enarfrdehiitjakoptes

Sioe Ryngwladol Mwynau a Gem 2023

Sioe Ryngwladol Mwynau a Gem
From June 21, 2023 until June 25, 2023
Sainte-Marie-aux-Mines - Mwyngloddiau Sainte Marie Aux, Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, Ffrainc
(Gwiriwch ddwywaith y dyddiadau a'r lleoliad ar y safle swyddogol isod cyn mynychu.)

Mwyn a Gem | 21-25 Mehefin 2023!

58ain Mwyn & Gem. Ffurfiau mwynau, arddangosfa Prestige Arddangosfa pwll nofio – Crystal, y darganfyddiadau diweddaraf gan gynhyrchwyr grisial! Arddangosfa ffosil: Mae Ichthyosaur yn ymlusgiad morol hynod ddiddorol. Arddangosfa ffosilau Oriel Portreadau o'r Ysglyfaethwyr Mwyaf Ymwelwch â mwynglawdd Gabe Gottes am ymweliad rhad ac am ddim.

Mae arweinydd Ffrainc, arweinydd Ewropeaidd, Mineral & Gem ymhlith y tri chynulliad gorau ledled y byd mewn meysydd uniongyrchol neu gysylltiedig sy'n ymwneud â mwynau. Mae Mineral & Gem yn gynulliad unigryw a gynhelir mewn pentref bach yn nwyrain Ffrainc. Fe'i lleolir yn Tucson, Hong Kong, a Tucson.

Arddangosfa arbennig i nodi Blwyddyn Ryngwladol Grisialaeth, a 200 mlynedd ers marwolaeth Rene Just Hauy.

Arddangosfa a gynigir gan arddangoswyr y Pwll Nofio ar y cyd ag Arddangosfa Prestige.

Arddangosfa ffosil: Ichthyosaur, ymlusgiad morol anarferol
Mae Missing Link a Interprospekt yn cynnig arddangosfa.

Arddangosfa ffosil yn Dasplet - Oriel yn cynnwys portreadau o'r ysglyfaethwyr mwyaf peryglus yn hanes dyn.

Ymweliad am ddim â Mwynglawdd Gabe Gottes yn Nyffryn Rauenthal.

Rwyf am dderbyn cylchlythyr Mineral & Gem i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfnewidfa fwynau Sainte-Marie-aux-Mines.

Mae'r Cwmni Cyhoeddus Lleol 'Evenementiel en Val d'Argent' yn trefnu tri digwyddiad arall: Ffasiwn a Ffabrigau a Chroesffordd Ewropeaidd Patchwork.

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i'n galluogi i ddadansoddi traffig.
Ni fydd y wybodaeth hon yn cael ei rhannu â phartneriaid dadansoddeg neu bartïon eraill.

c1200.jpg - 494.09 kB

 
Mwynau a Gem

1000 o arddangoswyr, 500 o volonteers, 52 000s.qm, 35000 o ymwelwyr, pentref enfawr o bebyll a neuaddau

Oherwydd rhyngwladoldeb ei arddangoswyr, prynwyr, ymwelwyr, rhanddeiliaid a'i ddylanwad economaidd a diwylliannol, yn naturiol mae Mineral & Gem yn un o'r llwyfannau pwysicaf yn y byd ar gyfer cyfnewidfeydd masnachol a diwylliannol yn y maes mwynoleg a meysydd cysylltiedig.

Mae mwyafrif llethol y prynwyr, y masnachwyr a'r ymwelwyr masnach â Mineral & Gem yn Ewropeaidd. Mae nifer nad ydynt yn ddibwys yn Americanaidd, Asiaidd neu Affricanaidd ... Cwsmeriaid ein harddangoswyr yw carreg allweddol y digwyddiad.
Daw arbenigol iawn (cyfanwerthwyr, manwerthwyr, casglwyr, gwyddonwyr) i Sainte-Marie-aux-Mines i ffurfioli trafodion sy'n hanfodol i'w gweithgareddau.
Mae cannoedd o geisiadau arddangoswyr o bob cwr o'r byd yn cael eu hadolygu bob blwyddyn i gynnal y lefel ansawdd ofynnol.
Ar yr un pryd, croesewir arbenigwyr rhyngwladol blaenllaw i helpu i greu cynnig diwylliannol eithriadol.
Mae enwogrwydd cynyddol Mineral & Gem mewn caeau sy'n uniongyrchol gysylltiedig neu'n anuniongyrchol â'r mwyn yn cael ei gefnogi i raddau helaeth heddiw gan ddiddordeb y wasg arbenigol ledled y byd a chan ei chynrychiolaeth ar bob arddangosfa ryngwladol.
Ar ben hynny, caiff ei atgyfnerthu'n gyson gan bartneriaethau â sefydliadau amlwg yn Ffrainc a thramor (Amgueddfeydd Cenedlaethol, Prifysgolion a Sefydliadau Gwyddonol).

