enarfrdehiitjakoptes

CHFA Gorllewin 2025

CHFA Gorllewin Vancouver 2025
From April 24, 2025 until April 27, 2025
Vancouver - Canolfan Confensiwn Vancouver Dwyrain, British Columbia, Canada
(Gwiriwch ddwywaith y dyddiadau a'r lleoliad ar y safle swyddogol isod cyn mynychu.)

CHFA NAWR Vancouver 2024 - CHFA NAWR

Cynhadledd: Ebrill 3, 2024 Sioe Fasnach: Ebrill 4 & 5, 2024. Cynhadledd: Ebrill 3, 2020Trade show: Ebrill 4 a 5, 2024. VANCOUVER COUNCIL CANOLFAN WEST BUILDING. Sioe Fasnach: Ebrill 4, 5 a 6, 2024. Cynhadledd: Ebrill 3, 2020. Diolchwn i bawb a fynychodd CHFA NOW Vancouver yn 2024. Uchafbwyntiau'r Sioe. Dewch â'ch ID llun a phrawf cyflogaeth i godi a chofrestru ar gyfer eich bathodyn. Mae aelodau CHFA yn cael mynediad am ddim! Ddim yn aelod o CHFA? Cofrestrwch ar y safle.

Gwerthiannau Arddangosyn ar gyfer CHFA NAWR Vancouver 2025 yn agor ym mis Awst.

Canolfan Gynadledda Vancouver, Adeilad y Gorllewin - Lefel 1.

Canolfan Gynadledda Vancouver, Adeilad y Gorllewin - Lefel Arddangos (i lawr y grisiau).

CHFA NAWR dim ond y dechrau yw mynediad. Ewch i Giosg Aelodau CHFA wrth gofrestru i weld a yw eich busnes yn gymwys ar gyfer aelodaeth.

Edrychwch ar y rhestr arddangoswyr i ddarganfod y tueddiadau diweddaraf mewn bwydydd organig, cynhyrchion ffordd o fyw, harddwch glân ac iechyd naturiol.

Dyma'r profiad adeiladu tîm eithaf, lle bydd eich tîm yn gallu ennill gwybodaeth am gynnyrch a chael y wybodaeth ddiweddaraf am dueddiadau'r diwydiant a chael mewnwelediadau gan arbenigwyr.

Dyma'r platfform rhwydweithio eithaf. Ailgysylltu â ffrindiau hen a newydd, neu gwrdd â rhai newydd.

Bydd ein digwyddiadau, o CHFA Launchpad, lle mae brandiau blaengar yn cystadlu am enwogrwydd a gwobr, i Incubator Alley, yn eich cadw ar guriad y diwydiant.

“Roedd y digwyddiad yn llawn arloesedd, ysbrydoliaeth, cymuned a chysylltiadau.”


Cofrestrwch am docynnau neu fythau

Cofrestrwch ar wefan swyddogol CHFA West

Map Lleoliad a Gwestai o Gwmpas

Vancouver - Canolfan Confensiwn Vancouver Dwyrain, British Columbia, Canada Vancouver - Canolfan Confensiwn Vancouver Dwyrain, British Columbia, Canada


sylwadau

800 Cymeriadau ar ôl