enarfrdehiitjaptestr

Palakiss 2023

Palakiss
From September 08, 2023 until September 12, 2023
Vicenza - SPA Palakiss, yr Eidal
+ 39 0444 341847
(Gwiriwch ddwywaith y dyddiadau a'r lleoliad ar y safle swyddogol isod cyn mynychu.)
categorïau: Ffasiwn a Harddwch
Tags: Emwaith

Palakiss - SIOE GEMWAITH MASNACH A DARPARU

SIOE GEMWAITH FASNACH A DARPARU. Un SIOE, 4 DIGWYDDIAD I'W WERTHU, EU HYRWYDDO A'U TYFU. CROESO i PALAKISS. CATALOGUE ARDDANGOSION PALAKISS GAEAF 2020. CYMRYD RHAN I PALAKISS FFISEGOL A DIGIDOL 2023.

Corfforol a Digidol
13eg-15fed EBRILL 2023
Apwyntiad tri diwrnod i brynwyr i baratoi ar gyfer arwerthiannau haf.

8-12 MEDI 2023
Digwyddiad haf Palakiss, 5 diwrnod o fusnes archebion masnach arian parod a chludo a gemwaith.

Mae Palakiss yn ardal y ffeiriau sy'n wynebu Ffair Vicenza. Mae'n arddangosfa o fri rhyngwladol ar gyfer gemwaith a gofaint aur. Trefnir y 4 digwyddiad bob blwyddyn, gan gynnwys 3 ffair genedlaethol sy'n cynnwys cwmnïau Eidalaidd a rhyngwladol.
Dysgwch fwy am Palakiss.

Darganfyddwch pa arddangoswyr rhyngwladol a chenedlaethol sy'n bresennol yn Palakiss.

Ymunwch â'n rhwydwaith rhyngwladol i ddod yn bartner busnes.

Bydd angen i chi ddysgu popeth sydd ei angen arnoch i arddangos a chymryd rhan yn Palakiss.

Mae'r holl ddeunyddiau, gan gynnwys datganiadau i'r wasg a chysylltiadau, ar gael i'w lawrlwytho.

Dyma'r digwyddiad gemwaith ar gyfer arian parod a chario, cerrig naturiol ac ategolion ffasiwn.

c1374.jpeg - 1.52 MB
 
CROESO I PALAKISS

Mae Palakiss yn arddangosfa gemwaith o fri rhyngwladol sy'n trefnu 4 digwyddiad y flwyddyn ac mae 3 ohonynt yn Arddangosfeydd Cenedlaethol sy'n cymryd rhan mewn cwmnïau Eidalaidd a rhyngwladol.

Mae Palakiss, sy'n gweithredu er 1999, yn ganolfan gemwaith o fri rhyngwladol sy'n ymroddedig i emwaith a gofaint aur, sy'n trefnu 4 digwyddiad y flwyddyn, yn cynnwys cwmnïau gweithgynhyrchu Eidalaidd a rhyngwladol yn bennaf. Cryfder Palakiss yw'r posibilrwydd i arddangoswyr werthu eu cynhyrchion ar stoc hefyd; p'un a ydynt mewn aur 18kt neu 14kt, arian, dur â cherrig naturiol; gallwch hefyd ddod o hyd i amrywiaeth helaeth o gadwyni, breichledau, mwclis, clustdlysau, ond hefyd oriorau ffasiwn ac ategolion.

Mae Palakiss gyda'i 5,000 metr sgwâr o'r arddangosfa yn cynnig yr atebion un contractwr mwyaf priodol; mae wedi'i leoli o flaen Ffair Vicenza ac mae ganddo gysylltiad da â'r prif feysydd awyr (Fenis a Verona) a'r prif lwybrau cyfathrebu. Mae Palakiss yn fwy na ffair gemwaith: mae'n ganolfan fusnes sydd ar agor trwy gydol y flwyddyn lle mae'n bosibl cymryd archebion a manteisio ar gyfleoedd gwerthu a hyrwyddo eraill fel Vicenza Jewelry, cylchgrawn y byd gemwaith sydd â dosbarthiad rhyngwladol.

Mae'r gweithgaredd gwerthu yn digwydd mewn ardal o dros 5,000 metr sgwâr, yn ardal ffair Vicenza. Prif nod Palakiss yw cynnig cyfle i ymwelwyr, o fewn ychydig oriau, ymweld â phob bwth a gweld yr holl arddangoswyr a'u cynhyrchion.

Prif nod Palakiss yw cynnig cyfle i ymwelwyr, o fewn ychydig oriau, ymweld â'r holl fwthiau a'r holl arddangoswyr. 

Ffair gemwaith ond hefyd digwyddiad perffaith i gyflenwi siopau a thrwy brynu a chasglu'r nwyddau yn union yn ystod y digwyddiad heb orfod archebu ond gweld a phrynu'r nwyddau hyd yn oed ar hyn o bryd! Canolfan sy'n caniatáu i gwmnïau gweithgynhyrchu a chasglu a chyfanwerthwyr gynyddu eu busnes gydag arddangosfeydd sydd wedi'u neilltuo'n benodol i fyd gemwaith 4 gwaith y flwyddyn, gan warantu parhad gwerthu ond hefyd prynu i'r prynwr!

Hits: 31070

Cofrestrwch am docynnau neu fythau

Cofrestrwch ar wefan swyddogol Palakiss

Map Lleoliad a Gwestai o Gwmpas

Vicenza - SPA Palakiss, yr Eidal Vicenza - SPA Palakiss, yr Eidal


sylwadau

Gravatar
DEJHALLA BELINDA
BIGLIETTO PER YMWELIAD IL PALAKISS
Per favore mi potete avvisare cosa devo fare per entrare su padiglione PALAKISS. Grazie.
Gia ne ho stampto ili biglietto per entrare su Fiera Vicenza Oro

Gravatar
Rwyf am wahoddiad i fynychu ffair gemwaith yr Eidal
[//dyfyniad]
Gravatar
Rwyf am wahoddiad i fynychu ffair gemwaith yr Eidal
Annwyl Rwyf am wahoddiad i fynychu'r ffair gemwaith Eidalaidd

800 Cymeriadau ar ôl