enarfrdehiitjaptestr

Wythnos Marchnad ASD 2023

Wythnos Marchnad ASD
From August 20, 2023 until August 23, 2023 - (Check Flight)
Yn dod yn fuan
(847) 996-5814
(Gwiriwch ddwywaith y dyddiadau a'r lleoliad ar y safle swyddogol isod cyn mynychu.)

Dangos Dyddiadau Oriau | Marchnad Ar-lein | Wythnos Marchnad ASD

Oriau Dangos, Dyddiadau a Lleoliad. Dangos Amseroedd a Dyddiadau. Wythnos Farchnad ASD Dangos map.

-.

Dydd Sul, Awst 20, 2023 - Dydd Mercher Awst 23, 2023.

Mae Wythnos y Farchnad ASD yn parhau i gael ei chynnal yng Nghanolfan Gynadledda Las Vegas. Bydd Neuadd y Gogledd, y Neuadd Ganolog a Neuadd y Gorllewin i gyd yn aros yn yr adeilad.

Canolfan Confensiwn Las Vegas3150 Paradise RoadLas Vegas NV 89101P : 702-892-0711.

Drwy glicio Cyflwyno rydych yn cytuno i Delerau ac Amodau ein Polisi Preifatrwydd.

c1080.jpg - 2.83 MB

 
BETH YW WYTHNOS Y FARCHNAD ASD?

Wythnos Marchnad ASD yw'r sioe fasnach fwyaf a mwyaf cynhwysfawr ar gyfer nwyddau defnyddwyr yn yr Unol Daleithiau. Ddwywaith y flwyddyn yn Las Vegas, daw'r amrywiaeth ehangaf o gynhyrchion at ei gilydd mewn un profiad siopa tridiau effeithlon. Ar lawr y sioe, mae manwerthwyr o bob maint yn darganfod dewisiadau ansawdd ar bob pwynt pris.

Yn fwy na hynny, mae Wythnos Marchnad ASD hefyd yn gartref i SourceDirect - y brif sioe i fanwerthwyr ei phrynu'n uniongyrchol gan wneuthurwyr tramor. Dyma'r brif gyrchfan ar gyfer mewnforwyr, dosbarthwyr, cyfanwerthwyr a chwmnïau datblygu cynnyrch byd-eang.

CATEGORIESAU CYNNYRCH A PRYNWR

Mae Wythnos Marchnad ASD yn dod â'r amrywiaeth ehangaf o nwyddau at ei gilydd mewn un sioe fasnach effeithlon sydd mor hawdd i'w siopa ag y mae i garu. Mae ASD yn cael ei lwytho â dewisiadau ansawdd ar bob pwynt pris. Mae'r sioe fasnach sefydledig hon yn parhau i dyfu, gan ddenu degau o filoedd o brynwyr ffyddlon o bob sianel adwerthu a dosbarthu ledled y byd. Mae prynwyr manwerthu yn amrywio o Mass Merchants i Storfeydd Arbenigedd Annibynnol, o Storfeydd Cyfleustra i Storfeydd Adran, o Gwestai a Chyrchfannau Cyrchfannau Car, o Siopau Rhoddion Maes Awyr i Dollar Stores.

 

Categorïau Cynnyrch:
rhodd + acenion cartref 

Celf, Crefft, a Hobi ? Doliau a ffigurynnau ? Gourmet a Bwyd Arbenigol ? Byd Gwaith ? Cynhyrchion Anifeiliaid Anwes ? Eitemau Hyrwyddo/Argraffiad ? Crefyddol ac Ysbrydol ? papurach, Cardiau, Lapio Anrhegion ? Casgliadau Milwrol ? Priodas a Phriodas

