enarfrdehiitjaptestr

Madrid - IFEMA - Feria de Madrid, Sbaen

Cyfeiriad Lleoliad: Av. Partenon 5 28042 Madrid Sbaen - (Dangos Map)
Gwefan Swyddogol: https://www.ifema.es/
Madrid - IFEMA - Feria de Madrid, Sbaen
Madrid - IFEMA - Feria de Madrid, Sbaen

IFEMA MADRID: Eventos, Ferias y Congresos | IFEMA MADRID

Beth ydych chi am ei wneud yn IFEMA MADRID?

Rydym yn cysylltu syniadau, busnesau a phobl.

Beth bynnag yw'r digwyddiad sydd gennych mewn golwg, fe welwch yn IFEMA MADRID y lle delfrydol i'w gynnal.

Mae Confensiynau a Chyngresau yn adran sy'n arbenigo mewn rheoli llogi lleoedd ar gyfer trefnu digwyddiadau, cyngresau a ffeiriau a drefnir gan gwmnïau eraill. 

Mae dau leoliad.

Mannau eang a diogel ar gyfer cynnal profion wyneb yn wyneb.

Rydym yn dewis y pafiliynau sydd fwyaf addas ar gyfer math a maint yr alwad sydd ei hangen arnoch. Mae ehangder ein gofodau yn rhoi digon o hyblygrwydd i ni ddosbarthu'r llifau a sefydlu'r pellteroedd priodol. Rydym yn defnyddio mesurau glanhau a hylendid llym.

Mae gan IFEMA MADRID ei Adran Ffeiriau i'r Cyhoedd a Digwyddiadau Hamdden ei hun, sy'n gyfrifol am reoli a marchnata mannau ar gyfer dathlu Cyngherddau a Gwyliau, o .

Y gweithredwr cyntaf yn Sbaen ac un o'r rhai pwysicaf yn Ewrop o fewn cylched ryngwladol y ffair fasnach a'r diwydiant cyngres.

Ein hamcan: bod yn ganolfan gyfeirio mewn arferion amgylcheddol da, o ran rheolaeth foesegol adnoddau ac wrth drin y gwastraff a gynhyrchir gennym yn gywir.

Mae hyrwyddo IFEMA MADRID yn rhyngwladol yn cynrychioli un o'n hamcanion strategol, oherwydd ei weithgarwch ffair fasnach ei hun a gynhaliwyd ym Madrid, yn ogystal â'r hyn a gynhaliwyd mewn gwledydd eraill.