enarfrdehiitjaptestr

IFA Berlin 2023

ifa berlin
From September 01, 2023 until September 05, 2023
Berlin - Messe Berlin, yr Almaen
+49(0)30 / 3038-2086
(Gwiriwch ddwywaith y dyddiadau a'r lleoliad ar y safle swyddogol isod cyn mynychu.)

Croeso - IFA Berlin 2023

Mae’r IFA yn estyn cydymdeimlad i’r teuluoedd gafodd eu heffeithio gan y daeargrynfeydd yn Nhwrci a Syria. Cewch eich ysbrydoli, darganfyddwch arloesedd a dychmygwch y dyfodol. Edrychwch ar ein llyfryn gwerthu 2023. Wrth i benodau newydd ddechrau, bydd yr IFA yn parhau ym Messe Berlin. Noddwr & Arddangosyn.

Ymddiheurwn am golli anwyliaid a chydymdeimlwn yn ddiffuant â phawb yr effeithiwyd arnynt gan y daeargryn.

Mae IFA yn parhau ym Messe Berlin, wrth i bennod newydd ddechrau


IFA yw'r ffair fasnach fwyaf yn y byd ar gyfer offer cartref ac electroneg defnyddwyr.
Sefydlwyd IFA ym 1924. Wrth i ni ddathlu ein pen-blwydd yn 99, mae'n bwysig ein bod yn edrych yn ôl ar y gorffennol i weld lle'r ydym heddiw a sut mae'r IFA wedi bod ar flaen y gad o ran arloesi a thechnoleg.
Mae IFA Berlin wedi bod yn fan lansio technoleg ers 1924. Mae'n arddangos dyfeisiau canfod, derbynyddion radio tiwb a'r radio car Ewropeaidd cyntaf. Mae IFA Berlin, a ddaeth ag arloeswyr o'r diwydiant ac arloeswyr mewn technoleg ynghyd, wedi bod yn rhan annatod o'r chwyldro technolegol.
DYSGU MWY.

IFA yw'r ffair fasnach fwyaf yn y byd ar gyfer offer cartref ac electroneg defnyddwyr.

Sefydlwyd IFA ym 1924. Wrth i ni ddathlu ein pen-blwydd yn 99, mae'n bwysig ein bod yn edrych yn ôl ar y gorffennol i weld lle'r ydym heddiw a sut mae'r IFA wedi bod ar flaen y gad o ran arloesi a thechnoleg.

Mae IFA Berlin wedi bod yn fan lansio technoleg ers 1924. Mae'n arddangos dyfeisiau canfod, derbynyddion radio tiwb a'r radio car Ewropeaidd cyntaf. Mae IFA Berlin, a ddaeth ag arloeswyr o'r diwydiant ac arloeswyr mewn technoleg ynghyd, wedi bod yn rhan annatod o'r chwyldro technolegol.

c1120.jpg - 290.48 kB
 
IFA: Marchnad dechnoleg fwyaf arwyddocaol y byd

Eleni, gyda bron i 2,000 o arddangoswyr, cadarnhaodd IFA ei rôl fel y brif arddangosfa ar gyfer y diwydiant technoleg byd-eang. Roedd IFA nid yn unig yn cynnal mwy o arloesi a lansiadau cynnyrch nag unrhyw ddigwyddiad blaenorol, ond roedd hefyd yn cyflwyno mwy o gynhyrchion ffordd o fyw digidol mewn un lle nag unrhyw sioe arall ledled y byd.

Ysbrydoli pobl - dal marchnadoedd - Mae'r athroniaeth hon yn golygu mai'r IFA yw arddangosfa gyhoeddus fwyaf y byd o'r Electroneg Defnyddwyr a hefyd y drefn fwyaf ar gyfer masnach. Mae'r ffair yn arddangos ar gyfer arloesi a thechnolegau sy'n canolbwyntio ar y dyfodol - ynghyd â rhaglen adloniant ysblennydd. Yn draddodiadol mae nifer fawr o dechnolegau a chynhyrchion newydd yn profi ei première yn yr IFA. Ar ben hynny, mae'r IFA yn sioe gyffrous a difyr, ynghyd ag amrywiaeth unigryw o ddyfeisiau arloesol, sydd heb eu galw yn y byd. Yn Berlin mae pwyntiau wedi'u gwneud ac mae miloedd o newyddiadurwyr cenedlaethol a rhyngwladol yn gwarantu'r cyhoeddusrwydd mwyaf. Yn yr IFA, cyflwynwyd brandiau gorau diwydiant electroneg defnyddwyr a chyfarpar cartref trydanol ar y cyd ac yn gynhwysfawr o dan dwr radio Berlin. Mae'r IFA yn cynnig cyfuniad unigryw o farchnadoedd a'r llwyfan delfrydol ar gyfer masnachwyr rhyngwladol, prynwyr, defnyddwyr a diwydiant.

 
IFA, cyflymydd arloesi

Mae IFA ym Merlin yn cyflwyno'r cynhyrchion a'r datblygiadau diweddaraf yng nghanol marchnad ranbarthol bwysicaf Ewrop. Dim ond IFA sy'n cynnig trosolwg mor gynhwysfawr o'r farchnad ryngwladol ac yn denu sylw ymwelwyr masnach ryngwladol bob blwyddyn o fwy na 130 o wledydd. IFA yw'r prif fan cyfarfod ar gyfer manwerthwyr allweddol, prynwyr, ac arbenigwyr o'r diwydiant a'r cyfryngau.

Mae IFA yn digwydd ar Diroedd Arddangosfa Messe Berlin. Yn ogystal, cynhelir Marchnadoedd Byd-eang IFA, platfform cyrchu B2B mwyaf Ewrop, yn STATION-Berlin. Mae Marchnadoedd Byd-eang IFA yn gwella'r wybodaeth a'r arddangosfeydd a gynigir i weithwyr proffesiynol ac arbenigwyr diwydiant mewn maes arddangos 20,000 metr sgwâr.

 

Hits: 31794

Cofrestrwch am docynnau neu fythau

Cofrestrwch ar wefan swyddogol IFA Berlin

Map Lleoliad a Gwestai o Gwmpas

Berlin - Messe Berlin, yr Almaen Berlin - Messe Berlin, yr Almaen


sylwadau

800 Cymeriadau ar ôl