enarfrdehiitjaptestr

MODA 2023

FFASIWN
From September 03, 2023 until September 06, 2023
Birmingham - NEC, y DU
02035459651
(Gwiriwch ddwywaith y dyddiadau a'r lleoliad ar y safle swyddogol isod cyn mynychu.)

Moda | 5-8 Chwefror 2023 | NEC Birmingham

Enjoy the show! Alejandra x. See who exhibited at Moda Spring 2023. Accessories by Park Lane. Alexander Thurlow & Co. Amber Hall Jewellery. Commonly Asked Questions. What is Moda? How do I get there? How do I register as a buyer/visitor? Handpicked Seminar Sessions. The latest articles, videos and podcasts.

Mae Moda drosodd. Roedd hi’n awyrgylch llawn bwrlwm yn y neuaddau, gyda Moda’s Catwalk yn cychwyn y tymor mewn steil. Roedd y sioe yn cynnwys miloedd o gynhyrchion ffasiwn, cartref ac anrhegion na ellid eu colli. A wnaethoch chi ei golli? Gallwch edrych ar uchafbwyntiau'r sioe isod a chofrestru ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Moda, welcome!


Mae angen dechrau beiddgar ar gyfer y flwyddyn newydd, a bydd Ffair Wanwyn Moda yn darparu hynny.
Mae'r rhifyn hwn yn cynnwys mwy o gynhyrchion newydd cyffrous, lansiadau unigryw ac enwau rydych chi wedi bod yn aros amdanynt. Mae ein golygiad newydd yn cynnwys y casgliadau diweddaraf o dros 300 o frandiau. Mae'n canolbwyntio ar bedwar sector gwahanol: Dillad Merched ac Esgidiau, Affeithwyr Ffasiwn, Gemwaith a Gwylio, a Gemwaith a Gwylio. Mae pob segment wedi'i guradu'n ofalus i ysbrydoli a gwella'ch profiad siopa.
Rydym yn falch o gyhoeddi tair menter eleni sy’n cefnogi talent ifanc yn y diwydiant ffasiwn. Mae Moda First yn faes pwrpasol sy'n arddangos cwmnïau ffasiwn newydd. Gallwch ddod o hyd iddo yn Neuadd 2. Tra byddwch yno, dewch i gwrdd â rownd derfynol y Bwrsariaeth Tlysau Newydd (a lansiwyd mewn partneriaeth gan Gymdeithas Genedlaethol y Gemwyr) a'u dyluniadau rhyfeddol. Os mai esgidiau yw eich cryfder, gallwch ymweld ag Arddangosfa Esgidiau Prifysgol De Montfort yn Neuadd 2 i weld rhai o ddyluniadau esgidiau mwyaf gwreiddiol myfyrwyr Dylunio Esgidiau yn eu blwyddyn olaf.
Visit the Moda Stage for more fashion trends and valuable retail insight from our amazing line-up of speakers. You can also stop by Moda Cafe to relax and refuel, meet new friends, or get inspired by our nearby fashion product showcases.
Last but not least, enjoy a drink with us! Drinks will be available every afternoon from 2-3pm to 1-2pm on Wednesday.
Enjoy the show! Alejandra x
Alejandra Campos Event Director.

 
Ynglŷn â Moda: Calon ffasiwn y DU

Moda yw'r sioe sy'n dod â ffasiwn yn fyw. Wedi'i chynnal yn Birmingham, calon y DU, mae Moda yn gwneud ffasiwn yn hygyrch i bawb.

Yn cael ei gynnal bob yn ail flwyddyn, ym mis Chwefror ac Awst, mae Moda yn cynnig detholiad curadu a chynhwysfawr o ddillad menywod, ategolion ac esgidiau, o frandiau blaenllaw ac enwau newydd cyffrous.

A elwir y Sioe Esgidiau Genedlaethol, Moda yw'r brif sioe fasnach esgidiau yn y DU, sy'n cynnig y dewis mwyaf o gasgliadau esgidiau menywod, dynion a phlant, yn ogystal â brandiau podiatreg arbenigol.

Nid yn unig y mae Moda yn caniatáu mynediad ichi i'r casgliadau diweddaraf, ond mae ein cynnwys byw unigryw hefyd yn dod â'r mewnwelediadau, tueddiadau a chyngor busnes diweddaraf i'r farchnad am dymor llwyddiannus.

