enarfrdehiitjaptestr

Symudedd IAA 2023

Symudedd IAA
From September 05, 2023 until September 10, 2023
Munich - Munich, yr Almaen
(Gwiriwch ddwywaith y dyddiadau a'r lleoliad ar y safle swyddogol isod cyn mynychu.)

SYMUDOL IAA - SYMUDOL Y DYFODOL

SYMUDOL IAA, Medi 5-10, 2023. Byddwch yn arddangoswr. Cynlluniwch eich presenoldeb IAA. Y cartref newydd ar gyfer symudedd. IAA Virtual: Gwylio cyweirnod, cynadleddau i'r wasg, a chynnwys arall ar-lein. Mae Fformiwla Un sy'n niwtral o ran yr hinsawdd, Toto Wolff, yn siarad ar y pwnc. Mae enillydd Gwobr Heddwch Nobel yn gobeithio “syniadau sy’n trawsnewid y byd”. Sgwrs gyda Nico Rosberg a Cedrik Neike: Gwneud symudedd cynaliadwy yn fwy hygyrch

Gallwch wylio digwyddiad symudedd pwysicaf y flwyddyn ar-lein!

Mae Ap IAA, canllaw symudol rhad ac am ddim i'r platfform symudedd byd-eang mwyaf, ar gael i'w lawrlwytho.

Mae'r SYMUDOL IAA nesaf wedi'i drefnu ar gyfer Medi 5, 10 a 10, 2023. Mewn dwy flynedd, gallwch anfon eich cais i gymryd rhan yn y digwyddiad mega!

Cylchlythyr yr IAA – Cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddyfodol symudedd.

Ydych chi'n chwilio am awgrymiadau, cwestiynau neu syniadau gwella? Gellir ein cyrraedd i'r cyfeiriad canlynol.

01393.png - 789.75 kB

 
Ynglŷn â'r IAA

Dur disglair, ysblander a chyflymder - ers dros ganrif bellach mae'r IAA wedi gwarantu premières ysblennydd a thueddiadau technolegol. Ond mae'n llawer mwy na sioe geir: Mae wedi datblygu i fod yn fforwm blaenllaw ar gyfer pob agwedd ar symudedd.

 

O ffair fasnach i'r fforwm symudedd

Gall yr IAA edrych yn ôl ar draddodiad sy'n ymestyn dros 120 mlynedd. Ers ei lansio ym 1897, mae'r IAA wedi chwarae rhan bendant yn natblygiad yr Automobile. Ac mae wedi ailddyfeisio ei hun dro ar ôl tro fel y fforwm rhyngwladol blaenllaw ar gyfer symudedd. Ymateb i'r gofynion sy'n newid yn gyson ar symudedd yn y dyfodol. Mae hyn yr un mor wir am y brandiau a'r cwmnïau sy'n arddangos eu cynhyrchion a'u gwasanaethau diweddaraf yn yr IAA: Boed gyriannau trydan neu gonfensiynol, pleser gyrru pur neu gludiant trefol awtomataidd cysylltiedig. Boed yn wneuthurwyr ceir chwaraeon neu'n ddarparwyr gwasanaethau arloesol - mae'r IAA yn cynrychioli golwg gyfannol ar symudedd. Heddiw. Yfory. A thu hwnt.

 

Cafodd yr IAA ei hisrannu gyntaf mewn dau ym 1991

Rhannwyd yr IAA yn ddwy gyntaf ym 1991. Mewn blynyddoedd odrif, cynhelir Ceir Teithwyr yr IAA yn Frankfurt; mewn blynyddoedd wedi'u rhifo'n gyfartal gweler Cerbydau Masnachol IAA yn Hannover. Roedd y Ceir Teithwyr IAA “pur” cyntaf yn llwyddiant ysgubol. Arddangosodd cyfanswm o 1,271 o arddangoswyr o 43 gwlad eu cynhyrchion a'u dyfeisiadau newydd ar safle arddangos o ryw 200,000 metr sgwâr. Gyda mwy na 935,000 o ymwelwyr, daeth nifer dda iawn o geir teithwyr IAA.

Hits: 29859

Cofrestrwch am docynnau neu fythau

Cofrestrwch ar wefan swyddogol IAA Mobility

Map Lleoliad a Gwestai o Gwmpas

Munich - Munich, yr Almaen Munich - Munich, yr Almaen


sylwadau

800 Cymeriadau ar ôl