 • Toi
 • Diogelwch
 • Gwerthu a Marchnata
 • grisiau
 • Stone
 • Systemau Storio
 • Teil
 • offer
 • Waliau a Nenfydau
 • Prawf Tywydd
 • Ategolion Ffenestr
 • ffenestri