enarfrdehiitjakoptes

PLAST OMAN 2024

OMAN PLAST Muscat 2024
From October 15, 2024 until October 17, 2024
Muscat - Canolfan Confensiwn ac Arddangosfa Oman, Llywodraethiaeth Muscat, Oman
(Gwiriwch ddwywaith y dyddiadau a'r lleoliad ar y safle swyddogol isod cyn mynychu.)

- omanplast.net

Yr 8fed Arddangosfa a Chynhadledd Diwydiant Plastigau, Rwber, Petrocemegol, Cemegol, Gwrteithiau, Plastigau Ailgylchu, Argraffu a Phecynnu 2024. Deunyddiau, Cemegau, Gwrteithiau a Chynhadon. Peiriannau Pecynnu Plastig a Thechnoleg. Offer a Gwasanaethau. Peiriant Post Prosesu. Peiriannau a phlanhigion ar gyfer gorffen, addurno, argraffu, pecynnu, marcio, gweithgynhyrchwyr a chyflenwyr.

CartrefYr 8fed Arddangosfa a Chynhadledd Diwydiant Plastigau, Rwber, Petrocemegol, Cemegol, Gwrteithiau, Plastigau Ailgylchu, Argraffu a Phecynnu Rhyngwladol 2024Mae 8fed OMAN Plast 2024 yn arddangosfa fawreddog ryngwladol o blastigau, rwber, petrocemegol, cemegau, gwrtaith, ailgylchu, argraffu a phecynnu. a chynhadledd a gynhelir yn flynyddol. Nod yr arddangosfa fawreddog hon yw arddangos a dangos cynhyrchion a gwasanaethau sy'n gysylltiedig â'r diwydiant hwn ym marchnad sy'n datblygu'n gyflym yn Oman, Gwledydd GCC ac annog ymhellach ddatblygu cysylltiadau masnach rhwng Oman a gweddill y byd. Bydd 8fed OMAN Plast 2024 yn gosod cofnodion newydd ar gyfer nifer yr ymwelwyr, arddangoswyr, diwydianwyr a gweithwyr proffesiynol. Mae digwyddiad 8fed Oman PLAST 2024 yn ddigwyddiad 3 diwrnod sydd â rhan fawr i'w chwarae yn natblygiad yr economi ranbarthol. Bydd y digwyddiad yn cynnwys y dechnoleg a'r peiriannau diweddaraf ar gyfer gweithgynhyrchu plastigion a phetrocemegol. Bydd y sioe hon yn casglu gweithwyr proffesiynol yn y diwydiannau hyn ac yn rhoi cyfle iddynt drafod dyfodol y diwydiant. Mae'r sioe hon yn ehangu datblygiad yr holl gyfranogwyr ac yn caniatáu iddynt ryngweithio a chysylltu â phobl o bob cefndir. Bydd y fforwm yn caniatáu iddynt sefydlu perthynas dda gyda'u cymheiriaid a defnyddwyr posibl.Adroddiad Sioe Post ar gyfer 2018tttttttttttParticipation CostSpace Contract FormtttttttttFloor PlanVisitor Registration Form.

Hits: 2438

Cofrestrwch am docynnau neu fythau

Cofrestrwch ar wefan swyddogol OMAN PLAST

Map Lleoliad a Gwestai o Gwmpas

Muscat - Canolfan Confensiwn ac Arddangosfa Oman, Llywodraethiaeth Muscat, Oman Muscat - Canolfan Confensiwn ac Arddangosfa Oman, Llywodraethiaeth Muscat, Oman


sylwadau

المشاركة في المعرض الكيميائي
نحن مصنعون للصودا الكاوية ونريد المشاركة في المعرض، يرية 00989168524262 واتس اب
PLAST OMAN
NEWID DYDDIAD
Annwyl Syr,
Gyda gofid mawr, mae hyn yn garedig i'ch hysbysu ein bod, oherwydd rhai amgylchiadau nas rhagwelwyd, yn gyfyngedig i aildrefnu ein 7fed OMAN PLAST 2023 o 29ain i 31ain Mai 2023 i 10fed i 12fed Hydref 2023 i'w chynnal yng Nghanolfan Confensiwn ac Arddangosfa Oman, Muscat, Swltanad Oman.

Yn y cyswllt hwn, ymddiheurwn yn ddiffuant o graidd ein calon am yr anghyfleustra a achoswyd i chi yn hyn o beth.

800 Cymeriadau ar ôl