enarfrdehiitjakoptes

Ffair Fasnach Ryngwladol Vancouver, Uwchgynhadledd Busnes a Buddsoddwr 2023

Ffair Fasnach Ryngwladol Vancouver, Uwchgynhadledd Busnes a Buddsoddwr
From December 20, 2023 until December 22, 2023
Vancouver - Canolfan Confensiwn Vancouver Dwyrain, British Columbia, Canada
(Gwiriwch ddwywaith y dyddiadau a'r lleoliad ar y safle swyddogol isod cyn mynychu.)

Uwchgynhadledd Busnes a Buddsoddwyr Ffair Fasnach Ryngwladol Vancouver

Ffair Fasnach Ryngwladol Vancouver, Uwchgynhadledd Busnes a Buddsoddwyr. Cliciwch yma i olygu'r is-deitl.

Mae Ffair Fasnach Ryngwladol Vancouver yn canolbwyntio ar Fusnes.
Mae'r Uwchgynhadledd Buddsoddwyr yn hyrwyddo cysylltiadau masnach rhwng Canada a'r Unol Daleithiau.
gwledydd tramor. Mae'r digwyddiad hwn yn agored i endidau sydd â diddordeb mewn sefydlu.
Perthnasoedd busnes newydd, rhwydweithio ag arweinwyr busnes, a chysylltiadau gwleidyddol
Cynrychiolwyr sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am gyfleoedd busnes amrywiol
sectorau arbenigol, a chwrdd ag arbenigwyr mynediad i'r farchnad. Mae'r digwyddiad yn ymgysylltu
Masnach a datblygiad rhyngwladol: Yr arweinwyr busnes rhyngwladol
Gwahoddir arbenigwyr a chynrychiolwyr y llywodraeth i siarad a gwasanaethu fel panelwyr a siaradwyr.
I ddatgelu cyfleoedd buddsoddi a masnach.

Bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys cynhadledd a gweithdy, sioe fasnach, dosbarthiadau meistr, a symposiwm.

Bydd dod i gysylltiad â'r diwydiant yn cynyddu amlygiad i'ch cwmni ac yn eich helpu i frandio.

VITBIS
Dyma gyfle prin i wneud cysylltiadau wyneb yn wyneb
Denu gweithwyr proffesiynol a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau
O fewn y diwydiant. Nid digidol yw'r unig ffordd i wneud busnes.
Mae marchnata a gwerthu o bell yn cynnig cipolwg gwerthfawr ar sut i wneud hynny.
Mae cwsmeriaid yn rhyngweithio â'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau i'ch helpu i ddiwallu eu hanghenion.
Mynd i'r afael â'u hanghenion unigol yn unigol.

Hits: 3623

Cofrestrwch am docynnau neu fythau

Cofrestrwch ar wefan swyddogol Ffair Fasnach Ryngwladol Vancouver, Uwchgynhadledd Busnes a Buddsoddwyr

Map Lleoliad a Gwestai o Gwmpas

Vancouver - Canolfan Confensiwn Vancouver Dwyrain, British Columbia, Canada Vancouver - Canolfan Confensiwn Vancouver Dwyrain, British Columbia, Canada


sylwadau

Gravatar
Adeleke Heseceia Adesuji
Golygwyd ddiwethaf ar 14.09.2023 15: 05 gan Guest
Cais am Wahoddiad
Annwyl drefnydd,
Heseceia ydw i, Cyfarwyddwr Likeness Multiconcept. Hoffwn fynychu'r uwchgynhadledd .. Yn garedig iawn, anfon llythyr gwahoddiad i'm galluogi i wneud cais am fisa. Diolch
PASSPORT TEITHIO.pdf
Gravatar
Maria Carlos
Sut ges i wared ar firws herpes 1\2
Rwy'n teimlo'n hapus ac yn fodlon am y tro cyntaf ers 7 mlynedd! Roedd gen i Diabetes ac rydw i wedi bod yn cael triniaeth ers chwe mis ac rydw i'n teimlo'n well mewn gwirionedd. Rwy'n teimlo fy mod yn gallu cael yr holl bethau y siaradwyd amdanynt yn fy sesiynau cwnsela, rwy'n meddwl fy mod yn y troell honno o ddim byd yn gweithio a gwnes i barhau i fynd yn fwy a mwy Ond roedd hynny oherwydd es i heb fy nhrin â Diabetes am 7 mlynedd ac yn llythrennol wedi cael cymorth gydag atodiad llysieuol sy'n effeithiol iawn ac yn ddefnyddiol tua'r diwedd. Rwy'n falch ohonof fy hun am gael yr help yr oedd ei angen arnaf ac mae gennyf ffordd bell i fynd eto i wella'n emosiynol. Ond roeddwn i eisiau rhannu rhywfaint o obaith! Diolch i chi Dr Ehi o drudebhuluspell herbaltemple.webs.com/ neu ffoniwch +234 705 703 426
Gravatar
Kiki Godfrey Mujaya
Golygwyd ddiwethaf ar 29.12.2022 15: 57 gan Guest
Mynychu Cynhadledd Busnes
Annwyl Syr / Fadam
Sut wyt ti? Yr wyf yn Kiki Godfrey Mujaya o Tanzania Rwy'n ddyn busnes yr wyf yn berchen ar y Cwmni o'r enw
Hyrwyddiadau Kikiz & Co Limited lleoli yn Tanzania os gwelwch yn dda hoffwn i fynychu'r gynhadledd ond mae angen ffafr ar gyfer llythyr gwahoddiad ar gyfer gwneud cais fy fisa.
Regards
Kiki Mujaya
PASPORT MUJAYA KIKI.pdf
Gravatar
Edmond Diata Cibamba
dde
Nous sommes un cabinet d'avocat, CWMNI'R GYFRAITH ELITE. Nous voulons présenter les opportunités d'investissements en République Démocratiq ue du Congo et comment notre cabinet peut accompagner des investisseurs pour leur sécurité juridique
Gravatar
Edmond Diata Cibamba
dde
Nous sommes un cabinet d'avocat, CWMNI'R GYFRAITH ELITE. Nous voulons présenter les opportunités d'investissements en République Démocratiq ue du Congo et comment notre cabinet peut accompagner des investisseurs pour leur sécurité juridique
Gravatar
Edmond Diata Cibamba
dde
Je suis avocat en République Démocratiq ue du Congo, Investir en République Démocratiq ue du Congo et sécurité juridique

800 Cymeriadau ar ôl