enarfrdehiitjakoptes

Cyngres Aur Tsieina ac Expo

Cyngres Aur Tsieina ac Expo
From July 14, 2020 until July 16, 2020
Beijing - Canolfan Confensiwn Cenedlaethol Tsieina, Beijing, Tsieina
4001889973
(Gwiriwch ddwywaith y dyddiadau a'r lleoliad ar y safle swyddogol isod cyn mynychu.)

Cyngres Aur Tsieina ac Expo

Adrannau Llywodraeth Genedlaethol a wahoddwyd. Cefnogwyr Swyddogol Gwahoddedig. Partneriaid Cydweithredu

Amser Wedi'i ohirio yn amodol ar hysbysiad pellach
Canolfan Gynadledda Genedlaethol VenueChina
AddressNo.7 Tianchen East Road, Chaoyang District, Beijing 100105 Tsieina.

 

Am y deng mlynedd diwethaf

Am y deng mlynedd diwethaf, mae gan ddiwydiant aur Tsieina ddatblygiad dramatig yn y gadwyn werth gyfan, fel archwilio, mwyngloddio, mwyndoddi, dylunio, cynhyrchu, defnyddio a buddsoddi. Tsieina yw un o ddefnyddwyr a chynhyrchwyr aur mwyaf y byd. Am wyth mlynedd bu Tsieina yn gynhyrchydd aur mwyaf, ac ers 2013 mae Tsieina yn gosod y defnyddiwr aur mwyaf. Mae Tsieina hefyd yn cadw'r ail gronfeydd aur mwyaf ledled y byd. Mae diwydiant mwyngloddio aur Tsieina yn chwarae rôl anhepgor fyd-eang. Gyda datblygiad pellach yr economi Tseiniaidd a chynnydd yn y galw yn y galw domestig am aur, bydd Tsieina yn sicr yn ymddangos fel y farchnad fuddsoddi a defnyddwyr mwyaf gweithgar sy'n arwain cyfeiriad y diwydiant mwyngloddio aur yn y dyfodol.

Mae China Gold Congress ac Expo yn cynnwys tair ffrwd

Mae Gold Gold Congress ac Expo yn cynnwys tair ffrwd, Mwyngloddio Aur, Marchnad Fuddsoddi Aur a Thynnu Aur. Mae gweithgareddau China Gold yn cynnwys y gadwyn gwerth mwynau cyfan. Mae hynny'n cynnwys cloddio am aur, mwyndoddi a phrosesu, rhagolygon tueddiadau'r farchnad ar gyfer buddsoddiad aur, cynhyrchion defnyddwyr aur, yn enwedig dylunio a thechnoleg gemwaith. Mae China Gold wedi ymrwymo i hyrwyddo cydweithrediad rhyngwladol a thwf cyflym y diwydiant aur Tsieineaidd yn barhaus.

 

Cynrychiolwyr o fanciau buddsoddi a sefydliadau


Bydd cynrychiolwyr o fanciau a sefydliadau buddsoddi, nwyddau a chyfnewid a dyfodol broceriaid, cwmnïau jewelry o fri rhyngwladol, a chwmnïau ymgynghori hefyd yn bresennol. Mae'r casgliad cyfoethog hwn o gyfranogwyr yn sicrhau bod ein digwyddiad sydd ar ddod yn darparu'r llwyfan diwydiant aur llawn-gwasanaeth gorau ar gyfer cydweithredu sydd o fudd i'r ddwy ochr yn y diwydiant aur. Bydd pedwar prif gynhyrchydd aur Tsieineaidd, dwy gyfnewidfa aur a phrif fanciau buddsoddi, deg brand defnydd aur adnabyddus, a sefydliadau buddsoddi hefyd yn arddangos yn Tsieina Gold. Tsieina Aur fydd y casgliad bob dwy flynedd o ganolfan aur Tsieina a gwybodaeth am y farchnad. 

 

Fel y Digwyddiad metel gwerthfawr mwyaf yn Tsieina


Fel y Digwyddiad metel gwerthfawr mwyaf yn Tsieina, China Gold yw'r prif lwyfan arddangos ar gyfer aur yn y wlad. Yn ogystal â pherfformio'r swyddogaeth hon, yr arddangosfa yw'r llwyfan ar gyfer arddangos tueddiadau yn y diwydiant aur a hyrwyddo buddsoddiad a masnachu mewn aur. Mae China Gold Congress ac Expo, llwyfan Tseiniaidd y diwydiant aur byd-eang a llwyfan byd-eang ar gyfer diwydiant aur Tsieina, yn eich croesawu i China Gold Congress ac Expo.

 

Cynhaliwyd cyn Gyngres Aur ac Expo Tsieina yn Beijing

Cynhaliwyd cyn Gyngres Aur ac Expo Tsieina yn Beijing. Wedi'i gynnal gan Tsieina Gold Association a World Gold Council, China Gold yw'r digwyddiad diwydiannol dwyflynyddol mwyaf sy'n cwmpasu'r gadwyn werth gyfan, gan gynnwys Mwyngloddio, Marchnad Fuddsoddi a Thynnu Aur.
 

Roedd mwy na chynrychiolwyr 2000

Roedd mwy na chynrychiolwyr 2000, ymunodd arddangoswyr 50 o wledydd 20 â'r Gyngres yn ystod pob digwyddiad. Mae'r cyfranogwyr yn cynnwys cynrychiolwyr o'r llywodraeth uchel, prif gwmnïau mwyngloddio aur, arbenigwyr diwydiannol a chwaraewyr diwydiannol. Cydnabyddir Tsieina Gold Congress ac Expo fel un o gynulliadau pwysicaf y diwydiant yn y byd.
 

Yn Tsieina Aur 2016 yn arbennig

Yn China Gold 2016 yn arbennig, traddododd Jim Rogers, Arbenigwr Buddsoddi, ac Awdur y brif araith o’r enw How I See the World Today a What I Am Doing About It, gan nodi pwysigrwydd Aur o safbwynt y byd. Yn China Gold 2018, cafodd Mark Mobius, Rheolwr y Gronfa Enwog, 'Tad y marchnadoedd sy'n dod i'r amlwg' y brif araith o'r enw Emerging Market into the Future. 

Hits: 19665

Cofrestrwch am docynnau neu fythau

Cofrestrwch ar wefan swyddogol Cyngres Aur Tsieina ac Expo

Map Lleoliad a Gwestai o Gwmpas

Beijing - Canolfan Confensiwn Cenedlaethol Tsieina, Beijing, Tsieina Beijing - Canolfan Confensiwn Cenedlaethol Tsieina, Beijing, Tsieina


sylwadau

Gravatar
Randy Agius
Hoffwn gyflwyno papur
Helo tua 4 blynedd yn ôl cyflwynais bapur ar y broses ddadwenwyno cyanid yn eich cynhadledd a hoffwn gyflwyno eto os yn bosibl. Ond oherwydd cyfyngiadau sy'n dal yn eu lle yn Tsieina ddim yn siŵr a fyddaf yn gallu teithio gyda fy ngwraig a minnau heb lythyr gwahoddiad. Felly rhowch wybod i mi os yw hyn yn bosibl.
Diolch yn fawr,
Randy J. Agius

800 Cymeriadau ar ôl