Nwyddau Trwyddedig

Chwaraeon Colegol a Chynghrair Mawr ? Cymeriadau, Brandiau, Adloniant

Gwyliau / Tymhorol

Nadolig ? Calan Gaeaf ? Arall

Hafan

Gwely a Chaerfaddon ? Dodrefn, Lampau, Goleuadau ? Nwyddau tŷ, llestri cegin, pen bwrdd ? Peiriannau Bach ? Addurn Tu Mewn ? Awyr Agored, Lawnt, Addurn Gardd ? Cyflenwadau Blodau a Blodau

arian parod + cario
Emwaith + Anrhegion i Fynd

Arian sterling ? Affeithwyr a Gwisgoedd Emwaith ? Anrhegion i Fynd

siop gyffredinol a closiau, hefyd
Nwyddau Cyffredinol

Modurol ? Electroneg ac Ategolion: Ffôn Symudol, Bluetooth, Clustffonau, Siaradwyr Diwifr, Cario Achosion ? Offer: Tabledi, Camerâu, PDAs, Chwaraewyr DVD, setiau teledu, Chwaraewyr MP3 ? Diogelwch Personol/Offer Tactegol ? Nwyddau Chwaraeon ? Gwersylla/Hamdden Awyr Agored ? Caeadau a Diddymu ? Eitemau Storfa Doler ? Cyflenwadau Swyddfa ac Ysgol ? Gwella Cartref: Caledwedd, Offer ? Affeithwyr Teithio

cofrodd + newydd-deb

Teganau ? Gemau ? Posau ? Pethau casgladwy ? Cofroddion ? Newyddbethau

ffasiwn + ategolion
  • Affeithwyr
    Emwaith Gwisgoedd ? Bagiau llaw ? Hetiau a Sgarffiau ? Sbectol haul a sbectol ? Nwyddau Lledr Bach ? Gwylfeydd
  • Esgidiau
    Sandalau ? Sodlau Ffasiwn ? Achlysurol ? Boots Glaw
harddwch + persawr

Cosmetigau ? Cynhyrchion Ewinedd a Gwallt ? Offer Steilio ? Persawr ? Offer a Thriniaethau Sba

siop gyfleustra

Byrbrydau a Diodydd Egni ? Tanwyr ac e-Sigaréts ? Cynyrchiadau Teithio Maint ? Dros y cownter ? Newydd-deb Oedolion ? Atchwanegiadau Llysieuol

Diwylliant +

Cywarch | CBD | Mwg | Vape | Pibell | Tech

eSigaréts ? Anwedd / Tanciau / Modiau ? Bachau / bachau ? eHylif ? Pibellau ? Tanwyr ? Affeithwyr Ysmygu ? Gwelliannau ? Atchwanegiadau Llysieuol

SourceDirect yn ASD

Anrhegion a Gwaith Llaw ? Electroneg Defnyddwyr ? Affeithwyr Ffasiwn ? Cartref a Gardd ? Dillad ac Esgidiau ? Awyr Agored ? Harddwch ? Teganau a Newyddbethau ? Nwyddau Cyffredinol ? Affeithwyr Mwg

Hits: 37459

Cofrestrwch am docynnau neu fythau

Cofrestrwch ar wefan swyddogol Wythnos y Farchnad ASD

Map Lleoliad a Gwestai o Gwmpas

Yn dod yn fuan Yn dod yn fuan


sylwadau

Gravatar
Prif gell Inc
yn bwriadu arddangos ar gyfer sioe Awst 2023 20"
Helo dyma Subhash Garg o Prime Cell los angeles mae gen i ddiddordeb eto i wneud y sioe pl cysylltwch â mi cyn gynted â phosibl
Mae gennyf fusnes cyfanwerthu yn los ongl ca
wythnos nesaf byddaf y tu allan i'r wlad am 20 diwrnod os gallwch chi anfon enw cyswllt a ffôn ataf byddaf yn eich ffonio
diolch
cell subhash 714-330-2901

Gravatar
Akram Hussain
Ymwelwch â
Mynychu arddangosfa

800 Cymeriadau ar ôl