enarfrdehiitjaptestr

Expo Economi Arian 2023

Expo Economi Arian
From November 28, 2023 until November 29, 2023
Paris - Paris Expo Porte de Versailles, Ffrainc
(Gwiriwch ddwywaith y dyddiadau a'r lleoliad ar y safle swyddogol isod cyn mynychu.)

Expo Economi Arian - Paris

RENDEZVOUS, Tachwedd 28 a 29, 2023 Paris Porte De Versailles Pam ddylech chi ymweld â'r expo economi arian Fe welwch yr arbenigwyr gorau sydd ar gael. cynadleddau: CAEL Y DADANSODDIAD DIWEDDARAF. Dewch i weld beth sydd gan ymwelwyr i'w ddweud am y sioe. DAETHANT I SIOE 2022. Jean-Christophe Combe. Arsyllfa yr ardal fyw.

Y ffair fasnach uwch dechnoleg a gwasanaethau.
Welwn ni chi yn y Porte de Versailles ym Mharis ar Dachwedd 28ain a 29ain, 2023
@SilverXpo - #SilverExpo
> Rwy'n cofrestru.

Gwneud cymdeithas yn fwy abl i heneiddio'n dda a byw'n hirach.

Mae Ehpad yn gyfleuster byw hŷn sy'n darparu gwasanaethau i bobl hŷn. Rydych hefyd yn berchen ar breswylfa annibynnol. Eich preswylwyr a'ch cwsmeriaid yw eich buddiolwyr. Dewch i ddarganfod sut y gallwch greu, datblygu a chyfoethogi eich gwasanaeth, yn ogystal â heriau a phytiau o economeg hirhoedledd.

Dewch o hyd i wasanaethau a thechnolegau y gall pobl hŷn a gofalwyr eu defnyddio.

Mae Silver Economy Expo yn cynnig ystod eang o atebion ac adborth. Mae hefyd yn rhoi persbectif unigryw ar fusnesau newydd ac arloesiadau arloesol a all helpu i gwrdd â heriau poblogaeth sy'n heneiddio. Mae hwn yn gyfarfod anhepgor i unrhyw un sy'n ymwneud ag integreiddio pobl hŷn i gymdeithas yfory.

Ymwelodd 90 o arddangoswyr â Porte de Versailles.

Cyflwynwyd eu datrysiadau ar gyfer gwasanaethau ac offer ar gyfer EHPAD, uwch breswylfeydd, gwasanaethau personol, rheoli gofal, addasu cynefin, Gerontechnolegau Caretech Offer personol, symudedd, ardystio, cefnogaeth ar gyfer arloesi, a sawl Gerontopoles.

Hits: 6108

Cofrestrwch am docynnau neu fythau

Cofrestrwch ar wefan swyddogol Silver Economy Expo

Map Lleoliad a Gwestai o Gwmpas

Paris - Paris Expo Porte de Versailles, Ffrainc Paris - Paris Expo Porte de Versailles, Ffrainc


sylwadau

800 Cymeriadau ar ôl