enarfrdehiitjakoptes

Ffair Deithio Riyadh 2023

Ffair Deithio Riyadh
From May 22, 2023 until May 24, 2023
Riyadh - The Arena Riyadh Lleoliad ar gyfer Arddangosfeydd, Talaith Riyadh, Saudi Arabia
+ 966 11 466 5064 Est. 103
(Gwiriwch ddwywaith y dyddiadau a'r lleoliad ar y safle swyddogol isod cyn mynychu.)

:- Croeso i Wefan Deithio Riyadh -:

Mae Ffair Deithio Riyadh, a gynhelir yn Saudi Capital Riyadh yn 2023, yn ddigwyddiad blynyddol mawr. Mae'n dwyn ynghyd y cwmnïau teithio a thwristiaeth gorau o Saudi Arabia, y GCC a chwmnïau / gwledydd rhyngwladol eraill, yn ogystal ag arddangoswyr sy'n cynrychioli awdurdodau hyrwyddo twristiaeth, cwmnïau twristiaeth a chwmnïau ar y lefel Arabaidd a Rhyngwladol. Mae'r Ffair yn llwyfan ar gyfer cyflwyno cynhyrchion twristiaeth, buddsoddiadau a gwasanaethau a ddarperir gan y cwmnïau twristiaeth mwyaf ledled y byd.

 
Croeso i Ffair Deithio Riyadh

Mae Ffair Deithio Riyadh, a gynullwyd ym Mhrifddinas Saudi yn Riyadh, yn cael ei ystyried yn ddigwyddiad blynyddol sylweddol lle mae'r cwmnïau teithio a thwristiaeth blaenllaw yn Saudi Arabia Gyda GCC a Chwmnïau / Gwledydd Rhyngwladol Eraill yn ymgynnull gydag arddangoswyr sy'n cynrychioli awdurdodau hyrwyddo twristiaeth a chwmnïau twristiaeth yn yr Arab a lefelau rhyngwladol. Mae'r Ffair yn cael ei hystyried fel marchnad ar gyfer cyflwyno'r cynhyrchion, gwasanaethau a buddsoddiadau twristiaeth ar yr amod bod y cwmnïau twristiaeth mwyaf arwyddocaol yn y byd.

 
Arddangosyn
  • Nododd ffigurau Asiantaeth Ariannol Saudi Arabia fod gwariant twristiaeth wedi cynyddu i oddeutu SR 68 Biliwn.
  • Amcangyfrifodd ystadegau’r Ganolfan Gwybodaeth ac Ymchwil i Dwristiaid yn Saudi Arabia fod gwariant y Saudis ar dwristiaeth allanol, yn fwy na SR29 biliwn, y llynedd, a dalwyd gan fwy na phedair miliwn o deithwyr Saudi yn ystod gwyliau’r haf.
  • Cynnydd yn nifer y teithwyr allanol yn ystod gwyliau Eid (Gŵyl Grefyddol) gan oddeutu (3.4) o deithwyr.
  • Roedd amcangyfrifon y llywodraeth yn disgwyl y gallai gwariant twristiaeth fewnol Saudi gyrraedd hyd at SAR 100 Biliwn.
  • Mae Saudis yn meddiannu'r lle cyntaf yn rhyngwladol o ran gwariant twristiaid.
  • Yn ôl dosbarthiad WEF Fforwm Economaidd y Byd Sefydliad Twristiaeth Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig, mae Saudi Arabia yn meddiannu'r lle cyntaf ymhlith (139) o wledydd yn y mynegai cynhwysiant data blynyddol ar gyfer y sector teithio a thwristiaeth.

 

Hits: 30909

Cofrestrwch am docynnau neu fythau

Cofrestrwch ar wefan swyddogol Ffair Deithio Riyadh

Map Lleoliad a Gwestai o Gwmpas

Riyadh - The Arena Riyadh Lleoliad ar gyfer Arddangosfeydd, Talaith Riyadh, Saudi Arabia Riyadh - The Arena Riyadh Lleoliad ar gyfer Arddangosfeydd, Talaith Riyadh, Saudi Arabia


sylwadau

Gravatar
يوسف مسفر
السياحه ليست اعلام فقط بل خدمات تقدم
الباحه به غابات وتحتاج خدمات كثيره وعاده بناء القرى المهدد المهدد يه تصدر الى جميع الاسواق ؟
Gravatar
Natalia
Ffair deithio Riyadh 2023 lleoliad
Prynhawn da, Hope isod e-bost yn dod o hyd i chi yn dda
Ynglŷn â ffair deithio Riyadh 2023 ym mis Mai 22-24 lleoliad rydw i'n galw i Arena Riyadh Lleoliad ar gyfer Arddangosfa dywedon nhw y bydd yr arddangosfa'n cael ei throsglwyddo i leoliad gwahanol. Rhowch wybod yn garedig i mi ble fydd yr arddangosfa

800 Cymeriadau ar ôl