Arddangosfa ryngwladol ar gyfer mwynau a cherrig gwerthfawr yw Mineral & Gem, i'w gynnal yn Sainte-Marie-aux-Mines. Mae arddangoswyr yn dangos mwynau, gemau, ffosiliau, gwibfeini a gemwaith wedi'u gwneud o wahanol ddefnyddiau. Roedd y sioe yn ffair fasnach bur yn gynharach, ond cafodd ei rhyddhau i'r cyhoedd yn gyffredinol hefyd. Gall ymwelwyr ddod o hyd i wybodaeth fanwl a chynhwysfawr am y datblygiadau, tueddiadau, gwasanaethau a chynhyrchion diweddaraf o lawer o wahanol feysydd.

Yn enwog fel un o'r marchnadoedd mwyaf yn Ewrop ar gyfer mwynau, ffosiliau a cherrig ffasiynol, mae EURO MINERAL ac EURO GEM wedi dod yn fan cyfarfod hanfodol i weithwyr proffesiynol a selogion ledled y blaned ar ddechrau tymor yr haf. Mewn lleoliad cyfeillgar ac awyrgylch, y digwyddiad unigryw ac anghyffredin hwn yw'r pentref pabell mwyaf yn Ffrainc gyda bron i 550 o bebyll i ymweld ag ef.

 

Mae Mineral & Gem yn trefnu ei Sioe Ffasiwn Gem yn y Parth Gem!

Mae'r digwyddiad yn cynnig trosolwg i ymwelwyr o'r offrymau masnachol ac artistig yn yr ardal. Bydd y sioe fesul cam yn cyflwyno cynhyrchion a chreadigaethau a wnaed gan arddangoswyr o'r Gem Zone, a ddewisir yn ôl ansawdd a gwreiddioldeb.

Hits: 33066

Cofrestrwch am docynnau neu fythau

Cofrestrwch ar wefan swyddogol Sioe Ryngwladol Mwynau a Gem

Map Lleoliad a Gwestai o Gwmpas

Sainte-Marie-aux-Mines - Mwyngloddiau Sainte Marie Aux, Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, Ffrainc Sainte-Marie-aux-Mines - Mwyngloddiau Sainte Marie Aux, Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, Ffrainc


sylwadau

Gravatar
azhaar Akbar
Golygwyd ddiwethaf ar 27.02.2022 17: 35 gan Guest
Cais am archwiliad olaf
Syr
Gofynnaf yn ostyngedig ichi fod angen archwiliad olaf arnaf at ddibenion teithio i ymuno â sioe fwynau a gynhelir ym mis Mehefin 2022
Rwyf eisoes wedi cofrestru yn hwn.
Azhaar Akbar
Pasbort JA1331653
Carreg Gem Akbar
Pacistan
IMG_20220127_110823_510.jpg
Gravatar
Hashmat Ullah
Golygwyd ddiwethaf ar 29.08.2020 12: 33 gan Guest
Gwahoddiad
Rwy'n exibition mawr i gael cyfleoedd busnes. Mae gen i ddiddordeb mewn mynychu'r sioe, rwy'n derbyn yr holl amodau diolch. derbyn_44229581301889612.jpeg
Gravatar
Hashmat Ullah
Golygwyd ddiwethaf ar 29.08.2020 12: 23 gan Guest
Gwahoddiad
Mae gen i ddiddordeb mynychu’r sioe anfon manylion anfoneb ataf fel ymwelydd diolch derbyn_442295813018896.jpeg
Gravatar
Hashmat Ullah
Golygwyd ddiwethaf ar 23.09.2020 12: 36 gan Guest
Sbwriel gwahoddiad
Mae gen i ddiddordeb mewn mynychu'r exibition rydw i'n gemalogest yn gweithio yma gemau gemau a mwynau o 11 mlynedd anfonwch eich manylion anfoneb sbwriel gwahoddiad ataf diolch. FB_IMG_1577628194209.jpg
Gravatar
Hashmat Ullah
Golygwyd ddiwethaf ar 23.09.2020 12: 31 gan Guest
Sbwriel gwahoddiad
Mae gen i ddiddordeb mewn mynychu'r exibition às ymwelydd anfonwch fanylion gwahoddiad ataf diolch derbyn_44229581301889696.jpeg

800 Cymeriadau ar ôl