enarfrdehiitjaptestr

Ewrop Intersolar 2023

Ewrop Intersolar
From June 14, 2023 until June 16, 2023 - (Check Flight)
Munich - Messe München Gmbh, Bafaria, yr Almaen
+49 7231 58598-0; +49 761 3881-3712
(Gwiriwch ddwywaith y dyddiadau a'r lleoliad ar y safle swyddogol isod cyn mynychu.)

Intersolar Europe – - Intersolar Europe

Intersolar Europe yw arddangosfa flaenllaw'r byd ar gyfer y diwydiant solar. Cyfuniadau Clyfar ar gyfer Datgloi Potensial Masnachol Newydd. Y Penodau E Podlediad doethach. Pedair Cynhadledd, Un Tocyn. Ymunwch fel arddangoswr. Mae Systemau PV Balconi ar gynnydd: Mae perchnogion balconi yn dewis cynhyrchu ynni cynaliadwy fwyfwy.

Gallwch ddod o hyd i'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gynllunio'ch taith i Intersolar Europe.

Darganfyddwch amserlen y gynhadledd a chynlluniwch eich cyfranogiad.

O opsiynau ymgeisio i gynllunio a threfnu ymddangosiad eich arddangosfa, mae gennym bopeth sydd ei angen arnoch.

Mae gennym bopeth sydd ei angen arnoch, o dueddiadau'r farchnad i newyddion y diwydiant ac asedau'r cyfryngau.

Cyrchwch gynnwys unigryw, arbedwch arddangoswyr a digwyddiadau yn eich rhestr ffefrynnau a phersonoli'ch profiad ar-lein.

Arddangosfa: Mehefin 14-16, 2023 | Cynhadledd: Mehefin 13-14, 2023.

Iaith: Saesneg.

Mae Rosanety Barrios ac Angelica Soto ill dau yn aelodau o Fwrdd Cyfarwyddwyr y Gymdeithas Ynni Solar Genedlaethol (ANES).

Mae Dr. Puzant Balozian o VDMA Photovoltaics Equipment yn esbonio uchafbwyntiau'r cam gweithgynhyrchu PV yn Intersolar Europe.

Michael Schmela yn trafod Cynhadledd Intersolar Europe 2020 a'i themâu pwysicaf.

Gallwch ddod o hyd i'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gynllunio'ch taith i Intersolar Europe.

Darganfyddwch amserlen y gynhadledd a chynlluniwch eich cyfranogiad.

O opsiynau ymgeisio i gynllunio a threfnu ymddangosiad eich arddangosfa, mae gennym bopeth sydd ei angen arnoch.

c1121.jpg - 87.65 kB

 
EWROP RHYNGWLADOL - ARDDANGOSFA ARWAIN Y BYD AR GYFER Y DIWYDIANT SOLAR
 

Intersolar Europe yw prif arddangosfa'r byd ar gyfer y diwydiant solar ac fe'i cynhelir yn flynyddol yng nghanolfan arddangos Messe München ym Munich, yr Almaen. Mae arddangosfa a chynhadledd y digwyddiad yn canolbwyntio ar feysydd ffotofoltäig, technolegau solar thermol, planhigion solar, yn ogystal â seilwaith grid ac atebion ar gyfer integreiddio ynni adnewyddadwy. Ers ei sefydlu fwy na 28 mlynedd yn ôl, mae Intersolar wedi dod yn llwyfan diwydiant pwysicaf ar gyfer gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, dosbarthwyr, darparwyr gwasanaeth a phartneriaid y diwydiant solar.