Mae'n bryd darganfod calon ffasiwn y DU.

Rydym yn gyffrous i gyflwyno gwedd newydd sbon ar gyfer Moda wrth i ni gyrraedd degawd newydd. Moda yw'r lle sy'n dod â'r gymuned ffasiwn gyfan at ei gilydd, felly paratowch wrth i'n sioe hoffus gyflwyno cynllun newydd, wedi'i gynllunio i gynnig cartref i bob llwyth ffasiwn unigryw trwy ddod â nhw at ei gilydd mewn cymuned o gariadon ffasiwn ac ar eu cyfer.

Mae ffasiwn yn dod â ni at ein gilydd ac yn ein gosod ar wahân. Mae'n allfa o hunanfynegiant ac ymdeimlad o berthyn. Mae'n dod â ni at ein gilydd fel cymuned o unigolion trwy ganiatáu inni gydweithredu, arloesi ac ysbrydoli ein gilydd.

Fel un o'r digwyddiadau masnach ffasiwn sydd wedi rhedeg hiraf yn y DU, bydd Moda yn parhau i fod yn llwyfan y diwydiant i weithwyr proffesiynol rannu profiadau ac arbenigedd. Er gwaethaf cynnwrf Brexit, bydd Moda yn sefyll yn gryf, gan weithredu fel pont rhwng y DU, yr UE a gweddill y byd, gan gadw'r ffiniau ar gyfer creadigrwydd a sgwrs yn agored i bawb.

Trwy ddod ag ymgyrch Power of One i galon ffasiwn y DU, bydd Moda yn sbarduno newid ar gyfer y ffasiwn gynaliadwy ac ymwybodol, gan ganiatáu i ymwelwyr ac arddangoswyr fel ei gilydd rannu straeon a dysgu oddi wrth ei gilydd. Bydd sector Moda Life newydd sbon yn darparu cymdogaeth i'r gymuned ffasiwn ymwybodol.

Yn anad dim, sioe fasnach ffasiwn yw Moda gyda phobl go iawn yn ganolog iddi. Rydyn ni'n dathlu unigrywiaeth pob unigolyn a'r hyn maen nhw'n ei ddwyn i'n cymuned gyfan. Darganfyddwch eich lle yng nghymuned Moda eleni a byddwch yn rhan o rywbeth mwy.

 

Pam arddangos yn Moda?

Byddwch yn rhan o deulu Moda!
Mae Moda yn gymuned yng nghanol ffasiwn y DU. Dyma'r sioe fasnach ffasiwn y mae brandiau ac ymwelwyr fel ei gilydd wedi bod yn edrych amdani ers dros 30 mlynedd am y tueddiadau diweddaraf a'r cyfleoedd rhwydweithio gorau sydd gan y DU i'w cynnig.

Moda yw'r man galw cyntaf i brynwyr o'r DU a thu hwnt sy'n edrych i ehangu eu offrymau cynnyrch a darganfod eu gwerthwr llyfrau nesaf. Yn digwydd ddwywaith y flwyddyn, mae Moda yn uno prynwyr o fanwerthwyr blaenllaw yn ogystal â siopau annibynnol gyda brandiau cyffrous, newydd yn arddangos ochr yn ochr â rhai o enwau hirsefydlog y diwydiant.

Ymunwch â dros 800 o frandiau sy'n arddangos gyda Moda i gyrraedd dros 9,000 o brynwyr yn flynyddol. Dewch o hyd i'ch lle yn un o'n tri sector craidd: Moda Woman, Moda Affeithwyr ac Moda Footwear.

Hits: 31250

Cofrestrwch am docynnau neu fythau

Cofrestrwch ar wefan swyddogol MODA

Map Lleoliad a Gwestai o Gwmpas

Birmingham - NEC, y DU Birmingham - NEC, y DU


sylwadau

Gravatar
Assane Mbow
Cyfranogiad
Je suis chef d'entreprise dénommé cordonnier et maroquinier président du cercle des artisans de guinaw rails qui regroupe plus de quatre cents personnes notre cyfranogiad cette de promouvoir les
Produit fait à la main au sénégal

800 Cymeriadau ar ôl