enarfrdehiitjakoptes

Ffair Fasnach Ryngwladol Bwyd Asia 2023

Ffair Fasnach Ryngwladol Bwyd Asia
From June 17, 2023 until June 19, 2023
Karachi - Canolfan Karachi Expo, Sindh, Pacistan
(Gwiriwch ddwywaith y dyddiadau a'r lleoliad ar y safle swyddogol isod cyn mynychu.)

Arddangosfa Cynhyrchion Bwyd, Bwyd Môr, ffair diwydiant bwyd a diod, gan arddangos cynhyrchion bwyd organig

ASIA BWYD 2023. ORIEL
tttttHIGHTIAU. UCHAFBWYNTIAU.
tttttTESTIMONIALS. DIWYDIANNAU BWYD CYFLYM HARATZ HEALTH GOFAL CYF (PVT): KENSHA TEE & RICES CEMEGOLION CENEDLAETHOL PAKISTAN YILU BWYD A DIOD: CYFRYNGAU A PARTNERIAID RHYNGWLADOL

Bwyd Asia - Arddangosfa hanfodol ar gyfer y diwydiant bwyd a diod, mae Food Asia 2022 yn sioe fasnach hanfodol. Mae prynwyr masnach o'r prif sectorau bwyd a diodydd ledled y byd yn gwneud Food Asia 2022 yn ddigwyddiad y mae'n rhaid ei fynychu. Dros dridiau, cewch gyfle i gwrdd â miloedd o weithredwyr bwyd a diod o'r Diwydiant Rhyngwladol a Lleol.

Mae bwyta cynhyrchion bwyd wedi cynyddu'n gyson (+16%) dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Mae'r duedd hon ar i fyny wedi tanio diddordeb cwmnïau Ewropeaidd mewn ehangu eu cyrhaeddiad i'r Byd Mwslemaidd. Mae'r farchnad fwyd fyd-eang wedi gweld ffyniant yn y blynyddoedd diwethaf, sydd bellach yn werth $667 biliwn y flwyddyn. Mae hyn yn cynrychioli tua 16% o'r holl fwyd a gynhyrchir yn fyd-eang.

Cysylltwch â chyflenwyr rhyngwladol a chystadleuol i gynyddu eich elw. Bydd Food Asia yn croesawu mwy na 55,000+ o ymwelwyr i'r arddangosfa.

Bydd yn arddangos cynhyrchion o bob segment marchnad sylfaenol.

Mae gweinidogion, swyddogion y llywodraeth a mega-frandiau i gyd wedi canmol Food Asia fel llwyfan eithriadol sy'n cysylltu pob agwedd ar y gadwyn cyflenwi bwyd byd-eang.

Mae E-fasnach Gateway Pakistan Ltd (Pvt) Ltd, yn Berchennog Arddangosfeydd a Ffair Fasnach, Trefnydd Arddangosfeydd Sioeau Masnach, Cwmni Rheoli Digwyddiadau, gyda phartneriaid strategol, gweithrediadau mawr ym Mhacistan. Sefydlwyd Porth eFasnach yn 2001. Mae wedi ehangu ei gyrhaeddiad i holl ddinasoedd mawr Pacistan a hefyd wedi sefydlu rhwydwaith gyda phartneriaid yn Tsieina, Twrci. De Corea. Malaysia. Tsieina. India. Dwyrain Pell. Mae gan E-fasnach Gateway rwydwaith dibynadwy o sefydliadau cymorth ac asiantau sy'n caniatáu iddo drefnu arddangosfeydd a chynadleddau ar raddfa fawr yn llwyddiannus ledled y rhanbarth.

Hits: 6612

Cofrestrwch am docynnau neu fythau

Cofrestrwch ar wefan swyddogol Ffair Fasnach Ryngwladol Bwyd Asia

Map Lleoliad a Gwestai o Gwmpas

Karachi - Canolfan Karachi Expo, Sindh, Pacistan Karachi - Canolfan Karachi Expo, Sindh, Pacistan


sylwadau

800 Cymeriadau ar ôl