ARLOESIADAU PHOTOVOLTAIDD TORRI-EDGE AR GYFER Y DDYFARNIAD RHYNGWLADOL 

Rydym yn chwilio am dechnolegau sy'n llunio'r dyfodol ym maes ffotofoltäig, sy'n gwneud pŵer solar yn llwyddiannus yn fyd-eang, nawr ac yn y dyfodol. Rhowch eich arloesedd dan y chwyddwydr, daliwch lygad eich ymwelwyr a manteisiwch ar wasanaethau marchnata cynhwysfawr, cyfleoedd rhwydweithio yn Seremoni AWARD ac ymateb trawiadol gan y cyfryngau. Sicrhewch fod eich gwaith arloesol yn cael ei wobrwyo a gwnewch gais nawr am wobr flaenllaw'r diwydiant solar - y WOBR Intersolar

Arloesol, Rhyngwladol, Torri Tir Newydd
 • Eich platfform rhyngwladol: Tua 50,000 o weithwyr proffesiynol y diwydiant o 162 o wledydd ac arddangoswyr o 50 gwlad yw eich partneriaid yn y dyfodol, gan yrru rhyngwladoli eich cwmni.
   
 • Arddangos arloesedd: Mae pŵer arloesol y diwydiant yn cael ei arddangos yn llawn, ym mhob bwth arddangos, bob blwyddyn - ac yn y 1,197 o gyflwyniadau a gawsom ar gyfer y WOBR Intersolar er 2008.
   
 • Mwy na chynhyrchion "yn unig": Gyda chynhadledd, arddangosion arbennig, gweithdai a fforymau, mae'r rhaglen sy'n cyd-fynd â hi yn arddangos tueddiadau ac atebion diwydiant rhyngwladol a fydd yn trawsnewid y farchnad.
   
 • Arloesi a thraddodiad: Am fwy na 28 mlynedd, Intersolar Europe fu'r platfform diwydiant pwysicaf i weithgynhyrchwyr, cyflenwyr, dosbarthwyr, darparwyr gwasanaeth a phartneriaid yn y diwydiant solar. Gyda'n gilydd byddwn yn siapio dyfodol cyflenwad ynni!

 

Categorïau Cynnyrch:
 • Ffotofoltäg
 • Technolegau Thermol Solar
 • Planhigion Pwer Solar
 • Cynhyrchion ac atebion ar gyfer integreiddio ynni adnewyddadwy
Proffil yr Arddangoswr
 • Gwneuthurwyr, cyflenwyr, dosbarthwyr a darparwyr gwasanaeth ffotofoltäig (PV) 
 • cynhyrchion ac atebion
 • Gwneuthurwyr, cyflenwyr, dosbarthwyr a darparwyr gwasanaeth thermol solar (ST) 
 • cynhyrchion ac atebion
 • Darparwyr system PV a ST
 • Integreiddwyr system PV a ST
 • Datblygwyr prosiect / contractwyr EPC
 • Darparwyr seilwaith grid ac atebion ar gyfer integreiddio ynni adnewyddadwy
 • Sefydliadau ardystio
 • Sefydliadau ymchwil a datblygu
 • Cymdeithasau / cymdeithasau
 • Cyfryngau masnach, cyhoeddi
 • Gwasanaethau Ariannol
Proffil Ymwelwyr
 • Gosodwyr ac Integreiddwyr
 • Datblygwyr Prosiect / Contractwyr EPC
 • Gwneuthurwyr a Chyflenwyr
 • dosbarthwyr
 • Ymgynghorwyr Ynni
 • cyfleustodau
 • Buddsoddwyr a Dadansoddwyr
 • Penseiri / Cynlluniwr Ynni
 • Swyddogion y Llywodraeth / Penderfynwyr
Hits: 30946

Cofrestrwch am docynnau neu fythau

Cofrestrwch ar wefan swyddogol Intersolar Europe

Map Lleoliad a Gwestai o Gwmpas

Munich - Messe München Gmbh, Bafaria, yr Almaen Munich - Messe München Gmbh, Bafaria, yr Almaen


sylwadau

Gravatar
oshat shtainitz
Rwyf am gofrestru ar gyfer y gynhadledd

800 Cymeriadau ar ôl