enarfrdehiitjaptestr

Y cyfan yn Carafanio 2023

Pawb mewn Carafanio
From June 16, 2023 until June 18, 2023 - (Check Flight)
Beijing - Canolfan Confensiwn Rhyngwladol Beijing, Beijing, Tsieina
+ 86-10-6590 est. 7101
(Gwiriwch ddwywaith y dyddiadau a'r lleoliad ar y safle swyddogol isod cyn mynychu.)

中国国际房车展览会(Pawb mewn CARAFANNAU)

Croeso i Bawb mewn CARAFANNAU. Beth? Mae enwogion awyr agored yn ymgynnull, ac mae labordy gwersylla AIC ar fin ymddangos am y tro cyntaf! . Clywais fod AIC wedi trefnu Carnifal Vanlife i chi, pam na ddewch chi i'w weld? . Cofrestru ar gyfer y gynhadledd: Cyhoeddir agenda 3edd Cynhadledd Dosbarthwyr Sino-Almaeneg AIC. Mae'r cyfri i lawr ymlaen! Mae Arddangosfa RV Rhyngwladol Tsieina AIC 2023 yn barod i fynd. Mae'n ffynnu! Mae graddfa "Pafiliwn Cenedlaethol yr Almaen" yn Sioe RV AIC wedi cyrraedd uchafbwynt newydd. Mae Gŵyl Brynu RV AIC 616 yn dod, a threfnir yr anrheg prynu car ar y safle ar eich cyfer. Mynnwch docynnau yn fuan! . Gwybodaeth i Arddangoswyr | Llofnododd Longcui RV & Aman RV gydweithrediad strategol i hyrwyddo dylunio RV ac arloesi gweithgynhyrchu smart ar y cyd! . Mae teulu Bws Ysgafn SAIC MAXUS wedi ychwanegu aelodau newydd! . Mae fersiynau gwersylla EV80 PLUS a V90 yn cael eu lansio'n swyddogol, gan ddechrau ar 164,800 yuan. Cyhoeddiad pris: gan ddechrau ar 325,800 yuan, mae Liberty Cannon C newydd Lanzhong yn cael ei lansio'n swyddogol! Mae'r RV pickup gofod mawr ar gyfer morwyr 6-person yma! .

Mae marchnad RV Tsieina wedi tyfu'n gyflym yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, diolch i bŵer gwario cynyddol defnyddwyr Tsieineaidd a'u hawydd am fyw o ansawdd uchel. Ymatebodd Messe Dusseldorf Co, Ltd i'r duedd hon trwy lansio All in CARAVANING yn 2012, mewn ymateb. Cynhelir yr arddangosfa hon unwaith y flwyddyn, ac fe'i cynlluniwyd i gwrdd â gofynion y farchnad yn Tsieina / Asia. Custom gwneud.

Mae cynllun trac deuol SAIC MAXUS, sy'n cynnwys y marchnadoedd domestig a thramor, yn dangos swyn "Made in China", ar y llwyfan rhyngwladol. Mae hefyd yn dangos yr hyder sydd gan SAIC MAXUS yn ei lwybr "pen uchel".

 

 
Y llwyfan masnach ceir teithiol rhyngwladol mwyaf yn Tsieina

Bydd pawb mewn Carafanio yn hyrwyddo datblygiad cyffredinol y diwydiant carafanio yn Tsieina, a chynhelir nifer o gynadleddau amrywiol sectorau diwydiant ar yr un pryd. Bydd yn arddangos sbectrwm eang o gynhyrchion carafanio, gan gynnwys carafanau a chartrefi symudol, ategolion, cydrannau estyniad, a meysydd gwersylla o frandiau rhyngwladol.

 

Compass of China Caravaning and Camping Industry!

Gyda chynhwysedd defnydd pobl Tsieineaidd yn gwella ac maent yn barhaus yn dilyn ffordd o fyw o ansawdd uchel, gwelodd diwydiant cerbydau carafanau Tsieina dwf cyflym yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mewn ymateb i'r duedd hon, lansiodd Messe Düsseldorf (Shanghai) Co, Ltd arddangosfa newydd sbon ar gyfer marchnad Tsieineaidd yn 2012: y cyntaf i gyd yn CARAVANING, wedi'i deilwra i ddiwallu'r anghenion penodol yn Tsieina ac Asia.
 

Dyma'r dangosydd pwysicaf ar gyfer y pynciau poeth yn y diwydiant

Dyma'r dangosydd pwysicaf ar gyfer y pynciau llosg yn y diwydiant, gan ddarparu gwybodaeth ddibynadwy i chwaraewyr y diwydiant am arloesiadau a thueddiadau'r diwydiant carafanau byd-eang, ynghyd â llawer o gyfleoedd busnes. Bydd AIC yn arddangos sbectrwm eang o gynhyrchion carafanio, gan gynnwys carafanau a chartrefi symudol, ategolion, cydrannau estyn, a meysydd gwersylla o frandiau o fri rhyngwladol. Bydd yn dod yn llwyfan rhyngwladol perffaith ar gyfer arddangosiad cynhyrchion diweddaraf yr arddangoswyr, a hefyd y platfform masnach mwyaf effeithiol ar gyfer diwydiant cerbydau carafanau Tsieina.
 

