enarfrdehiitjaptestr

Efrog Newydd - Pafiliwn Metropolitan, NY, UDA

Cyfeiriad Lleoliad: 125 W 18th St New York NY 10011 UDA (Map)
Gwefan Swyddogol: http://metropolitanevents.com
Efrog Newydd - Pafiliwn Metropolitan, NY, UDA
Efrog Newydd - Pafiliwn Metropolitan, NY, UDA

Mannau Digwyddiadau NYC - Pafiliwn Metropolitan

Gofodau Digwyddiad a Gwasanaethau Cynhyrchu Digwyddiadau Premier NYC. Pafiliwn Metropolitan Mannau Digwyddiad Arbennig Hyblyg a Gwasanaethau Cynhyrchu Digwyddiad Llawn. Ein Hymrwymiad i Ddigwyddiadau Diogel. Cysylltwch ar gyfer Eich Digwyddiad Nesaf. Pafiliwn Metropolitan. Pafiliwn Metropolitan.

PEDWAR LLE DIGWYDDIAD MEWN UN LLEOLIAD PRIME125 West 18th Street, Efrog Newydd, Efrog Newydd, 10011, rhwng Sixth & Seventh AvenuesMae pob lleoliad ar ffurf llofft yn cyfuno dyluniad gorffenedig amryddawn ag amgylcheddau goleuo a sain dwys. Mae'r rhain yn cynnwys tafluniad HD ar sgriniau neu ar y waliau, technolegau arddangos LED a chyflymder rhyngrwyd rhyfeddol. Mae ystod o wasanaethau concierge a chynhyrchu digwyddiadau ar gael. Mae'r rhain yn cynnwys gwasanaeth bar ac arlwyo, rhentu, staffio a mwy. 

Bydd 30 mlynedd ers sefydlu Pafiliwn Metropolitan fel tirnod yn Ninas Efrog Newydd yn cael ei ddathlu yn 2022. Cysylltwch â ni heddiw i drafod eich gofynion digwyddiad.

Mae'r Pafiliwn Metropolitan yn rhoi diogelwch yn gyntaf ym mhob digwyddiad, o sioeau celf i gyfarfodydd i sioeau masnach i werthiannau. Rydym yn sicrhau bod cleientiaid, ymwelwyr a gwesteion yn teimlo'n ddiogel. Am gyfnod unrhyw ddigwyddiad, mae ein staff yn dilyn rheoliadau cysylltiedig â COVID. Rydym yn falch o rannu'r rhain gyda chi.

Bob 30 munud, rydyn ni'n glanhau pob llawr mewn digwyddiadau. Mae hyn yn cynnwys arwynebau sy'n cael eu cyffwrdd yn aml, fel dolenni drysau. Rydym yn defnyddio diheintydd/germladdiad gradd 3L ysbyty 5M. Mae pob ystafell ymolchi wedi'i glanweithio â'r un peth. Mae glanweithyddion dwylo wedi'u gosod ar wal ar gael ym mhob ystafell ymolchi ac yn y cynteddau mynediad. Gellir dod o hyd iddynt hefyd mewn swyddfeydd ac ystafelloedd staff. Mae'r tîm diogelwch yn sicrhau bod traffig traed yn cael ei wahanu rhwng allanfeydd a mynedfeydd. Mae hyn yn sicrhau bod mynychwyr yn cyrraedd ac yn gadael ar wahân. Mae Pafiliwn Metropolitan yn hyfforddi ac yn addysgu pob gweithiwr ym mhob protocol COVID-19.