enarfrdehiitjaptestr

Birmingham - NEC, y DU

Cyfeiriad Lleoliad: North Ave, Marston Green, Birmingham B40 1NT, DU - (Dangos Map)
Gwefan Swyddogol: https://thenec.co.uk
Birmingham - NEC, y DU
Birmingham - NEC, y DU

Croeso i'n Lleoliad Digwyddiad | yr NEC, Birmingham

Yr NEC yw gofod digwyddiadau mwyaf y DU ac mae'n gartref i'ch hoff sioeau. Eisiau cynnal eich arddangosfa? Archwilio Cyrchfan NEC. Pennawd i fynd yma. Wythnos Adeiladu y DU. Sioe Ceffyl y Flwyddyn. Arddangosfa'r Fasnachfraint Genedlaethol. Diogelwch a Sicrwydd.

Darganfyddwch bopeth y gall yr NEC ei gynnig ar gyfer eich digwyddiad, o neuadd hyblyg i leoliad heb ei ail.

Teithio i'r NEC? Gwiriwch y wybodaeth deithio leol ddiweddaraf ar ein tudalen diweddariadau newydd.

Gallwch ymweld â champws yr NEC 24/7. Gwnewch eich arhosiad hyd yn oed yn fwy pleserus trwy ymweld â phopeth y mae Destination NEC yn ei gynnig.

Byddwn yn sicrhau bod ein digwyddiadau a’n gwaith mor gynaliadwy â phosibl.

Arbed amser ac arian gyda'n hopsiynau parcio rhagdaledig.

Rydym wedi ymrwymo i'ch diogelwch a'ch diogeledd. Mae ein mesurau diogelwch yn cael eu hadolygu’n gyson i sicrhau eu bod yn parhau’n effeithiol ac yn gymesur a bod ein hymwelwyr yn cael profiad pleserus a diogel.

Cofrestrwch nawr i gael y newyddion diweddaraf am Grŵp NEC a diweddariadau o'r Ffatri Docynnau.

Bydd rhoi eich manylion yn rhoi caniatâd i'r Grŵp NEC anfon e-byst atoch am ddigwyddiadau y gallai fod gennych ddiddordeb ynddynt. Gweler ein Polisi Preifatrwydd am ragor o wybodaeth.

Byddwn mewn cysylltiad â chi yn fuan os ydych wedi cofrestru ar gyfer ein e-byst.

Bydd rhoi eich manylion yn dangos eich caniatâd i'r Grŵp NEC anfon e-byst atoch am ddigwyddiadau neu ddiweddariadau eraill y credwn y gallai fod gennych ddiddordeb ynddynt. Cyfeiriwch at ein Polisi Preifatrwydd am ragor o wybodaeth am gwmnïau Grŵp NEC a sut rydym yn defnyddio'ch data.