Bydd popeth yn CARAVANING yn cael ei gynnal unwaith eto yng Nghanolfan Arddangos a Chonfensiwn Rhyngwladol Strong

Bydd popeth yn CARAVANING yn cael ei gynnal unwaith yn agian yng Nghanolfan Arddangos a Chonfensiwn Rhyngwladol Etrong (Beijing). Er mwyn hyrwyddo datblygiad cyffredinol y diwydiant carafanau yn Tsieina, cynhelir nifer o gynadleddau o wahanol sectorau diwydiant ar yr un pryd. Mae popeth ym maes CARAVANING yn sicr o ddod yn feincnod ac yn ŵyl fawr diwydiant carafanau Tsieina.
 

O Düsseldorf i Beijing: Grymuso'ch Llwyddiant trwy Lwyfan Byd-eang y Diwydiant Carafannau Byd-eang

Wedi'i drefnu gan Messe Düsseldorf GmbH, digwyddiad diwydiant ceir a charafanau teithiol rhyngwladol Rhif 1 y byd, sefydlwyd CARAFANNAU SALON DüSSELDORF ym 1962. Yn ystod y 50 mlynedd diwethaf, mae SALON CARAFANNAU wedi symud ymlaen i'r digwyddiad pwysicaf i'r diwydiant carafanio Ewropeaidd. Nid oes unrhyw ffair fasnach carafanio arall yn cynnig lefel yr un mor uchel. Mae amrywiaeth ei ystodau cynnyrch yn ddiguro ac mae'r seilwaith yng Nghanolfan Arddangos Düsseldorf ar ei orau.

 

Categori cynnyrch
 • Carafannau / Trelars
 • Cartrefi Modur
 • Cerbydau Sylfaenol
 • Trelars Parc / Cartrefi Symudol
 • Rhannau a Chydrannau Datodadwy ar gyfer Carafannau a Chartrefi Modur
 • Gosodiadau / Gwres / Nwy / Dŵr
 • Cyflenwad ynni / Gosodiadau Trydanol / Offer Trydanol
 • Systemau Antenâu / Derbynwyr / Mordwyo
 • Unedau Rhannau Cerbydau / Siasi / Offer Echel / Trelar / Affeithwyr
 • Pebyll
 • Offer Gwersylla a Rhannau
 • Erthyglau Awyr Agored
 • Y Diwydiant Carafannau Carafanio
 • Cyflenwyr Offer Campgrounds / Cyflenwyr Offer Hamdden
 • Cyflenwyr Deunyddiau Campgrounds / Camping Parks
 • Gwersylloedd Campgrounds a Sectorau Arbenigol
 • Asiantau Rhent
 • Prynu / Ariannu / Yswiriant
 • Sefydliadau'r Llywodraeth / Cymdeithas / Sefydliad Ymchwil
 • Llenyddiaeth / Cyfryngau arbenigol
Hits: 25001

Cofrestrwch am docynnau neu fythau

Cofrestrwch ar wefan swyddogol All in Caravaning

Map Lleoliad a Gwestai o Gwmpas

Beijing - Canolfan Confensiwn Rhyngwladol Beijing, Beijing, Tsieina Beijing - Canolfan Confensiwn Rhyngwladol Beijing, Beijing, Tsieina


sylwadau

Gravatar
Hussain
Com masnachu cyffredinol
Rydym yn gwmni masnachu yn Dubai, rydym yn chwilio am bopeth newydd ac o ansawdd uchel y gallwn ei werthu yn y Dwyrain Canol
Gravatar
Levmin.com
levmin.com
Www.levmin.com
Gravatar
Anthony Glen Campbell
allforio
Bore da, fi yw perchennog deliwr carafán a chartref modur mawr yn y DU.Rydw i'n edrych i fynychu'r arddangosfa ym mis Mehefin gyda fy nghydweithiwr ac yn edrych i wneud cysylltiadau ynghylch y posibilrwydd o allforio i'r DU. A fyddech chi'n gallu helpu . Cofion cynnes Glen Campbell
Gravatar
Gracjan
Gwersylla/Carafanio
Edrych cynhyrchu cynhyrchu gwersyllwyr, au accessor, pebyll gwersylla. Marchnad Pwylaidd
Gravatar
John
Chwilio am wneuthurwyr celloedd gwersylla Tsieineaidd (codi Awstralia) i gyflenwi marchnad ewropeaidd.
Gravatar
Syed
carafán motorhomes
rydym yn chwilio am wneuthurwr i gyflenwi ystod o gychod modur a charafanau inni. hoffem eu marchnata, eu gwerthu yn Saudi arabia.
Gravatar
credu
carafán
[e-bost wedi'i warchod] cyswllt ail.com os gwelwch yn dda.
Gravatar
Bruce
Masnachwr neu wneuthurwr carafanau
Rwy'n edrych am y masnachwr neu'r gwneuthurwr i'n cyflenwi ar gyfer marchnad Korea

800 Cymeriadau ar ôl