enarfrdehiitjakoptes

Cyfarfod Blynyddol ac Arddangosfa IBTTA 2023

Cyfarfod Blynyddol ac Arddangosfa IBTTA
From October 08, 2023 until October 10, 2023
Seattle - Canolfan Confensiwn Talaith Washington, Washington, UDA
(Gwiriwch ddwywaith y dyddiadau a'r lleoliad ar y safle swyddogol isod cyn mynychu.)

Cyfarfodydd a Digwyddiadau IBTTA | IBTTA | Cymdeithas Ryngwladol Pont, Twnnel a Thyrpeg

Cyfarfodydd a Digwyddiadau IBTTA. Cod Ymddygiad ar gyfer Cyfranogwyr mewn Gweithgareddau IBTTA. Heriau Gwasanaeth Cwsmeriaid. Gwneud Busnes yn India. Uwchgynhadledd Tollau Byd-eang, Dulyn. 90ain Cyfarfod Blynyddol ac Arddangosfa. Gweithdy Cynnal a Chadw, Peirianneg a Gweithrediadau Ffyrdd. Cynhadledd Codi Tâl a Chyllid am Ddefnydd Ffyrdd.

Nawdd ac Arddangosfeydd Gweler Cyfleoedd 2023.

Cofrestru Eich Calendrau Argraffwch amserlen digwyddiadau 2023 yn bersonol.

Uwchgynhadledd Tollau Byd-eang - Dyddiadau a lleoliad mis Medi i'w pennu.

Mae'r Gymdeithas Pontydd, Twnnel a Thyrpeg Ryngwladol yn glynu at yr egwyddorion amrywiaeth, cynhwysiant, uniondeb, gwarineb, a pharch at ein gilydd yn ein holl weithgareddau. Os gallwch chi ein helpu i gynnal amgylchedd proffesiynol, diogel a chyfeillgar, byddai'n anrhydedd i ni eich cael chi fel partner yn ein hymrwymiad.

Mae'r Gymdeithas Pontydd, Twnnel a Thyrpeg Ryngwladol yn glynu at yr egwyddorion amrywiaeth, cynhwysiant, gwarineb, a pharch at ein gilydd yn ein holl weithgareddau. Os gallwch chi ein helpu i gynnal amgylchedd proffesiynol, diogel a chyfeillgar, byddai'n anrhydedd i ni eich cael chi fel partner yn ein hymrwymiad.

Ni chaniateir i weithgareddau IBTTA gynnwys unrhyw ffurf ar aflonyddu, gwahaniaethu, bwlio na datganiadau ymfflamychol. Mae’r polisi hwn yn berthnasol i holl gyfranogwyr IBTTA, ni waeth ym mha leoliad neu leoliad y cânt eu perfformio. Mae'n cynnwys, ond nid yw'n gyfyngedig i, gyfarfodydd pwyllgor, uwchgynadleddau, cynadleddau a chyfarfodydd rhithwir.

Hits: 1453

Cofrestrwch am docynnau neu fythau

Cofrestrwch ar wefan swyddogol Cyfarfod Blynyddol ac Arddangosfa IBTTA

Map Lleoliad a Gwestai o Gwmpas

Seattle - Canolfan Confensiwn Talaith Washington, Washington, UDA Seattle - Canolfan Confensiwn Talaith Washington, Washington, UDA


sylwadau

Gravatar
Becky Perks
Uwchgynhadledd Tollau
Chwilio am wybodaeth am eich uwchgynhadledd tollau ym mis Medi. E-bostiwch wybodaeth ataf pan fydd ar gael. Diolch!

800 Cymeriadau ar ôl